1. A pénz szerepe a gazdaságban

Mindennapjaink elképzelhetetlenek a pénz használata, jelenléte nélkül. Sokszor nem is tudjuk pontosan, hogy milyen „feladatai” vannak, hogyan kerül hozzánk, és hogyan fizethetünk vele, stb. Egy azonban biztos, rendszeresen használjuk. Már csak ezért sem árt, ha egy kicsit többet tudunk mibenlétéről, „működéséről”.

Mai világunkban a pénz központi szerepet játszik. A pénzhasználat kikerülhetetlen számunkra, mivel mindannyian így, vagy úgy, de szükségszerűen gazdasági értelemben is kapcsolatba kerülünk egymással. Mindannyian a gazdasági-társadalmi élet, a piacgazdaság szereplői vagyunk, hiszen a modern gazdaságban, amit piacgazdaságnak is nevezünk, a gazdasági döntések alakítói és helyszínei a piacok (áru, erőforrás, pénz). Az áru- és erőforráspiacokon zajló adásvételt pénzmozgások kísérik, de az áru- és erőforráscserétől elkülönült, önálló pénzügyi folyamatokat is megfigyelhetünk (pl. pénzpiacok).

Manapság alapvetően a piacok összetett kapcsolatrendszere képezi azt a „szövedéket”, mely egyben tartja, működteti a modern gazdaságokat. Ezek a kapcsolatok döntési helyzetekben, döntésekben nyilvánulnak meg, és ezek rendszere koordinálja elsődlegesen a gazdaság működését. Hogy csak a legegyszerűbbeket említsük: ha munkát vállalunk, ezért pénzt, munkabért kapunk, vagy ha vásárolunk, ekkor pénzzel fizetünk. Természetesen az említetteken kívül még nagyon sok esetben találkozhatunk pénzmozgással, gyakorlatilag majdnem minden létező, létrejövő gazdasági kapcsolat ilyen, legyen az egyén és egyén, állam és egyén, vállalat és egyén, vállalat és állam, vagy bármely két gazdasági szereplő közötti. Vagyis pénzmozgások bármely szereplők között létrejöhetnek.

Az általunk használt pénz azonban nem a modern kor találmánya. Mai formáját, központi szerepét hosszú fejlődés alatt nyerte el. Erről a nagyon érdekes folyamatról, a pénz történetéről a II./4. leckében olvashatunk részletesebben.

A mai pénz, az úgynevezett „modern pénz” belső értékkel nem rendelkező, vagyis önmagában értéktelen eszköz, melynek elsődleges szerepe az, hogy segítse a gazdasági szereplők eligazodását a gazdasági életben, információt szolgáltasson a gazdasági élethez kapcsolódó döntések meghozatalához, majd segítse ezen döntésekből adódó pénzmozgások (fizetések) lebonyolítását.

Fontos megjegyeznünk azonban azt, hogy mivel az általunk használt pénz önmagában nem bír értékkel, csak egyfajta társadalmi konszenzus (egyetértés, megegyezés) biztosíthatja azt, hogy segítségével megvalósulhasson az áruforgalom, a csere a gazdaságban. Ebből következőleg a rendszerben alapvetően fontos a pénz iránti általános bizalom. Ha ez a bizalom megrendül, komoly gondot okozhat a gazdaság összes szereplőjének. (Ez a felismerés vezetett a modern pénz paradoxonának nevezett gondolat megfogalmazásához, mely így szól: a pénzt azért fogadják el, mert elfogadják.)

A fentiek alapján logikusan merül fel a kérdés, hogy vajon hogyan kerül a pénz – akár készpénz, akár számlapénz formájában - a gazdasági szereplőkhöz! Érdemes tehát egy kicsit közelebbről is megvizsgálni, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak!