1. Az értékelés alapelvei

A befektetési döntések meghozatalakor több szempontot is érvényesítünk ( Lásd III./9. és V./25. lecke: cél, befektetett összeg, hozam, befektetési időtáv, kockázat.). Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy mekkora hozamot érhetünk el. A betét típusú megtakarítások esetében az EBKM segítségével viszonylag könnyű az egyes ajánlatok összehasonlítása, viszont sokkal nehezebb a különböző időpontban elérhető hozamokat, kamatokat, osztalékot stb. „közös nevezőre” hozni. Kiindulásként a következő alapelveket fogalmazhatjuk meg:

  1. Az időben korábban rendelkezésre álló pénzzel későbbi pénzt tudunk helyettesíteni, de a későbbi pénzzel korábbit nem, ezért általánosságban is elmondható, hogy a korábban rendelkezésre álló pénz számunkra mindig értékesebb, mint a később rendelkezésre álló.

  2. A biztos pénz értékesebb, mint a bizonytalan pénz.

Az alábbiakban olyan módszereket fogunk bemutatni, amelyek ezeket az alapelveket alkalmazzák. Ezáltal hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy eldönthessük, mennyire tekinthetünk sikeresnek egy adott befektetést, vagy éppen hogyan tudjuk megbízhatóan összehasonlítani a különböző befektetéseket..

Cash flow – azaz pénzáramlás

A mérések alapja, hogy a különböző befektetések eredményeként, eltérő jövőbeli időpontokban más-más jogcímen és különböző összegű jövedelmekhez juthatunk. Valójában minden befektetést egy pénzáramlással írhatunk le, amely azt mutatja meg, hogy a befektetés tulajdonosa milyen pénzmozgásokkal számolhat a befektetés futamideje során.

A pénzáramlás (idegen szóval Cash Flow, szokásos rövidítése CF) lényegében pénzforrások képződésének és felhasználásának folyamata egy meghatározott időszak alatt. Leegyszerűsítve azt vizsgálja, hogy az egyes időszakokban milyen bevételekkel és kiadásokkal számolhatunk. Befektetési szemszögből tekintve a Cash Flow megmutatja egyrészt azt a ráfordítást, amelyet befektetőként kifizetünk, hogy a tulajdonunkba kerüljön az adott befektetés, másrészt azokat a jövedelmeket, amelyek a befektetés tulajdonosaként minket megilletnek. Az első pénzmozgás dátuma (t) jelenti majd a pénzáramlás kezdő időpontját (t=0), majd a további időpontokban esedékes pénzösszegek sorozata jelenti a befektetés pénzáramlását.

A Cash Flow szemléletesen megjeleníthető egy olyan ábrában, ahol a vízszintes tengelyen az esedékességi időpontok, a függőleges tengelyen pedig az esedékességek összege jelenik meg. Példaképp képzeljünk el egy kötvényvásárlást. A kötvényt kibocsátáskor 100 egység pénzért vesszük meg (az ábrán -100). A kötvény kamatszelvényes, tehát évente fizet kamatot (1-4. évben 10-10 egység kamatot), majd lejáratkor, öt év múlva egy összegben törleszti a tőkét. (100 egység tőke és 10 egység kamat). Ezt foglalja össze az alábbi ábra:

Minden befektetés lerajzolható, vagy táblázatba rendezve leírható egy Cash flow-val.