5. Érted?

Az olvasottak alapján döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!

1. A finanszírozás a vállalatok pénzzel való ellátását fejezi ki.
2. A vállalat a saját forrás növelése érdekében váltót is állíthat ki.
3. A kamat minden vállalkozás számára kifejezi az elérendő jövedelmezőséget.
4. A kamat az a százalék, amelyet a kölcsöntőke után fizetni kell.
5. Kiadásai fedezésére önkormányzat is bocsáthat ki értékpapírt.
6. A tőkejavak piaca azonos a tőke piaccal.
7. A háztartások megtakarításai a tőkepiac kínálati oldalán jelennek meg.
8. A korlátlan felelősség csak a betéti társaság beltagját érinti.
9. A korlátolt felelősség csak a kft-k jellemzője.
10. Mi magunk is jogi személlyé „válunk” amint valamilyen szerződést kötünk.