7. Érted?

Az olvasottak alapján döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!

1. A pénztörténet korszakai az emberiség történelme során nem váltak el élesen egymástól.
2. A pénz, mint a cserék közvetítője, először árupénz formájában jelent meg.
3. Ma már egyáltalán nincsenek árupénzek.
4. Az arany és ezüst tulajdonságainál fogva alkalmas a pénz szerepének betöltésére.
5. Az első írásos emlékek a pénzről ie. 3000 körüli időszakból származnak.
6. Az aranyhiány a pénzhelyettesek kialakulásához vezetett.
7. A bankjegynek semmi köze sincs a váltóhoz.
8. A kétszintű bankrendszerrel egyidejűleg a pénzkibocsátás monopóliuma is létrejött.
9. A belső érték nélküli pénz a XIX. század terméke.
10. Ma még van olyan pénz, amely aranyfedezettel rendelkezik.