Tudományos kutatások

 

Családok-háztartások gazdálkodása, adókedvezményei, család- és otthonteremtési támogatása, pénzügyi tudatossága kutatási témakör – Prof. Dr. Lentner Csaba

 

Szegedi, Krisztina ; Khan, Yahya ; Lentner, Csaba ; Tatay, Tibor
A társadalmi felelősségvállalás és a pénzügyi teljesítmény kapcsolata a hagyományos és az iszlám kereskedelmi bankok gyakorlatában a pakisztáni bankrendszer tükrében
VEZETÉSTUDOMÁNY 55 : 3 pp. 44-57. , 14 p. (2024) https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/9723/

Szilárd, Hegedűs ; Csaba, Lentner Examining financial literacy and the financial aspects of Hofstede's four-factor culture model in Hungary
REVISTA MEXICANA DE ECONOMIA Y FINANZAS NUEVA ÉPOCA 19 : 1 pp. 1-20. Paper: e963 , 20 p. (2024) https://ideas.repec.org/a/imx/journl/v19y2024i1p7.html

Boros, Anita ; Lentner, Csaba ✉ ; Nagy, Vitéz ; Tőzsér, Dávid Perspectives by green financial instruments – a case study in the Hungarian banking sector during COVID-19
BANKS AND BANK SYSTEMS 18 : 1 pp. 116-126. , 11 p. (2023) https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/20653

Csaba, Lentner ; J.Sándor, Zsarnóczai
Changes of Income Conditions in Agricultural Sector of EU Member States at the Beginning of 2020s ECONOMICS & WORKING CAPITAL 2022 : 3-4 pp. 45-53. , 9 p. (2023) http://eworkcapital.com/economic-and-financial-issues-of-germany-at-the-...

Csiszárik-Kocsir, Ágnes ; Lentner, Csaba FINANCIAL EXCLUSION FROM THE PERSPECTIVE OF FINANCIAL LITERACY IN THE DIGITAL WORLD OF THE 21ST CENTURY THROUGH THE EXAMPLE OF HUNGARY TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS 22 : 3 pp. 266-280. , 15 p. (2023) https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/21357

Hegedűs, Szilárd ; Lentner, Csaba
Az önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak vizsgálata a 2010 utáni állampénzügyi reformoktól a tömeges Covid-19 járvány végéig, 2021-ig
ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 16 : 1 pp. 1-10. , 10 p. (2023)
https://www.researchgate.net/publication/371371000_Az_onkormanyzatok_bev...

Hegedűs, Szilárd ; Lentner, Csaba
Evolution of Debt, Revenue and Budget Balance in the Hungarian Local Government System between 2012 and 2021
In: Szakál, Anikó (szerk.) IEEE 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2023 : Proceedings
Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem, IEEE Hungary Section (2023) 818 p. pp. 303-310. , 8 p.
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10158654

Horbulák, Zoltán ; Hegedűs, Sándor ; Lentner, Csaba
Public Administration and Economic Analysis of the Region along Slovakia’s Southern Border: Partial Comparison with Neighbouring Counties in Hungary
PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW 8 : 2 pp. 0-20. , 21 p. (2023)
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pgaf/article/view/7092

Lentner, Csaba ; Horbulák, Zsolt
A családpolitika történeti és jogi háttere Szlovákiában
KAPOCS 6 : 4 pp. 68-80. , 13 p. (2023)
https://www.kapocsfolyoirat.hu/lapszamaink/2023

Lentner, Csaba
Ajánlás Bertalan Péter Sorsfordító évek című könyvéhez
In: Bertalan, Péter Sorsfordító évek 1990-1994 : dilemmák és alternatívák a gazdaságpolitikában
Budapest, Magyarország : VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Magyar Napló (2023) 282 p. pp. 7-9. , 3 p.
https://webshop.kello.hu/sorsfordito-evek-1990-1994-dilemmak-es-alternat...

Lentner, Csaba ; Horbulák, Zsolt
Pokusy o dosiahnutie hospodárskej nezávislosti Uhorska v 19. storočí
STUDIA HISTORICA NITRIENSIA 27 : 1 pp. 243-256. , 14 p. (2023)
http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/1842-2/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/Lentner-Horbulak-1.pdf

Lentner, Csaba
A magyar államháztartás és adóügyek ellenőrzésének intézményi keretei
In: Herich, György (szerk.) Adóellenőrzési ismeretek
Budapest, Magyarország : Penta Unió Oktatási Centrum (2023) 296 p. pp. 5-20. , 16 p.
https://szakkonyvbolt.penta.hu/termek/adoellenorzes/

Lentner, Csaba
A magyar munkaerőpiac néhány stratégiai kérdése a 2020-as Covid-19 járvány utáni időszakban
In: Auer, Ádám; Bankó, Zoltán; Békési, Gábor; Berke, Gyula; Hazafi, Zoltán; Ludányi, Dávid (szerk.) Ünnepi tanulmányok Kiss György 70. születésnapjára : Clara pacta, boni amici
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer Hungary (2023) 699 p. pp. 406-417. , 12 p.
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;33787628

Lentner, Csaba
De L'ouest Á L'est, de L'est Á L'ouest
Paris, Franciaország : L'Harmattan (Paris) (2023) , 280 p.
https://harmattan.hu/de-louest-a-lest-de-lest-a-louest-2782
https://www.cultura.com/p-de-l-ouest-a-l-est-de-l-est-a-l-ouest-97821402...

Szijártó, Boglárka ; Lentner, Csaba ✉ ; Tóth, Róbert
The Challenges of Cost Accounting of Hungarian Higher Education–especially Competitiveness Aspect
ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 20 : 3 pp. 251-268. , 18 p. (2023)
https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/25002

Toth, Robert ; Kasa, Richard ; Lentner, Csaba ✉
Validating the Financial Literacy Index of Hungarian SMEs during the COVID-19 Pandemic and the Russian–Ukrainian War
RISKS 11 : 4 Paper: 69 , 19 p. (2023)
https://tudasportal.uni-nke.hu/xmlui/handle/20.500.12944/20655

Tóth, Róbert ; Kása, Richárd ; Lentner, Csaba
Corporate Financial Literacy at the Hungarian Small and Medium-sized Enterprises across Pandemic Times
In: Szakál, Anikó (szerk.) SISY 2023 IEEE 21st International Symposium on Intelligent Systems and Informatics
Budapest, Magyarország : IEEE Hungary Section (2023) 663 p. pp. 121-126. , 5 p.
https://ieeexplore.ieee.org/document/10417942

Boros, Anita ; Lentner, Csaba ✉ ; Nagy, Vitéz
New Aspects of Sustainability: Analysis of the European Practice of Non-Financial Reports
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 181-195. , 15 p. (2022)
https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/8571/

Boros, Anita ; Lentner, Csaba ✉ ; Nagy, Vitéz
A fenntarthatóság új szempontjai: a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 186-200. , 15 p. (2022) https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/7764/7

Toth, Robert, Richard Kasa, and Csaba Lentner. 2022. "The Impact of Financial Culture on the Operation of Hungarian SMEs before and during COVID-19" Risks 10, no. 7: 135. P. 18 https://doi.org/10.3390/risks10070135

Boros, Anita ; Lentner, Csaba ; Nagy, Vitéz (2022): A fenntarthatóság új szempontjai: a nem pénzügyi jelentések európai gyakorlatának elemzése PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 186-200. , 15 p. (2022) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32913072

Boros, Anita ; Lentner, Csaba ; Nagy, Vitéz (2022): New Aspects of Sustainability: Analysis of the European Practice of Non-Financial Reports PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 2 pp. 181-195. , 15 p. (2022) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32913158

Hegedűs, Szilárd ; Lentner, Csaba (2022): A magyar önkormányzati rendszer eszközszerkezete és jövedelmezősége a pandémiát megelőző időszakban (2016-2019 között) COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 32 : 240 pp. 47-62. , 16 p. (2022) http://www.mrtt.hu/files/comitatus/comitatus_2022_tavasz.pdf#page=47

Hegedűs, Szilárd ; Lentner, Csaba (2022): A magyar önkormányzati rendszer eszközszerkezete és jövedelmezősége a pandémiát megelőző időszakban (2016-2019 között)
COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 32 : 240 pp. 47-62. , 16 p. (2022) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32773902

Lentner, Csaba (2021): From an active state-led financial policy to an active state-led financial policy: a taxonomical outline of hungary’s public finances in the past thirty years
PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA : 4 pp. 66-85. , 20 p. (2021) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32707459

Lentner, Csaba (2022): Some Taxonomic Elements of the Internal Control of Public Finances and Experiences of Teaching them at the University of Public Service
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 1 pp. 7-27. , 21 p. (2022) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32711429

Lentner, Csaba (2022): Az államháztartás belső ellenőrzésének egyes rendszertani elemei és oktatásának tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 1 pp. 7-26. , 20 p. (2022)  https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32711358

Csaba, Lentner ; Zsolt, Horbulák (2021): Some State Financial Segments of the Childbirth and Family Support System in Slovakia
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 66 : 4 pp. 482-500. , 19 p. (2021) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32528597

Lentner, C. ; Hegedűs, S. (2021): Certain issues of the sustainability of public services in municipalities on macro and micro levels, with special regard to the period of the COVID-19 pandemic crisis in Hungary ECONOMIC ANNALS-XXI 190 : 5 pp. 149-161. , 13 p. (2021) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32636918

Lentner, Csaba ; Horbulák, Zsolt (2021): A gyermekvállalási és családtámogatási rendszer egyes állampénzügyi szegmensei Szlovákiában PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 66 : 4 pp. 494-512. , 19 p. (2021) https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32528565

Lentner, Csaba (2021): A magyar állampénzügyi rendszer rezilienciája a COVID–19 járvány kapcsán SCIENTIA ET SECURITAS 2 : 3 pp. 308-315. , 8 p. (2021)  https://akjournals.com/view/journals/112/2/3/article-p308.xml?fbclid=IwA...

Lentner, Csaba (2021): Outline of the Evolution of the Hungarian Monetary Policy from the Restoration of the Two-level Banking System to the Present Day
PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW 6 : 1 pp. 103-116. , 14 p. (2021) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/pgaf/article/view/5788/4654

Lentner, Csaba (2021): A Covid 19-járvány hatásai a magyar gazdaságra és a fiskális válságkezelés főbb területei ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 14 : 3 pp. 1-8. , 8 p. (2021)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32350953

Csaba Lentner (2021): Outline of the Evolution of the Hungarian Monetary Policy from the Restoration of the Two-level Banking System to the Present Day PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW 6 : 1 pp. 103-116. , 14 p. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32475429

Lentner, Csaba (2021): A Covid 19-járvány hatásai a magyar gazdaságra és a fiskális válságkezelés főbb területei ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 14 : 3 pp. 1-8. , 8 p. (2021)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32350953

Lentner Csaba, Nagy Vitéz (2021): Public finance reforms and corporate sector impact: A study of Hungary CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL 18 : 3 pp. 191-200. , 10 p. (2021)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31980129

Csaba Lentner – Szilárd Hegedűs (2021): Certain issues of the sustainability of public services in municipalities on macro and micro levels, with special regard to the period of the COVID-19 pandemic crisis in Hungary Economic Annals-ХХI: Volume 190, Issue 5-6(2), Pages: 149-161, WOS, SCOPUS, Q3
https://orcid.org/0000-0002-0286-1715

Csaba Lentner, Zsolt Horbulák (2021): Some State Financial Segments of the Childbirth and Family Support System in Slovakia PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 66 : 4 pp. 482-500. , 19 p. (2021)
https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volume_66...

Csaba Lentner, László Vasa, Szilárd Hegedűs (2021): A Comparative Analysis of the Debt Dynamics of Municipalities and their Municipally Owned Corporations in the EU Member States with a Special Focus on Hungary ROMANIAN JOURNAL OF EUROPEAN AFFAIRS 21 : 1 pp. 134-153. , 20 p. (2021)
http://rjea.ier.gov.ro/wp-content/uploads/2021/05/articol-8.pdf

Daragmeh Ahmad, Lentner Csaba, Sági Judit (2021): FinTech payments in the era of COVID-19: Factors influencing behavioral intentions of “Generation X” in Hungary to use mobile payment Journal of Behavioral and Experimental Finance 32 pp. 1-12. Paper: 100574 , 12 p. (2021)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635021001180?via%...

A gyermekvállalási és családtámogatási rendszer egyes állampénzügyi szegmensei Szlovákiában PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 66 : 4 pp. 494-512. , 19 p. (2021)
https://www.penzugyiszemle.hu/upload/pdf/penzugyi_szemle_magyar/2021_4_s...

Lentner Csaba (2021): A magyar állampénzügyi rendszer rezilienciája a COVID–19 járvány kapcsán Scientia et Securitas (Akadémiai Kiadó, BM Tudományos Tanács, vendégszerkesztő: Korinek László akadémikus), Volume/Issue:  Volume 2: Issue 3, pp. 308-315.
https://doi.org/10.1556/112.2021.00054

Daragmeh, Ahmad - Lentner, Csaba - Sági, Judit (2021): FinTech payments in the era of COVID-19: Factors influencing behavioral intentions of “Generation X” in Hungary to use mobile payment Journal of Behavioral and Experimental Finance 32 Paper: 100574 , 12 p. (2021)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;32173235

Csaba Lentner – Vitéz Nagy (2021): Public finance reforms and corporate sector impact: A study of Hungary, Corporate Ownership and Control 18(3):191-200 DOI: 10.22495/cocv18i3art15
https://www.researchgate.net/publication/350758275_Public_finance_reform...

Csaba, Lentner
East of Europe, West of Asia. Historical Development of Hungarian Public Finances from the Age of Dualism to the Present
Paris, Franciaország : L'Harmattan Publishing (2020) , 303 p.
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31325181

András, Bethlendi; Csaba, Lentner ; Nagy, L.
The Issue of Sustainability in a Highly Centrally Regulated Fiscal Model of Local Governments: An Empirical Study
ACCOUNTING RESEARCH JOURNAL 33 : 45 pp. 1-21. , 20 p. (2020)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31437010

Csaba, Lentner ; Petronella, Molnár ; Vitéz, Nagy
Accrual accounting and public finance reforms in Hungary: the study of application in the public sector
ECONOMIC ANNALS-XXI 183 : 5-6 pp. 89-105. , 20 p. (2020),
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31785154

Csaba, Lentner ; László, Vasa ; Szilárd, Hegedűs
The Assessment of Financial Risks of Municipally Owned Public Utility Companies in Hungary Between 2009 and 2018
MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS 16 : 4 pp. 29-41. , 14 p. (2020)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31534018

Judit, Sági ; Nick, Chandler ; Csaba, Lentner
Family businesses and predictability of financial strength: a Hungarian study
PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN MANAGEMENT 18 : 2 pp. 476-489. , 14 p. (2020)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31371571

Pál, Péter Kolozsi ; Csaba, Lentner
Consolidation and Legacy of Foreign Currency Household Lending in Central and Eastern Europe: The Case of Hungary
CONTEMPORARY ECONOMICS 14 : 3 pp. 366-378. , 13 p. (2020)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31615394

Sági, Judit – Vasa, László – Lentner, Csaba (2020): Innovative Solutions in the Development of Households’ Financial Awareness: A Hungarian Example
Economics and Sociology, Vol. 13. No. 3. pp. 27-45.
https://www.economics-sociology.eu/files/2_952_Sagi%20et%20al.pdf

Hegedüs Szilárd – Lentner Csaba: Az európai önkormányzati alrendszerek költségvetési mutatóinak összehasonlító elemzése 2009–2018 között
Pénzügyi Szemle 65. évfolyam, 1. szám, 2020/1. (pp. 111-131.)
https://www.researchgate.net/publication/340284416_Az_europai_onkormanyz...

Sági, Judit ; Lentner, Csaba
A magyar népességpolitikai intézkedések tényezői és várható hatásai
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 67 : 3 pp. 289-308. , 20 p. (2020)
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31230348

Lentner Csaba: RE-Postioning Public Utility Companies in Hungarian Public Finances after 2010
In. Economics & Working Capital, Year 2019, 3-4nd issues, London, pp. 23-28.

Sági, Judit ; Lentner, Csaba
Post-crisis trends in household credit market behavior: evidence from Hungary (Literature review)
BANKS AND BANK SYSTEMS 14 : 3 pp. 162-174. , 13 p. (2019)
https://www.researchgate.net/publication/336315452_Post-crisis_trends_in...
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/temp...
https://businessperspectives.org/banks-and-bank-systems/issue-328/post-c...

Tatay, Tibor ; Sági, Judit ; Lentner, Csaba
A család és otthonteremtési kedvezmény költségvetési terheinek előreszámítása, 2020-2040
STATISZTIKAI SZEMLE 97 : 2 pp. 192-212. , 21 p. (2019)
https://www.researchgate.net/publication/331258020_A_csalad_es_otthonter...
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2019/2019_02/2019_02_192.pdf

Csaba, Lentner ; László, Vasa ; Pál, P. Kolozsi ; Zoltán, Zéman
New dimensions of internal controls in banking after the GFC
ECONOMIC ANNALS-XXI 176 : 3-4 pp. 38-48. , 10 p. (2019)
https://www.researchgate.net/publication/335844115_New_dimensions_of_int...
http://soskin.info/en/ea/2019/176-3-4/Economic-Annals-contents-V176-04

Csaba, Lentner ; Pál, P. Kolozsi
Old Problems in a New context - Excerpts from the New Ways of Thinking in Economics after the Global Financial Crisis
ECONOMICS & WORKING CAPITAL 2019 : 1-2 pp. 53-62. , 10 p. (2019)
https://www.researchgate.net/publication/336022646_Old_Problems_in_New_C...

Csaba, Lentner ; Pál Péter, Kolozsi
Innovative ways of thinking concerning economic governance after the global financial crisis
PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN MANAGEMENT 17 : 3 pp. 122-131. , 10 p. (2019)
https://www.researchgate.net/publication/334905830_Innovative_ways_of_th...
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/temp...

Judit, Sági ; Csaba, Lentner
匈牙利现行人口政策: 鼓励生 [Current issues in Hungarian Population Policy: Tax Reliefs and Housing Subsidies to Boost Childbearing]
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 15 : Kínai különkiadás pp. 222-237. , 16 p. (2019)
https://www.researchgate.net/publication/335703136_SAGI_J_LENTNER_CS_sha...
https://cn.polgariszemle.hu/%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E5%88%8A%E7%89%A9/147-%E7...

Li, Maohua ; Zéman, Zoltán ; Csaba, Lentner
A Study on the Realization Mechanism of CSR
In: Junwei, Shi; Syed, Abdul Rehman Khan (szerk.) Proceedings of the 2019 International Conference on Contemporary Education and Society Development (ICCESD 2019)
Paris, Franciaország : Atlantis Press, (2019) pp. 229-232. , 4 p.
 

Li, Maohua ; Csaba, Lentner ; Hegedűs, Szilárd ; Zéman, Zoltán
A Study on Realization Mechanism of CSR in Chinese Listed Companies - Impact of the European CSR
In: András, István; Rajcsányi-Molnár, Mónika (szerk.) East West Cohesion III : Strategical study volumes
Subotica, Szerbia : Čikoš Group, (2019) pp. 95-108. , 14 p.
https://www.researchgate.net/publication/333701637_A_Study_on_Realizatio...

Judit, Sági ; Csaba, Lentner
Certain Aspects of Family Policy Incentives for Childbearing—A Hungarian Study with an International Outlook
SUSTAINABILITY 10 : 11 p. 3976 , 16 p. (2018)
https://www.researchgate.net/publication/328645146_Certain_Aspects_of_Fa...
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3976/pdf

Judit, Sági ; Csaba, Lentner ; Tibor, Tatay
Family Allowance Issues – Hungary in Comparison to Other Countries
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 14 : Special Issue pp. 290-301. , 12 p. (2018)
https://www.researchgate.net/publication/325115617_Family_Allowance_Issues_
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3976/pdf

Lentner, Csaba
Beköszöntő gondolatok Baritz Sarolta Laura OP könyvéhez
In: Baritz, Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság : Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában
Budapest, Magyarország : Kairosz Kiadó, (2016) pp. 12-16. , 5 p.

https://www.researchgate.net/publication/311983988_Bekoszonto_gondolatok...

Lentner, Cs ; Sági, J ; Tatay, T
A magyar családtámogatási rendszer prioritásai
ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 2017 : 3 pp. 37-46. , 10 p. (2017)

http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10906/445-8...

Tatay, Tibor ; Neumanné, Virág Ildikó ; Lentner, Csaba ; Sági, Judit
Az otthonteremtési támogatási rendszer értékelése egy kérdőíves vizsgálat tükrében
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 13. évf : 1-3 pp. 27-40. , 14 p. (2017)

https://polgariszemle.hu/aktualis-szam/139-allampenzugyek/881-az-otthont...

Judit, Sági ; Tibor, Tatay ; Csaba, Lentner ; Ildikó, Virág Neumanné
Certain Effects of Family and Home Setup Tax Benefits and Subsidies
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62 : 2. pp. 171-187. , 17 p. (2017)

https://www.asz.hu/storage/files/files/public-finance-quarterly-articles...

Lentner, Csaba
Angyalokról, hírnökökről
In: Paul, H Dembinsky (szerk.) Etika és felelősség a pénzügyi életben [Ethics and Responsibility in Finance]
Budapest, Magyarország, New York, Amerikai Egyesült Államok, London, Egyesült Királyság / Anglia : Kairosz, Taylor and Francis Group, Routledge Focus, (2018)pp. 7-9. , 3 p.

https://www.researchgate.net/publication/323153072_Lentner_Csaba_Angyalo...

Sági, Judit ; Tatay, Tibor ; Lentner, Csaba ; Neumanné, Virág Ildikó
A család- és otthonteremtési adókedvezmények, illetve támogatások egyes hatásai
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62 : 2 pp. 173-189. , 17 p. (2017)

http://www.penzugyiszemle.hu/documents/sagi-tatay-tsai-2017-2-mpdf_20170...

Judit, Sági ; Csaba, Lentner ; Tibor, Tatay
Family Allowance Issues – Hungary in Comparison to Other Countries
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 14 : Special Issue pp. 290-301. , 12 p. (2018)

https://eng.polgariszemle.hu/current-publication/147-social-policy/923-f...

Judit, Sági ; Csaba, Lentner
Certain Aspects of Family Policy Incentives for Childbearing—A Hungarian Study with an International Outlook
SUSTAINABILITY 10 : 11 p. 3976 (2018)

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3976

Tatay, Tibor ; Sági, Judit ; Lentner, Csaba
A család és otthonteremtési kedvezmény költségvetési terheinek előreszámítása, 2020-2040
STATISZTIKAI SZEMLE 97 : 2 pp. 192-212. , 21 p. (2019)

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2019/2019_02/2019_02_192.pdf

Banki társadalmi felelősségvállalás témakör – Prof. Dr. Lentner Csaba

Sági, Judit ; Lentner, Csaba
Key issues in the effectiveness of public financial tools to support childbearing the example of Hungary during the COVID-19 crisis
PLOS ONE 17 : 8 p. e0273090 , 15 p. (2022) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0273090

Csaba Lentner and Vitéz Nagy (2020). New dimensions of commercial banks’ corporate social responsibility in the Visegrád Group countries. Banks and Bank Systems, 15(2), 138-152. doi:10.21511/bbs.15(2).2020.13
https://www.researchgate.net/publication/342051459_New_dimensions_of_com...

Krisztina Szegedi, Khan Yahya, Csaba Lentner
Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Evidence from Pakistani Listed Banks
SUSTAINABILITY 12 : 10 p. 4080 (2020)
https://www.researchgate.net/publication/341431656_Corporate_Social_Resp...

Szilárd Hegedűs - Csaba Lentner: Comparative Analysis of Budgetary Indicators of European Municipal Subsystems in the Post-Crisis Term between 2009–2018. In. Public Finance Quarterly, Vol. 65 No 1, pp. 112-133. (WoS, Scopus)
https://www.penzugyiszemle.hu/pfq/upload/pdf/penzugyi_szemle_angol/volum...

Lentner Csaba
Convergence in Central Banking Regulation - What EU Candidates in South East Europe can Learn from the Hungarian Experience
JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 59 : 2 pp. 383-401. , 19 p. (2018)
Nyelv: Angol
https://www.researchgate.net/publication/330222227_Convergence_in_Centra...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Social Responsibility in the Operation of Central Banks
FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 16:(2) pp. 64-85. (2017)
Nyelv: Angol
http://english.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/social-responsibility-csa...
https://www.researchgate.net/publication/318119607_Social_Responsibility...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősség a központi bankok működésében
HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 16. évf:(2) pp. 64-85. (2017)
http://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/tarsadalmi-felelosseg-lentner...
https://www.researchgate.net/publication/318112041_Tarsadalmi_felelosseg...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősségvállalás a központi bankok működésében- jogi, gazdasági, etikai kontextusban
JURA 23. évf:(2) pp. 377-389. (2017)
https://www.researchgate.net/publication/322835850_Tarsadalmi_felelosseg...

Csaba Lentner, Tibor Tatay, Krisztina Szegedi, Sujit Chauduri
Corporate Social Responsibility in the Banking Sector
FIRMA I RYNEK: ZESZYTY NAUKOWE ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOLY BIZNESU: RECENZOWANE INTERNETOWE CZASOPISMO NAUKOVO 51:(1) pp. 53-64. (2017)
Nyelv: Angol
https://www.researchgate.net/publication/303697394_Corporate_Social_Resp...

Csaba LENTNER, Krisztina SZEGEDI, Tibor TATAY, Renáta MACHOVÁ
Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk [Corporate Social Responsibility in the Contex of Central Banks]
PODNIKOVÁ REVUE 16:(37) pp. 7-25. (2017)
Nyelv: Szlovák
https://www.researchgate.net/publication/319272948

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 96-104. (2015)
https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2015/lentner_szege...
https://www.researchgate.net/publication/312057054_Tarsadalmi_felelosseg...

Csaba Lentner, Krisztina Szegedi, Tibor Tatay
Corporate Social Responsibility in the Banking Sector
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 95-103. (2015)
http://real.mtak.hu/36560/1/a_lentner_szegedi_tatay_2015_1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303697394_Corporate_Social_Resp...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
A központi bankok társadalmi felelőssége
VEZETÉSTUDOMÁNY 46:(9-10) pp. 35-47. (2015)
https://www.researchgate.net/publication/295706153_A_kozponti_bankok_tar...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
A társadalmi felelősségvállalás helye és szerepe a bankszektorban
TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2:(1) pp. 57-65. (2014)
http://real.mtak.hu/36563/7/bankszektor_TGE_II_evf01.pdf

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban
In: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia (szerk.)
"A tudomány és a gyakorlat találkozása" Kautz Gyula Emlékkonferencia. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2014.06.17 Győr: Széchenyi István Egyetem, 2014. Paper Lentner_tarsak. 7 p.
(ISBN:978-615-5391-33-0)
Nyelv: Magyar
http://real.mtak.hu/36561/1/u_Lentner_tarsak.pdf

Lentner Csaba
A pénzintézetek társadalmi felelősségvállalásának új dimenziói és a könyvvizsgálat szerepe
SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT: SZAKMA 53:(7-8) pp. 348-350. (2011)
http://real.mtak.hu/36520/1/publications_01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312041480_A_penzintezetek_tarsa...

Lentner Csaba, Szigeti Cecília, Borzán Anita
New Dimensions of Banks Social Responsibility
In: Szente Viktória, Szendrő Katalin, Varga Ákos, Barna Róbert (szerk.)
Sustainable economics, community strategies: abstracts of the 3rd International Conference of Economic Sciences. 241 p.
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2011.05.19-2011.05.20. Kaposvár: Kaposvár University, Faculty of Economic Science, 2011. pp. 29-48.
(ISBN:978-963-9821-31-6)
Nyelv: Angol

Csaba Lentner, Cecília Sziget, Anita Borzán
Economic and social responsibility of financial auditing: a new dimension
In: Szente Viktória, Szendrő Katalin, Varga Ákos, Barna Róbert (szerk.)
Sustainable economics, community strategies: abstracts of the 3rd International Conference of Economic Sciences. 241 p.
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2011.05.19-2011.05.20. Kaposvár: Kaposvár University, Faculty of Economic Science, 2011. p. 135.
(ISBN:978-963-9821-31-6)
Nyelv: Angol

Borzán Anita, Lentner Csaba, Szigeti Cecília
A pénzügyi vállalkozások felelősségvállalásának új dimenziói
ECONOMICA (SZOLNOK) 4:(11) pp. 22-30. (2011)
http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=2048614

Anita Borzán, Csaba Lentner, Cecília Szigeti
Economic and social responsibility of financial auditing: a new dimension
REGIONAL AND BUSINESS STUDIES 3:(No 3 / Suppl 1) pp. 395-402. (2011)
3rd International Conference of Economic Sciences: Sustainable economics – community strategies. Kaposvár, Magyarország: 2011.05.19 -2011.05.20. (Kaposvári Egyetem)
Nyelv: Angol
http://journal.ke.hu/rbs/index.php/rbs/article/viewFile/57/58

Anita Borzan, Csaba Lentner, Cecília Szigeti
Economic and Social Responsibility of Financial Audit in New Dimension
STUDIA UNIVERSITATIS VASILE GOLDIS ARAD – SERIA STIINTELE VIETII (LIFE SCIENCES SERIES) 2011:(1) pp. 22-27. (2011)
Nyelv: Angol