Jogi Nyilatkozat

A Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (a továbbiakban Alapítvány) honlapjának használati feltételei:
A honlapon nyilvánosságra hozott valamennyi adat és információ, kizárólag ismeretterjesztési, tájékoztatási célokat szolgál.
Az Alapítvány törekszik arra, hogy a honlapon nyilvánosságra hozott adatok és információk, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos és zavarmentes legyen, azonban az esetleges meghibásodásból, és technikai jellegű problémákból adódó károkért az Alapítvány nem vállal felelősséget. Az Alapítvány kifejezetten kizárja a felelősségét a honlap használata során bekövetkező esetleges vírusfertőzésből eredő károkért.
Az Alapítvány honlapját más honlapokhoz csatolni csak az Alapítvány előzetes írásbeli engedélyével, csak formai és tartalmi változtatás nélkül lehet, és akkor, ha az nem szolgál hirdetési célokat. Ebben az esetben a kapcsolt oldal címét és a kapcsolattartó személy értesítési címét a következő címre kell megküldeni: penziranytu@penziranytu.hu. Tilos a honlap tartalmát illegális, valamint az Alapítvány jó hírnevét sértő célra felhasználni, továbbá a honlap bármely részére az Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül linket építeni, vagy azt kerettechnika alkalmazásával saját weboldal részeként megjeleníteni.
Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, elérhetőségét korlátozza, megszüntesse.
A honlapról letölthető dokumentumok kinyomtatott formában nem, csak az Alapítvány által hivatalosnak minősített és nyomtatott formában kiadott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.
A honlapon keresztül az Alapítvány részére eljuttatott bármely információt, ötletet vagy koncepciót az Alapítvány szabadon felhasználhatja.
A honlap tartalma, a megjelenő szövegek, feltüntetett táblázatok, ábrák, képek, logo-k, védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten az Alapítvány által üzemeltetett honlapokon való megjelenést célozzák. Ebből következően az Alapítvány előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle felhasználásához, így különösen publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.
Nincs szükség az Alapítvány hozzájárulására abban az esetben, ha a felhasználás szabad felhasználásnak minősül. A honlap tartalmára vonatkozó szabad felhasználásnak minősül különösen:

  • a honlap részletének idézése – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - az Alapítvány honlapjának, valamint az ott megjelölt szerző megjelölésével,
  • a nyomtatott és elektronikus médiában tájékoztatási céllal a honlap jelentéktelen részének kimásolása és nyilvánossághoz közvetítése a forrás megjelölésével, - a magáncélra történő használat amennyiben az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, továbbá
  • a honlap tartalmának jelentős mértékben történő kimásolása a forrás megjelölésével, iskolai oktatás vagy tudományos kutatás céljára – a célnak megfelelő módon és mértékig - ha az a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, ahhoz az Alapítvány engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a honlap rendes felhasználására és nem károsítja az Alapítvány jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra.
A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely tiltott magatartással szemben az Alapítvány a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati