Pénziránytű Tanári Díj 2020/2021

2020. december 7.

A Pénziránytű Tanári Díj meghirdetésére a PÉNZ7 és a Fenntarthatósági témahét apropóján a zöld szemlélet és a pénzügyi tudatosság találkozásának metszetében kerül sor. A Fenntarthatósági Témahéttel együttműködésben kialakított pályázaton általános- és középiskolai tanárok is elnyerhetik a Pénziránytű Tanári Díj kitüntető címet és a vele járó 100.000 Ft támogatást.

Az előző tanévekhez hasonlóan idén is díjazzuk azokat az innovatív pedagógusokat, akik a pénzügyi nevelés iránt elkötelezettek, egyben tanártársaik számára is értékes, módszertanilag és szakmailag friss tudásukat szívesen megmutatják. Az előző tanévben a Pénziránytű Alapítvány a Digitális Témahéttel közösen kialakított szabadulószoba pályázaton díjazta a kiváló tanárokat, a 2020/2021-es évben pedig a Fenntarthatósági Témahéttel együttműködésben várja az általános- és középiskolai pedagógusok pályaműveit. A Pénziránytű Tanári Díj elnyerésére mindazon pedagógusok esélyesek, akik a Fenntarthatósági Témahét keretében kiírt Mintaprojekt és óraterv készítő pályázatra olyan projekttervet nyújtanak be, amely kapcsolódik a témahét valamely témájához és az idő legalább 40%-ában foglalkozik a családok pénzügyeivel, mint például a költségvetés készítés, tervezés, vagy takarékoskodás.

A Fenntarthatósági témahét ebben a tanévben három fő témát jár körbe:

1. az erdő, mint ökoszisztéma (pl. erdővédelem, erdőgazdálkodás, természetvédelem);

2. fenntartható, zöld gazdaság (pl. körforgásos gazdálkodás, fenntartható közlekedés, fenntartható divat);

3. fenntartható közösségek (pl. család/iskola/nemzet kapcsolati hálózatának fenntartása, kisközösségek fenntartása).

E témák közül a fenntartható zöld gazdaság, és a fenntartható közösségek témaköreibe nagyon könnyen beilleszthető a pénzügyi tudatosságra és a megfontolt, tervező szemléletre való törekvés, így azok a pályaművek, melyek a projektre szánt idő minimum 40 %-ában a családok pénzügyeit is górcső alá veszik, a Pénziránytű Tanári Díjért szállhatnak versenybe.

A Pénziránytű Alapítvány is három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) egyikének szóló pályaműveket értékel, melynek eredményeként maximum 9 pedagógust díjazunk majd a kitüntető címmel és a vele járó nyertesenkénti 100.000 Ft-os támogatással. A pályázatra 2021. január 18-ig várjuk az innovatív általános- és középiskolai tanárok projektjeit, amelyeket a Fenntarthatósági Témahét honlapjára kell feltölteni.

A pályázat a 2021. április 19-23. között megvalósuló Fenntarthatósági Témahét keretén belül kerül meghirdetése, kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a témahetet szervező PontVelem Nonprofit Kft.

A pályázat a pénzügyi tudatosság és a fenntartható szemléletre nevelés mellett a projektpedagógia módszertanát is népszerűsíteni kívánja. A digitális és hagyományos munkarendben is nagyon hatékonyan alkalmazható, a diákok önállóságára, kezdeményezőképességére építő, s a XXI. században elengedhetetlen képességeket fejlesztő projektorientált óraszervezés és projektmódszertan egyre több iskola és tanár eszköztárát színesíti. Az Alapítvány a Pénziránytű Tanári Díj pályázaton keresztül is teret kíván adni a jó gyakorlatok minél szélesebb körű megosztásának, így a nyertes projektleírásokat elérhetővé tesszük majd honlapunkon.

A pályázattal kapcsolatos további információk, a kiírás, a projektterv sablonja és a pályázat benyújtása a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek oldalon érhetők el.