2017 második felében is folytatódnak a tanártovábbképzések

2017. szeptember 27.
 

A Pénziránytű Alapítvány a 2017/2018-as tanévben is ingyenesen biztosítja akkreditált pénzügyi-gazdasági továbbképzéseit több száz általános iskolai és -elsősorban nem közgazdász végzettségű -  középiskolai tanár számára.

Pénzügyek a hétköznapokban – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az általános iskola felső tagozatán

A 2016 őszén indult, hivatalos akkreditációt elnyert 30 órás képzés során az 5-8. osztályokban tanító tanárok szakszerű felkészítést kaphatnak a gazdasági és pénzügyi témák oktatásához. A képzés célja, hogy segítse az általános iskola felsős osztályaiban tanító pedagógusokat a Nemzeti Alaptanterv különböző műveltségterületein belül megjelenő gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint az ehhez kötődő készségek fejlesztésével kapcsolatos feladataik ellátásában. A 30 órás tanfolyam a pénzügyi-gazdasági ismereteken túl jól használható módszertani ötleteket is nyújt, ezzel is segítve a résztvevő tanárok gyakorlati munkáját. A 2016/2017-es tanévben már 321 pedagógus vett részt a képzésen, kiemelkedő elégedettséggel.

Az őszi félévben a képzések október végétől november végéig a regionális POK-ok szervezésében a következő helyszíneken fognak lezajlani: Miskolc, Szolnok, Eger, Salgótarján, Budapest és Nyíregyháza.

További információk a http://penziranytu.hu/tanartovabbkepzes-0 oldalon találhatók.

„Mindennapi pénzügyeink” – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben

A 2015-ben indult, szintén 30 órás akkreditált képzés elsősorban a nem gazdasági-pénzügyi végzettségű középiskolai tanároknak nyújt a különböző műveltségterületek tanóráiba beépíthető pénzügyi-gazdasági ismereteket és használható módszertani ötleteket. 2015-ősze óta már több, mint 1300 tanár vett részt a Mindennapi pénzügyeink című képzésen. Többek között azok a szakgimnáziumi tanárok is, akik a 2017 szeptemberétől minden szakgimnázium 10. évfolyamán kötelező pénzügyi és vállalkozási ismereteket fogják oktatni. A továbbképzés célja szerint a történelem, földrajz, matematika, életvitel tanároknak, illetve osztályfőnököknek és lelkes versenyfelkészítőknek segít a tárgyaikban megjelenő gazdasági tartalmakhoz kapcsolódó háttértudásuk megerősítésében, kooperatív és játékos módszerekkel.

Az őszi időszakban a középiskolai tanárképzések október középetől november végéig időrendi sorrenben a következő helyszíneken kerülnek megrendezésre a POK-ok szervezésében: Eger, Nyíregyháza, Miskolc, Szolnok, Budapest, Salgótarján.

Bővebb információ a http://penziranytu.hu/tanarkepzes-idopontjai-es-helyszinei oldalon található.

A képzésekre minden érdeklődő pedagógust szeretettel várunk! Jelentkezni a http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon keresztül lehet.