6. Érted?

Az olvasottak alapján döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!

1. Az üzleti vállalkozás lehet nonprofit vállalat is.
2. A vállalati inputok közé az általa felhasznált termelési tényezőket soroljuk.
3. A humántőke a termelés tőketényezői közé sorolandó.
4. Előfordul, hogy a vállalakozó maga is munkatényező a vállalatban.
5. A vállalat outputjai lehetnek egy másik vállalat inputjai.
6. A vállalat általában a termelési tényezők és a fogyasztási cikkek piacával kerül kapcsolatba.
7. Egy gép vásárlása a vállalat folyó kiadásai közé tartozik.
8. A természeti környezet a vállalat szűkebb környezetébe tartozik.
9. A vállalat szállítói, akik mozgatják az árúit. (Pl.: viszik az egyik raktárból a vevőkhöz.)
10. A világgazdasági változások lényegében nem érintik a vállalatokat.