2. Fontosabb intézmények a fogyasztóvédelem szolgálatában

A fogyasztóvédelem fontos állami feladat, amelyet jelenleg (2012) a Nemzetgazdasági Minisztérium irányít. Feladata, hogy

kidolgozza és jóváhagyásra a Kormány elé terjessze a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, javaslatot tegyen a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire,

intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében.

A fogyasztóvédelemnek a nemzetgazdaság valamennyi ágában érvényesülnie kell. A jogszabályokban foglaltak betartását elsősorban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) ellenőrzi, amely feladatainak végrehajtását az egész országot lefedő területi felügyelőségeken keresztül biztosítja. Az NVH ellenőrzése kiterjed

  • a fogyasztóknak forgalmazott termékek minőségére, összetételére, csomagolására, megfelelőségi jelölésére, 
  • az értékesített áru mérésére, hatósági árára, vagy kötelezően megállapított árára, 
  • a fogyasztói panaszok intézésére, 
  • a szavatossági és jótállási igények intézésére, 
  • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére,
  • a fogyasztók tájékoztatására és
  • eljár a szabályok megsértése esetén.

A fogyasztóvédelem egy-egy szakterületét további állami hatóságok végzik. Az országos intézmények munkáját a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenysége egészíti ki.

Az állami hatóságok mellett különböző civil szervezetek segítik a fogyasztók érdekvédelmét, képviseletét.