5. A modern pénz

A mai modern pénz belső érték nélküli pénz, ami mögött tehát nem áll ott az arany, azaz nincs aranyfedezete. A mai kor pénzének fedezete az az áru- és szolgáltatásérték, amit az adott gazdaság előállít, illetve nyújt egy adott időszak alatt.

A pénzteremtés a bankrendszer segítségével történik, jellemzően hitelteremtés, hitelnyújtás útján, ezért is tekintjük a modern pénzt hitelpénznek. A jegybank a kereskedelmi bankoknak, a kereskedelmi bankok pedig a gazdasági szereplőknek hiteleznek. A modern pénz lényege a társadalmi bizalom, amelyet törvényes garanciák is elősegítenek. A törvényes fizetőeszköz az állam által deklarált pénz, amely azonban csak akkor látja el a pénz funkcióit, ha a társadalmi közmegegyezés támogatja az állami akaratot. Ezt tömören úgy fejezhetjük ki, hogy a modern pénz működésének jogi (törvényi) és gazdasági feltételei vannak.

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (azaz az ország jegybankja vagy központi bankja) hozza forgalomba a törvényes fizetőeszköznek számító forint bankjegyeket és érméket. A fizetések lebonyolításához azonban – ahogy azt bemutattuk - nem szükséges a készpénz jelenléte, sőt napjainkban a pénzforgalom döntő része bankszámlák közötti műveletek formájában zajlik.