Kiválóra értékelték az idei Pénz7-et is a résztvevők

2018. május 23.
 

Ismét kiemelkedően pozitívan értékelték a pedagógusok és az órák megtartását segítő önkéntes szakemberek a Pénzügyi és vállalkozói témahetet. Többek között a téma fontosságáról, a tananyagok színvonaláról és az idei év digitális újításairól is kitűnő visszajelzések érkeztek.

A 2018-as Pénz7 rekord számú részvétellel valósult meg, több mint 1200 intézmény közel 202 ezer diákja vett részt a rendhagyó pénzügyi és vállalkozási tanórákon. Több mint 1600 pedagógus csatlakozott a programhoz, akiknek az órák megtartásához lehetőségük nyílt pénzügyi vagy vállalkozói önkéntes segítségét kérni, akik gyakorlati ismereteik, tapasztalataik megosztásával növelték a tanórák színvonalát.

2015 óta egyre nagyobb részvételi hajlandóság figyelhető meg az önkéntesek részéről, és rendkívül magas volt azok aránya, akik idén először kapcsolódtak az eseményhez. Jellemzően 1 vagy 2 tanórát támogattak, de voltak olyan lelkes önkéntesek is, akik 10-11 tanórában vállaltak szerepet. A pedagógusok tekintetében egyre nagyobb a „visszatérők” aránya, az először csatlakozók száma jelentősen csökkent. A program sikerességét mutatja, hogy a korábban csatlakozott iskolákban újabb tanárokat sikerült bevonni a programba.

A visszajelzések alapján az idei év pénzügyi témáján („Okosan a hitelekről”) túl azt is hasznosnak vélték a pedagógusok, hogy évente új tananyag kerül kidolgozásra. Pénzügyi témájú tanórát valamennyi korcsoportban (1-4., 5-6., 7-8., középiskola) tartottak, és mindegyikben volt rá példa, hogy használták az előző négy év anyagait is. A téma nehézségére tekintettel az alsó tagozatos diákok számára idén nem készült tananyag, ők a korábbi évek családi költségvetéssel és megtakarításokkal kapcsolatos ismereteit sajátíthatták el. Az Alapítvány számára különösen fontos és örömteli eredmény, hogy valamennyi – legnagyobb arányban a 7-8. osztályos – tananyag kiemelkedő értékelést kapott.

A visszajelzések alapján a megtartott órák növekvő tendenciáját, a magasabb pedagógusi részvétel mellett az is magyarázza, hogy a tanárok egyre több órát tartanak meg diákjaiknak. Jellemzően 1-3, de egyre növekszik azok aránya, akik 4-6, vagy annál több pénzügyi órát is megtartanak a témahéten.

Az idei Pénz7 újdonsága volt, hogy az élményalapú ismeretszerzést digitális megoldások, e-learning anyagok is támogatták. A pedagógusok és önkéntesek felkészülésére szolgáltak az Alapítvány által kínált próbaórákról készült videók mellett a webináriumi előadások, és az e-learning-es felkészítő anyagok. Komoly sikernek tekinthető, hogy ezeket az anyagokat a válaszadók több mint fele felhasználta a felkészülés során, és jelentős többségük kiválónak értékelte azok minőségét és hasznosságát. Átlagosan a pedagógusok 2,2 felkészítő anyaggal ismerkedtek meg, döntően a tanári útmutatót és óratervet használták, de ezután legtöbben az e-learning-es anyagok segítségével sajátították el az órák megtartásához szükséges háttértudást.

A tanárok mellett a középiskolás korosztály számára is készült, az „Iránytű a pénzügyekhez” című tankönyv megfelelő fejezeteit feldolgozó e-learning tananyag, amely szintén kimagaslóan pozitív fogadtatásban részesült.

A program minden elemében sikeres volt, az újításokat is üdvözölték a résztvevők. A pedagógusok és az önkéntes szakértők visszajelzéseik alapján kiválóan együttműködtek, így a diákok számára kézzelfoghatóvá és érthetővé tették az alapvető pénzügyi és vállalkozási ismereteket.