Pénziránytű Iskolahálózat

Középiskolásoknak

 

 


Napjaink komoly kockázatokat rejtő, sokszor kiszámíthatatlan gazdasági környezetében megkerülhetetlenné vált a pénzügyi alapismeretek szakmailag megalapozott iskolai oktatása. Mi a biztosíték arra, hogy a mai diákok az iskolapadokból kikerülve képesek lesznek tájékozódni a gyakorlati pénzügyek világában? Hogyan hoznak majd felelős, jövőjüket megalapozó döntéseket, ha nincsenek birtokában az ezekhez szükséges háttértudásnak? És mit tehet az a pedagógus, aki bár érzékeli a hiányosságot, kidolgozott tananyag és oktatási koncepció nélkül nem tud megfelelő támpontokat adni diákjainak?

A kérdésekre a Pénziránytű Iskolahálózat újraélesztésével igyekszünk válaszokat adni. Korábban már nagy sikerrel működtetett, ingyenes pénzügyi-gazdasági oktatási programunkhoz csatlakozva minden magyar középiskola számára elérhetővé válik a Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő digitális oktatási anyagunk; az intézmények pedagógusai számára kreditértékű, akkreditált továbbképzést nyújtunk, valamint konferenciák, workshopok szervezésével, illetve egy mentortanári rendszer fenntartásával hozzásegítjük az iskolákat egy értékes, közösségi tudásbázis létrehozásához. Mivel az Iskolahálózat egyik legfontosabb célja, hogy tagintézményei számára korszerű, digitális tananyagot biztosítson, az első száz csatlakozó iskolának táblagépet és hozzá csatlakoztatható mini kivetítőt adományoztunk, ezzel is segítve az anyagok tantermi felszereltségtől független feldolgozását. Az iskolahálózatban résztvevő tanárok önképzéséhez pedig egy exkluzív szakmai könyvcsomag révén szeretnénk hozzájárulni.

Az átfogó, összesen 60 órás tananyag, illetve az azt kiegészítő segédanyagok rugalmasan illeszthetőek a különböző műveltségterületek és az azokhoz kötődő tantárgyak kereteihez. A tananyag honlapunkon a fejlesztés ütemében válik elérhetővé.

Mivel a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatása a – nem közgazdász – pedagógusoktól is komoly felkészülést kíván, az Iskolahálózathoz csatlakozó középiskolák tanárai előnyt élvezve vehetnek részt az Alapítvány kreditértékű, akkreditált, 30 órás továbbképzésén.

Az Iskolahálózat célja, hogy hosszabb távon hozzájáruljon az intézmények közti kapcsolatok és a pénzügyi tudatosság témájához kötődő eszmecsere kialakulásához, ezzel is elősegítve a hálózat tagjai által folyamatosan fejlesztett, közösségi tudásbázis létrehozását. Ezt a célkitűzést konferenciákkal, workshop-okkal és mentortanári rendszer kiépítésével szeretnék elérni. Azok az iskolák, amelyek vállalják, hogy más intézmények tanárainak is bemutatják jó gyakorlatukat (bemutató óra, szakkör, projektnap) és tanáraik felkészültek, illetve a tanártovábbképzés keretében leadott óratervük is kiváló minősítést kapott, alapítványunk támogatásával bázis iskolává válhatnak, tanáraik pedig mentortanári szerepet kaphatnak. A mentortanárok – akiknek munkáját az Alapítvány havi ösztöndíjjal is támogatja – konzultációt és a folyamatos segítségadást biztosítanak a környező intézmények pedagógusainak.

A programhoz minden magyar középiskola ingyenesen csatlakozhat, amennyiben vállalja, hogy a helyi adottságoknak leginkább megfelelően, beépíti tanrendjébe a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatását.