Magunkról

Kedves Látogató!

Köszöntjük/ köszöntünk a Pénziránytű Alapítvány honlapján!

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a pénzzel kapcsolatos döntések részét képezik mindennapjainknak, és „PÉNZ-ügyeink” az első zsebpénztől kezdve egészen a nyugdíjas évekig életünk fontos velejárói. Jóval egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válhatnak hétköznapjaink, valamint a jövőnk is, ha tisztában vagyunk a személyes pénzügyeinket érintő néhány egyszerű dologgal, és tudjuk, hogy mikor, mire érdemes figyelnünk. Alapítványunk – mint egy tájékozódást segítő, hasznos „IRÁNYTŰ” – különböző programjaival ehhez szeretne segítséget nyújtani. Munkánk során kiemelt hangsúlyt helyezünk a közérthetőségre és a gyakorlatban használható tudás közvetítésére, és ez a törekvésünk - szándékaink szerint - hitelességgel és szakmai megbízhatósággal párosul.

A Pénziránytű Alapítvány 2008 szeptemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg. Alapítóink a Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank. Küldetésünk, hogy segítsük az egyének és a családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és szemléletformáló programjaink eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi tudatossága. Alapítványunk non-profit közhasznú szervezet, jó hírnévvel és szakértelemmel rendelkező szakmai intézményekkel a háttérben.

Az évek során a Pénziránytű Alapítvány számos olyan programot valósított meg, amelyek a köznevelésen belüli pénzügyi-gazdasági ismeretterjesztést szolgálják:

  • Tankönyvfejlesztés, tartalomfejlesztés
  • Tanártovábbképzés
  • Középiskolai hálózat
  • Általános iskolai hálózat
  • Játékos edukáció
  • PÉNZ7
 

Tankönyvfejlesztés, tartalomfejlesztés

Tankönyvfejlesztési tevékenységünk első lépéseként az Alapítvány a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével 2016 áprilisában sikeresen engedélyeztette az „Iránytű a pénzügyekhez” című középiskolai tankönyvét, amely így az első hivatalos - nem a szakirányú képzést, hanem az általános ismeretterjesztést szolgáló - pénzügyi-gazdasági tankönyv lett a magyar köznevelésben. A 9-10. évfolyamosoknak szóló tankönyv innovatív módon gyakorlati problémák, „esettanulmányok” felől indulva mutatja be a mindennapi pénzügyek és a gazdaság működésének fontosabb összefüggéseit. Az Alapítvány támogatásának köszönhetően az érdeklődő és a tanítást vállaló iskolák az első évben ingyenesen juthattak hozzá a tankönyv 40 ezer példányához. E példányokat használják jelenleg többek között a szakgimnáziumokban történő oktatás keretében is. A középiskolai tankönyv a 2017/2018-as tanévtől elérhető és rendelhető a hivatalos tankönyvjegyzékről és megvásárolható a KELLO tankönyvboltjából és letölthető az alapítvány honlapjáról.

Első tankönyvünk rendkívül kedvező fogadtatása után az Alapítvány 2016 júniusában kezdte meg az általános iskolák 7-8. évfolyamai számára készülő tankönyv és munkafüzet fejlesztését, amelynek engedélyezésére 2017 áprilisában került sor. A Küldetések a pénz világában című kiadvány a köznevelési tartalmak modernizációjához szervesen kapcsolódó sorozat második eleme. Ez a könyv sem elméleti ismereteket képvisel, hanem a gyakorlati alkalmazás logikájára felfűzött ismeretterjesztést végez, mozgósítva a tanulók mindennapi életéből, családjukból hozott tapasztalatait. A tankönyvi minősítés megszerzését követően megkezdődött a tankönyv hivatalos terjesztése, amelynek során – az Alapítvány támogatásának köszönhetően – a téma iránt fogékony iskolák ingyenesen juthattak hozzá mára összesen több mint 100 ezer példányhoz. Az általános iskolai tankönyv 2018 áprilisától szintén elérhető és rendelhető a hivatalos tankönyvjegyzékről valamint letölthető az alapítvány honlapjáról.

Az Alapítvány meghatározott feltételek mellett továbbra is ingyenesen biztosít tankönyvet az érdeklődő intézmények számára.

Az Alapítvány a tankönyvek mellett kiadványokat is kínál a diákok számára, az "Így neveld a pénztárcádat" című kiadvány az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak nyújt a hétköznapokban is hasznos ismereteket a megtakarítás, a korszerű és biztonságos pénzkezelés témakörében. Az "Értem a pénzem" című füzet a középiskolai diákokat célozza, amely az előzőeken túl a hitelekkel kapcsolatos főbb információkat is tartalmazza.

A 2018/2019-es tanév tartalomfejlesztő munkáinak eredményeként az általános iskolák felső tagozatos diákjai számára készült Matematika munkafüzetekbe már bekerült egy, a Mindennapi pénzügyekről szóló fejezet. A középiskolás diákok számára elkészült a „Számoljunk a befektetésekkel” matematika példatár és a történelem érettségi pénzügyi-gazdasági témaköreinek feldolgozását támogató „Történelem és pénzügyek” munkafüzet, melyeket 2019/2020-as tanév elején minden középiskolába ingyenesen juttattunk el. Kiadványaink az oktatásban jól használható animációkkal együtt elektronikusan is elérhetőek az Alapítvány honlapján.

A kormányzati szándékkal összhangban az Alapítvány is kiemelten fontosan tartja a pedagógusok digitális írástudásának fejlesztését, valamint annak kiterjesztését a pénzügyi ismeretterjesztés korszerű módszerekkel történő megvalósításában. Ezzel összhangban megkezdtük az e-learninges fejlesztéseket és egyéb digitális alkalmazási lehetőségek bevezetését a tananyagfejlesztésben.

Tanártovábbképzés

Az Alapítvány sikeres tanártovábbképzési programokat is működtet: 2015 óta középiskolai tanárok, míg 2016 óta általános iskolai tanárok számára is szervezünk hivatalos akkreditációval rendelkező, 30 órás, kreditpontot adó pénzügyi-gazdasági képzéseket, amelyeken a jelentkező pedagógusok szakszerű, ingyenes felkészítést kaphatnak a gazdasági és pénzügyi témák oktatásához. 2017 óta a Digitális Nyári Akadémiánk 30 órás, ingyenes képzése ad minden évben lehetőséget a vállalkozó kedvű középiskolai tanároknak arra, hogy IKT tudásukat fejlesztve kerüljenek közelebb a pénzügyi tudatosság témájához. 2019 augusztusától pedig a középiskolai matematika és történelem munkafüzeteinkhez kapcsolódó, szintén ingyenes, 5 órás képzéseken készítjük fel a tanárokat arra, hogyan tudják könnyedén integrálni óráikba a pénzügyi tudatosság fejlesztését. Eddig már több mint 2400 pedagógus vett részt ezeken a képzéseken, és a visszajelzések rendkívül pozitívak.

Középiskolai hálózat

Az iskolahálózat az Alapítvány számára nagy értéket képvisel, mivel a Pénziránytű Iskolák felvállaltan elkötelezettek a diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztése terén. A középiskolai iskolahálózatot a 2015/2016-os tanévben indítottuk újra, és komoly siker, hogy mára már közel 250 iskola csatlakozott a hálózathoz. Az általánosan is elérhető szolgáltatások (ingyenes tanártovábbképzés, tankönyv, PÉNZ7) mellett számos további lehetőséget (pályázatot, versenyt, szakmai programokat) kínálunk, hogy segítsük a tagiskolákat a pénzügyi nevelés sikerességében.

Legsikeresebb programjaink közé tartozik az évente két alkalommal megrendezett szakmai work-shop, ahol az aktuális trendek, fejlesztések mellett a szakmai és pedagógiai tudásmegosztásé a fő szerep. A Kiemelt Pénziránytű Iskola díjjal 2017 óta a pénzügyi-gazdasági edukációban legaktívabb tagiskoláinkat támogatjuk, s ennek keretében zajlanak a Pénzre váltható tudás projektnapok is. A Pénziránytű Tanári Díj pedig azokat a pedagógusokat célozza, akik különleges, innovatív módszerekkel igyekeznek a pénzügyi ismereteket diákjaikhoz eljuttatni.

Általános iskolai hálózat

Az általános iskolákat célzó programok alapja a Pénziránytű-BankVelem program. A Pénziránytű-BankVelem Program negyedik éve sikeresen zajlik a PontVelem Kft-vel történő stratégiai együttműködés keretében, amely folyamatosan bővülő elemekkel segíti az Alapítvány céljainak megvalósulását. A Pénziránytű-BankVelem pénzügyi oktató - ismeretterjesztő program komplex, gyakorlatias tanítási eszközt kínál, amely tanórai és tanórán kívüli keretek között egyaránt használható. A program a környezetvédelmi és pénzügyi szemléletformálást egyesíti, játékos környezetben segít fejleszteni a diákok pénzügyi ismereteit, valamint hozzájárul az online bankolás legfontosabb lépéseinek elsajátításához. A program négy fő pillére a PontBank és a köré szerveződött oktatási felület, az új, és folyamatosan bővülő JátékBank, az Utazó Iskola Program, illetve az egyéb játékos programok, pályázatok, vetélkedők, nyári táborok.

A diákok pontot gyűjthetnek elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésével, tudásversenyekkel és ezekkel a PontBankban játékos környezetben végezhetnek valós banki tranzakciókat: utalhatnak, vásárolhatnak, pontjaikat leköthetik kamatozni, vagy akár jótékony célra is felajánlhatják azokat. A tranzakciókról SMS-értesítést kapnak, éppúgy, mint a felnőttek világában. A diákok a helyes kamatszámításnak köszönhetően, akár magasabb kamatozással köthetik le pontjaikat.

A JátékBank hetente kínál pénzügyi-gazdasági témájú változatos feladatokat a különböző korcsoportú általános iskolás diákoknak. A digitálisan kitölthető feladatsorokért Bónuszpontok szerezhetők, amelyek különböző módon használhatók fel.

A BankVelem Utazó Iskola egyedülálló és hiánypótló a hazai pénzügyi oktatásban, mivel a program során egy utazó trénercsapat „házhoz viszi” az iskolákhoz a játékos pénzügyi oktatást. A Pénziránytű-BankVelem Program keretében az Utazó Iskola évente 100 általános iskolába látogat el, hogy tanórai keretek között és interaktív játszóház segítségével fejlessze a diákok pénzügyi ismereteit. Fontos szempontunk, hogy a program a távolabbi és kisebb iskolákba is eljusson, ezzel is segítve a hátrányosabb térségek felzárkóztatását. A programban résztvevő iskolák Pénziránytű-BankVelem-es ajándéktárgyakat, „Értem a pénzem” társasjátékot, valamint „Küldetések a pénz világában” tankönyvet kapnak.

Játékos edukáció

2016 áprilisában jelent meg az Alapítvány egyedülálló fejlesztése eredményeként a forint 70. évfordulójának tisztelgő Értem a pénzem társasjáték, amely 7-8. osztályos diákoknak mutatja be a történelmi Magyarország jelentős érméit és bankjegyeit, valamint érdekes történelmi, életviteli kérdésekkel is gyarapítja a játékosok tudását. A társasjáték – amelynek fogadtatása rendkívül pozitív volt – az Utazó Iskola keretében ingyenesen juthat el az általános iskolákhoz.

Szintén általános iskolásoknak készült a Küldetések a pénz világában című tankönyv családtörténeteire és keretjátékára épülő oktató applikáció, a Pénzügyi Hősképző, mely a családi pénzügyeket érintő hétköznapi helyzetek segítségével vezeti be a gyerekeket a pénzügyi döntések világába.

Az Alapítvány honlapján ezeken kívül számos egyéni és csapatjáték, a tanárok munkáját megkönnyítő Kahoot-kvízek, de személyiségtesztek és pénzügyi tervező segédlet is megtalálható.

PÉNZ7

A magyarországi PÉNZ7 – amelynek az Alapítvány a 2015. évi indulás óta a Magyar Bankszövetség mellett állandó társzervezője – az elmúlt évek során figyelemreméltó eredményeket ért el: 2019-ben már 1235 intézmény több mint 205 ezer diákját aktivizálta a rendhagyó tanórák keretében, megduplázva az első évi elérés számait. A témahét során teljes körű támogatást biztosítunk a PÉNZ7 középpontjában álló, pénzügyi témájú iskolai tanórák megtartásához. 4 (általános- és középiskolai) korosztály számára, szakértő pedagógusok által kidolgozott óratervekkel és segédanyagokkal, illetve a tanárokat az órák megtartására felkészítő szakmai anyagokkal, mintaórai felvétellel, webináriummal járulunk hozzá a program sikerességéhez. Az Alapítvány eddigi kezdeményezéseinek kedvező iskolai fogadtatása, valamint az intézmények, pedagógusok pénzügyi-gazdasági tartalmak iránti fokozódó érdeklődése, nyitottsága fontos visszajelzés számunkra.

Nagy sikerként értékeljük, hogy az EMMI a 2016/2017-es tanév rendjéről szól rendeletébe már hivatalosan is beemelte a pénzügyi és vállalkozási témahetet. A nemzetközi mércével is kiemelkedő tanulói részvétel miatt a 2017-es magyar PÉNZ7 a Child and Youth Finance International (CYFI) Global Inclusion Award díjában is részesült, s a magyar PÉNZ7 2018-ban és 2019-ben is bekerült a legsikeresebbnek ítélt Global Money Week programok közé.

A kormány 2045/2016. számú határozatában a pénzügyi tudatosság fejlesztésének szükségességéről döntött. Kormányzati szinten közpolitikai célként fogalmazódott meg a hazai lakosság pénzügyi tudatosságának növelése. Az átfogó nemzeti stratégia elkészítésére intézményközi munkacsoport jött létre, amelyben az NGM, az EMMI, az ÁSZ és az MNB mellett a Pénziránytű Alapítvány is részt vett.

A stratégiai programmal összhangban, a Pénziránytű Alapítvány társszervezője a Készpénzkímélő Iskolaprojektnek, amely az intézmények korszerű pénzkezelésének kiterjesztési lehetőségeit tűzte célul.

Bízunk benne, hogy folyamatosan bővülő honlapunk számos hasznos, érdekes információ forrása lesz! A honlapon nemcsak hírek és információk olvashatók, hanem a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez izgalmas gyakorlatok is rendelkezésre állnak.

 

Sajtóközleményeink megtekinthetőek itt