Mindennapi pénzügyek az 5-6. osztályosok matematika munkafüzetében

2018.04.12.

– sajtóközlemény –

Szeptembertől több tízezer diák már a matematika tantárgy keretében is tanulhat pénzügyi ismereteket

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a Pénziránytű Alapítvány együttműködésében elkészültek és a tankönyvjegyzékről már rendelhetők azok az új, 5., valamint 6. osztályosoknak szóló matematika munkafüzetek, melyekben a mindennapi élethez kapcsolódó, gyakorlatias pénzügyi feladatokat tartalmazó önálló fejezet is helyet kapott.

A köznevelési tartalmak modernizációjához és az új generációs tankönyvek kidolgozásához szorosan kapcsolódik az az egyedülálló tartalomfejlesztés, amely a matematika oktatás megújítását ötvözi a pénzügyi ismeretterjesztéssel. A Magyar Nemzeti Bank szakmai és anyagi támogatásával működő Pénziránytű Alapítvány 2017. végén kezdeményezte az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél (EKE-OFI) a pénzügyi témakörök matematika tantárgyban történő megjelenítését. A kezdeményezés hátterében az a szándék állt, hogy a gyakorlatias pénzügyi ismeretek a diákok minél szélesebb köréhez órarendi keretek között is eljussanak, valamint az órán tanult matematikai technikákat, módszereket a gyakorlatban is tudják alkalmazni. Mindez jól illeszkedik az EKE-OFI újgenerációs tankönyv-fejlesztési tevékenységéhez.

Mivel a mindennapokban a legtöbb pénzügyi döntésnél az előzetes tájékozódásra, kalkulációra, ajánlatok összehasonlítására szükség van, indokolt és előremutató a matematika oktatás „háztartási” pénzügyi témakörrel történő kibővítése. Kutatási eredmények is alátámasztják ennek szükségességét: a felnőttek pénzügyi ismereteinek vizsgálata során a válaszadóknak a legnagyobb problémát a kamatos kamattal kapcsolatos kérdés okozta, míg a második legnehezebbnek az egyszerű kamatszámítással kapcsolatos kérdés bizonyult.

Mindezek alapján az EKE-OFI és a Pénziránytű Alapítvány szakmai együttműködésének első lépéseként az új generációs általános iskolai 5. és 6. osztályos matematika munkafüzetekbe bekerült egy-egy új, „Mindennapi pénzügyek” című önálló fejezet, melynek feladatait a Pénziránytű Alapítvány munkatársai, valamint felkért fejlesztő pedagógusok az EKE-OFI szakértőinek támogatásával dolgozták ki. A pénzügyi témakör mintegy 10% tartalmi részt tesz ki az adott munkafüzetekben, és kifejezetten gyakorlatias, a mindennapi élet során előforduló, pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat, játékokat tartalmaz. (pl. ismerkedés a családi költségvetéssel, a munkabérrel, árakkal, valutaváltás, kirándulás pénzügyi terve, megtakarítások kamata, vásárlás részletekre stb.).

A pénzügyi tartalommal kibővített munkafüzetek hivatalos akkreditációs eljárása március végén sikeresen lezárult. Az új munkafüzeteket az iskolák áprilistól már rendelhetik a hivatalos tankönyvjegyzékről, így a 2018/2019-es tanévtől valamennyi, az EKE-OFI matematika tankönyvéből tanuló 5. és 6. osztályos diák találkozhat a matematika órákon pénzügyi feladatokkal, és a kapcsolódó gazdasági alapfogalmakkal, összefüggésekkel. A „Mindennapi pénzügyek” fejezettel bővített munkafüzetek az ingyenes állami tankönyvprogram keretében jutnak el a diákokhoz, a 2018/19-es tanévben évfolyamonként kb. 13-15 ezer példányban. Így szeptembertől összesen mintegy 30 ezer általános iskolás szerezhet pénzügyi ismereteket ezekből a tankönyvekből. Ez azonban még csak az első lépés: a további évfolyamokat érintő közös tartalomfejlesztés előkészítése már megkezdődött.

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Pénziránytű Alapítvány