Pénziránytű Online Digitális Akadémia

A továbbképzés célja, hogy a legkorszerűbb IKT eszközök és digitális oktatást segítő módszerek megismertetésével támogassa a közoktatásban résztvevő, és a pénzügyi kultúra fejlesztését célul kitűző pedagógusok munkáját. A program segíti ezen eszközök és módszerek használatának elsajátítását, és ezzel megkönnyíti a 2023-as PÉNZ7-re való felkészülést, amelynek témája a korszerű pénzkezelés lesz. A továbbképzést a ZOOM online platformon keresztül tartjuk.

A továbbképzés díját a Pénziránytű Alapítvány fedezi, a résztvevők számára teljesen ingyenes.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a képzés létszámkorlátos, a regisztrációt időrendi sorrendben tudjuk fogadni.  Túljelentkezés és nagyobb érdeklődés esetén a később jelentkezők várólistára kerülnek. Őket tájékoztatni fogjuk további képzési időpontokról.

A továbbképzésre a résztvevőknek kell biztosítani a távoktatásban való részvételük feltételeit:

 • saját részre stabil internet kapcsolat,
 • saját laptop vagy számítógép (minimum: Windows 8.1 operációs rendszer, Office 2013; optimum: Windows 10 operációs rendszer, Office 2016),
 • az online kapcsolathoz kamera és mikrofon – ezek használata feltétlenül szükséges a képzésen való részvételhez (mikrofonos fülhallgató használata javasolt)
 • lehetőség szerint okostelefon vagy tablet (Android vagy iOS operációs rendszer),
 • gmail.com-os e-mail cím.

A képzéshez szükséges/ajánlott ismeretek:

 • e-mailek kezelése, mellékletek küldése, fogadása, mentése
 • internetes keresés, képek mentése, videók megtekintése Youtube-on
 • Facebook/Messenger használata
 • szövegszerkesztő és prezentációkészítő ismerete
 • regisztráció internetes felületen
 • mobiltelefon használata, applikáció telepítése

A továbbképzésen résztvevők a jelentkezéssel vállalják, hogy a képzés során, valamint a képzés elvégzését dokumentáló igazolás kiadásának feltételéül előírt, általuk előállított produktumokat a Pénziránytű Alapítvány - időbeli korlátozás nélkül – nonprofit tevékenységéhez kapcsolódóan oktatási célra szabadon felhasználhatja (elsősorban tanárok és diákok számára hozzáférhetővé teheti).

A 20 órás Pénziránytű Online Digitális Akadémia képzés elvégzéséről szóló igazolás (IKK-s képzések esetén tanúsítvány) kiadásának feltétele a képzés zárófeladatának elkészítése és részvétel az online foglalkozások legalább 90%-án (18 óra). A résztvevők a feladatok elkészítéséhez szükséges minden információt megkapnak a képzésen.

A képzés trénerei: Dr. Főző Attila László digitális oktatási szakértő és a Pénziránytű Alapítvány egyik munkatársa.

A képzéssel kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartási e-mail cím: iskolahalozat@penziranytu.hu

A KÉPZÉS TARTALMA:

Pénzügyi téma – elméleti alapozás 5 órában:
 Korszerű pénzkezelés – digitális köntösben – előkészítve a 2023-as PÉNZ7 témáját

• Mitől, miért tekinthető valami pénznek és milyen pénzfunkciói vannak?
• Hogyan zajlik a pénzforgalom?
• A bank-, a bankszámla- és a bankkártyaválasztás eltérő szempontjai
• Fintech (pénzügyi technológiák) eszköztára és szerepe a modern pénzkezelésben
• A netbank és a mobilbanki applikációk szolgáltatásai
• Bankjegybiztonság, digitális pénzügyi biztonság, a mai kor lehetőségei kihívásai

A képzés során a résztvevők ráhangolódnak a 2023-as PÉNZ7 központi tematikájára, és megismerik, felelevenítik azokat a tudnivalókat, összefüggéseket, amelyek a téma digitális módszertani támogatással való feldolgozásának alapjait adják. Az ismeretek elmélyítésének lehetőségét e-learning tananyag is támogatja.

Digitális módszertani megoldások 15 órábanA digitális pedagógia korszerű eszközei

A digitális pedagógia módszertani kérdései az online tanítás fényében (1 óra)
     • Merre tart a tanulás/tanítás?
     • A digitális pedagógia hatékony eszközei a jelenléti és az online oktatásban

Az interaktív tanítás és a tanulói együttműködés (4 óra)
     • Hogyan tegyünk interaktívvá az előadásokat?
     • Hogyan támogathatjuk digitális eszközökkel az együttműködést, a vitát, az ötletbörzéket?
     • Eszközök: Wakelet, Mentimeter, Jamboard, Socrative, Allourideas

Tartalomkészítés (segédanyagok, tevékenységek) (5 óra)
     • Grafikai anyagok, illusztrációk készítése Canva segítségével
     • Interaktív és multimédiás feladatok, bemutatók, illusztrációk készítése Genially-val

Értékelés, visszajelzés, játékos tanulás (5 óra)
     • Játékos feladatok és kvízek készítése
     • Népszerű alkalmazások új szolgáltatásai
     • Eszközök: Symbaloo Learning Paths, Kahoot!, Quizizz, Nearpod, Classroomscreen

Képzési időpontok, jelentkezés:

2022 júniustól aktualizált tematikájú képzéssel jelentkezünk, pénzügyi modulunk megújult formában, a 2023-as PÉNZ7 témájához igazodva a korszerű pénzkezelés kérdéseit járja körül.

Időpontok és regisztráció:

- 2023. január 9., 10., 12., 13.  (hétfő-kedd-csütörtök-péntek) , hétfő-kedd-csütörtök: 16:00-20:00, péntek: 15:00-19:00. (szakképzésben oktatók részére)

A szakképzésben tanító oktatók részére indított képzésünkre december 11-ig (vagy a férőhelyek beteléséig) lehet jelentkezni.

Regisztráció: 2023.január

 

- 2023. február 20., 21., 23., 24. (hétfő-kedd-csütörtök-péntek) , hétfő-kedd-csütörtök: 16:00-20:00, péntek: 15:00-19:00

Erre a képzésre az köznevelésben tanító általános- és középiskolai pedagógusokat várjuk. A résztvevőknek a képzés sikeres elvégzéséről a Pénziránytű Alapítvány részvételi igazolást állít ki, ami az intézményvezető döntése alapján számítható be a pedagógusok továbbképzési kötelezettségébe.

 

Minden képzésünkre korlátozott létszámú férőhelyek érhetők el, akik ezen felül jelentkeznek, várólistára kerülnek és a következő képzésnél elsőbbséget élveznek.

A regisztráció elfogadásáról, várólistára kerülésről és a képzés részleteiről a regisztrációs időszak lezárulta után e-mailen értesítjük a résztvevőket.

Az Alapítvány  a képzés sikeres elvégzéséről igazolást ad a résztvevőknek. A köznevelésben ez az intézményvezető döntése alapján számolható el a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe. A szakképzésben oktatók részére 2022 nyarától az IKK-val közös szervezésben külön indítunk képzéseket és a kurzus sikeres teljesítése esetén a résztvevők a négyévenkénti továbbképzési kötelezettségbe beszámítható IKK tanúsítványt kapnak.

Szeretettel várjuk ingyenes képzésünkön!

 

címkék: