„Számoljunk a befektetésekkel!” című matematikai példatár kalauzolja el a középiskolásokat a befektetések világába

2019. március 6.
 

A PÉNZ7 ünnepélyes megnyitóján debütált az Alapítvány legújabb, „Számoljunk a befektetésekkel!” című kiadványa, amely a középiskola négy évfolyamának diákjai számára kínál ismertszerzési lehetőséget a befektetések világában. A kiadvány a változatos és gyakorlatias matematika feladatok mellett elméleti bevezetőkkel, fogalomtárral, és magyarázó animációkkal segít elsajátítani a befektetésekkel kapcsolatos alapvető ismereteket. A pedagógusok számára az Alapítvány e-learning anyagot biztosít, amelynek segítségével elsajátítható a befektetési példák megoldásához szükséges háttértudás.

A „Számoljunk a befektetéssel!” munkafüzet röviden, könnyen értelmezhetően, gyakorlatias példákkal mutatja be a pénzügyi befektetések alapismereteit a 9-12. évfolyamos tanulóknak. A rövid elméleti tananyag mellett a hétköznapokba illeszkedő feladatsorokat tartalmaz, amelyek megoldásán keresztül a diákok segítséget kapnak a matematikában tanult számolási technikák gyakorlati alkalmazására. A feladatok életszerű példákkal mutatják be a valós pénzügyi- és reálbefektetési lehetőségeket. A különböző témakörök révén a tanulók igen sokféle pénzügyi és befektetési helyzetbe kapnak betekintést: ismereteket szerezhetnek a különböző kamatozási formákról, devizaalapú befektetésekről, értékpapírokról, kötvénybefektetésekről vagy épp az ingatlanbefektetés alapjairól. A kiadvány elméleti bevezetője egyebek között ismerteti a pénz időértékének elvét és a különböző befektetéseket érintő adókat.

A szerzők figyeltek arra, hogy a feldolgozott témákat ne csak megtanulják a diákok, de ténylegesen megértsék, és tudásukat kamatoztatni is tudják a hétköznapokban. Az évfolyamonkénti tananyagrészek végén összefoglaló jellegű szöveges feladatok is találhatók, ezek megoldásához a diákoknak már az újonnan megszerzett tudásukra kell támaszkodniuk.

Egyes feladatok okoseszközök használatára is ösztönzik a fiatalokat. Ezáltal a példák megoldása sokkal színesebbé és szórakoztatóbbá válik. QR-kódok és egyéb linkek beolvasásával, megnyitásával lehet tájékozódni többek között az aktuális árfolyamokról vagy az állampapírokról. A munkafüzet számos, a való életben is használt ábrát, függvényt és grafikont bemutat, segítve az egyes témakörök gyakorlatias elsajátítását. QR-kódok segítségével a kiadvány animációs kisfilmeket is kínál a diákok számára, amelyek többek között a pénz időértékét, a különböző befektetési lehetőségeket, és azok kockázatát dolgozzák fel.

A példatár elektronikus változata és a feladatok megoldása ingyenesen elérhető az Alapítvány honlapján. A „Számoljunk a befektetésekkel!” című kiadvány nyomdai verziója ingyenesen előrendelhető a penziranytu@penziranytu.hu e-mail-címen.

A befektetésekről az Alapítvány e-learning felkészítő tananyagot is biztosít az erre igényt tartó pedagógusok számára, amely az eddigi e-learning tananyagokhoz hasonlóan interaktív lehetőségeket, feladatokat, ellenőrző teszteket kínál annak érdekében, hogy a megszerzett tudás még inkább elmélyíthető legyen. Az „Okosan a befektetésekről – tanárfelkészítő tananyag” c. ingyenes e-learning tananyag az Alapítvány e-learning felületén érhető el.