5. A vállalatok versenye

A profitért folyó küzdelem valamennyi vállalkozás jellemzője. A gazdasági versenyt úgy határozhatjuk meg, mint egy komplex gazdasági-társadalmi jelenséget. Legáltalánosabban megfogalmazva olyan helyzetet takar, amelyben az eladók (vállalkozások vagy vállalatok) egyéni üzleti céljaiktól (profitnövelés, minél magasabb piaci részesedés megszerzése, vagyis minél több pénz megszerzése) vezérelve és egymás céljaitól függetlenül versengenek a vevők (fogyasztók) kegyeiért, a piacok megszerzéséért.
A verseny pozitív hatása, hogy technikai újításokra, az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra ösztönöz. A fogyasztók vásárlási döntéseikkel „szavaznak” a vállalatokról. A vállalatok igyekeznek jól megszolgálni ezeket a gazdasági voksokat.
A piacgazdaságra általánosan jellemző versengésben nagy különbség mutatkozik, ha egy-egy termék, szolgáltatás piacát megvizsgáljuk. Nem tapasztalunk versenyt például a víz- és gázszolgáltatók piacán, de sokkal inkább a mobilszolgáltatóknál, vagy akár a kozmetikumok piacán.
A verseny jellegét meghatározza
    - hányan állítják elő az adott terméket, szolgáltatást.
    - mekkora tőke szükséges a termelés beindításához.
   - könnyű, vagy nehéz a be- illetve kilépés a termék, szolgáltatás piacáról (vannak-e szabadalmak, egyéb jogszabályok).
    egyedi, vagy tömegtermék piacáról van szó.
Mindezek alapján megkülönböztetünk
    - tökéletes versenyt, amikor sokan, viszonylag kis tőkével, tömegterméket állítanak elő,
    - oligopol versenyt, amikor néhány nagyvállalat uralja a piacot és márkázott terméket, szolgáltatást kínálnak (mobil-szolgáltatók),
    - monopóliumot, amikor egyetlen előállítója van a terméknek, szolgáltatásnak.
Vannak még átmeneti formák, amikor néhány nagyvállalat mellett sok kisebb is vállalkozás is működik.
Minél közelebb van egy termék piaca ahhoz, hogy egyetlen nagyvállalat uralja, annál kevésbé kényszerül rá a cég, hogy éljen a verseny eszközeivel. A még eladható legmagasabb áron tud értékesíteni, halogatja a technikai újítást és mindent megtesz azért, hogy pozícióját megőrizze. Ezen a helyzeten a fogyasztók kevésbé, az állam sokkal inkább tud segíteni, jogszabályokkal, árellenőrzéssel tereli a versenyhelyzet felé a monopóliumokat.