3. Hogyan juthatunk a bankkártyához?

Ha megtaláltuk az igényeinek leginkább megfelelő bankkártyát, akkor még el is kell intéznünk a bankkal, hogy elkészüljön számunkra a kiválasztott kártya.

A kártyaigényléskor valójában egy szerződést köt a kártyabirtokos és a kártyakibocsátó bank, amely tartalmazza mindkét fél jogait és kötelezettségeit. A kártya bankszámlához kötődik, tehát az előzőekben már ismertetett dokumentumokat (személyazonosságot igazoló iratot) magunkkal kell vinni. A kártyaigényléskor az általunk is aláírandó megállapodást alaposan át kell tanulmányozni. Ebben a kibocsátó tájékoztat minket, hogy pontosan mire (készpénzfelvétel, illetve vásárlás, itthon vagy külföldön is) használható az általunk igényelt kártya és hogyan. Ezen kívül a kártyabirtokos igényeinek megfelelően rögzítésre kerülhet egy napi keretösszeg, illetve akár az egyszerre történő kifizetés legnagyobb összege is. A szerződés azt is kimondja, hogy egy nap hány alkalommal vehető igénybe a kártya, valamint tartalmazza azt is, hogy költhetünk-e többet annál, mint amennyi éppen a számlánkon van.

Ezen kívül nem árt tájékozódni a kártyával végezhető tranzakciók kondíciós listájáról sem, hisz ezt ismerve tudjuk minimalizálni az azokért fizetett banki kiadásainkat!

A bankkártya a szerződés aláírását követő egy-két héten belül készül el, melyet a készhezvételt követően érvényesíteni (aktiválni) kell.

A kártyán látható adatok:

  1. kártyabirtokos neve és aláírása;

  2. kártyakibocsátó bank neve;

  3. kártyaszám: 10-19 számjegyből álló, a kibocsátót és a kártyát azonosító szám;

  4. a kártya lejárata;
  5. a kártyatársaság védjegye/ logója;

  6. a kibocsátó bank neve (esetleg emblémája);

  7. a hamisítást akadályozó hologram.

A kártya felületén megtalálható (látható) adatokon túl a kártya a mágnescsíkra, chipbe rögzített adatokat is tartalmaz (ezek között vannak olyanok, amelyek a kártya felületén is megtalálhatók: így pl. a kártyaszám, a lejárat dátuma, a kártyabirtokos neve; illetve vannak olyanok, amelyek a kártya felületén nem találhatók meg:, a kártya használati kódja, a PIN, az ellenőrzéséhez szükséges szám).