6. A pénz és banktörténet összefüggése

A pénz története egyben a bankok fejlődéstörténete is, az alábbi táblázat a főbb állomásokat foglalja össze.
A pénztörténet korszakai
Banki funkciók
Intézmények
Árupénzek korszaka
Őrzés (gabonaletétek)
Templomok,
Királyi kincstárak
Aranypénzek megjelenése
Pénzváltás
Letétek/betétek őrzése (gabona, nemesfém)
Egyházi kincstárak,
Királyi kincstárak,

Pénzverde (arany és ezüstművesek),

Pénzváltók,
Kereskedők
Aranypénzek általánossá válása
Banki funkciók:
- pénzváltás

- zárt és nyílt letétek őrzése, kezelése

- hitelezés (hitellevél)
Pénzverdék,
Bankok, hitelezők,
Kereskedőházak
Arany és pénzhelyettesítők korszaka
Bővülő banki funkciók:
-váltóleszámítolás,

- banki váltók (klasszikus bankjegyek) kibocsátása,

- zsiró-rendszer („számlavezetés, átutalás”)
Bankok gazdasági befolyásának erősödése
Arany és pénzhelyettesítők korszaka – egységes bankjegy
Széleskörű banki funkciók:
- betétgyűjtés

- hitelezési tevékenység, számlavezetés, stb.)

- egységes pénz (bankjegy) teremtése
Központi bank létrejötte, a bankrendszer kialakulása
Modern, belső érték nélküli pénz

Hitelügyletek,

Betétügyletek
Fizetési forgalom lebonyolítása,
Bankszolgáltatások
Bankrendszer

A folyamat eredményeként kialakult a mai bankrendszer, amellyel a IV. fejezetben részletesen megismerkedhetünk.

A mai modern piacgazdaságokra jellemző (kétszintű) bankrendszer szereplői