2. Piacgazdaságban élünk

Az erőforrások elosztásának az a módja, amikor a termelő és fogyasztó a piac közvetítésével találkozik, és az erőforrások felhasználásról a jövedelmezőség alapján, piaci közvetítéssel döntenek, a piacgazdasági rendszert jellemzi. A piacgazdasági rendszer napjainkban uralkodó elosztási típus, amely kiegészül az állami, központi elosztással illetve egyéb móddal, például adakozással.

A piacgazdasági rendszer alappillérei

  • A magántulajdon
  • A piac
  • A verseny

A magántulajdon az alapja és feltétele a piaci cserének. Tulajdonunk (házunk, telkünk, gépkocsink, üdülőnk, találmányunk, pénzünk stb.) arra késztet minket, hogy a segítségükkel elkészült termékeket, szolgáltatásokat csak akkor adjuk oda másnak, ha cserébe árut, vagy pénzt kapunk. Ez az alapja a megélhetésünknek, tulajdonunk megőrzésének, gyarapításának. A tulajdonhoz kötődő érdek a cselekedetünk, döntésünk mozgatója.

A tulajdonosokat a piac köti össze. Ez az a hely, ahol cserélhetünk, olyan termékekhez juthatunk, amelyekre szükségünk van. A piac fontos információkat is nyújt. Ha kevés van egy termékből, vagy hiányzik, akkor a piacon derül ki, hogy lenne rá igény. A hiány a magas árban fejeződik ki, jelezve, hogy sokat áldoznánk megszerzéséért. Ha túl sokat kínálnak egy termékből, akkor az alacsony ár jelzi, kevesebbet kell belőle termelni. Termelési döntésünk sikerét a nyereséggel járó értékesítés, kudarcát a veszteség bizonyítja.

A piacon az is kiderül, hogy kik a vevőink, milyen igénnyel, milyen fizetőképességgel rendelkeznek? Megtudhatjuk, más termelők milyen termékekkel, szolgáltatásokkal és milyen árral jelennek meg? Mit és hogyan tudnak előállítani? Az erőforrásaink (tulajdonunk) felhasználásról tehát piaci jelzések alapján döntünk.

A piac a verseny legfontosabb színhelye. Mind fogyasztóként (vevőként), mind pedig termelőként részesei vagyunk a versenynek. Fogyasztóként a korlátozott mennyiségű (szűkös) olcsó és jó minőségű áruért versenyzünk (gondoljunk egy-egy meghirdetett akcióval együtt járó tülekedésre). A termelők versenye a fogyasztók kegyeiért, vásárlásaiért zajlik. Ezt szeretnék elérni technikai újításokkal, új, korszerű termékekkel, alacsonyabb költségeken nyugvó alacsonyabb árakkal. A tényleges előnyök mellett a reklámokkal is igyekeznek meggyőzni minket, hogy termékeiket válasszuk.

Elvész a verseny jelentősége, ha egyetlen előállítója, vagy vevője van egy terméknek, szolgáltatásnak. Ekkor lehet szerepe az államnak a tisztességtelen piaci magatartás megtiltásában.