4. A vállalat környezete

„A vevők nem veszik termékeinket, … az állam új adót vezet be, …új anyagot alkalmaz a versenytárs, … a forró nyár miatt gyorsabban romlik az áru, … felszökött az olaj világpiaci ára, emelkednek a költségeink, … stb.”

A kockázat folyamatos kísérője a vállalatok tevékenységének. A kockázat jelentős része a vállalat környezetéből érkezik. A vállalatok szűkebb-tágabb környezetében nagyon sok tényező, hatóerő, gazdasági szereplő van. A fontosabbakat foglaljuk össze az alábbi ábrában.

A szűkebb környezetben található szereplők állandó kölcsönhatásban állnak a vállalattal, döntéseik kihatnak a vállalat üzletmenetére:

  • Versenytársak, akik hasonló terméket, szolgáltatást állítanak elő.

  • Szállítók, akik vállalatunk számára fontos anyagokat, energiát, árukat stb. értékesítenek.

  • Vevők, akik vállalatunk termékeit, szolgáltatásait vásárolják.

  • Az önkormányzat, az állam, amely törvények, szabályok alkotásával hat (pl. adókivetéssel).

  • Egyéb partnerek (pl.: bank)

A tágabb környezetbe tartozók hatása általában közvetett, ritkább, bár időnként nagyon komoly, súlyos következményekkel jár.

  • A nemzetgazdaság egésze, amely növekedésével, válságával, általános állapotával befolyásolja a piacokat.

  • A társadalom, kultúra, hagyományok hatása fontos üzleti tényezőt, alkalmazkodási kényszert, lehetőséget jelenthet (évfordulók, ünnepek, nemzetiség szokásai).

  • Technikai környezet, amely a technika fejlődésével, új anyagok, eljárások megjelenésével készteti változtatásra, alkalmazkodásra a vállalatot (digitális technika megjelenése).

  • Természeti környezet, amely nem csak a mezőgazdasági vállalatokra, hanem az időjáráson, természeti kincseken keresztül igen sok vállalatra, a környezetszennyezésen keresztül pedig lényegében mindenkire hat.

  • A világgazdaság változásai közül egyesek érzékenyen befolyásolhatják valamennyi vállalatot (pl.: az energiaárak alakulása), míg mások csak áttételesen hatnak (pl.: háborúk, egyes valuták árfolyamváltozása).

A környezetből érkező változásokat általában az információk segítségével ismerhetik meg a vállalatok. Nélkülük helyes gazdasági döntést nem lehet hozni. Ezért tartjuk az információt fontos termelési tényezőnek.