3. Mit tehetünk a magasabb nyugdíj érdekében?

A társadalombiztosítástól várt nyugdíjunk az elismert szolgálati időtől, a keresetünktől, és az un. járulékkulcstól függ. A kifizetés elsődlegesen a befizetett járuléktól függ, ha tehát alacsonyabb jövedelem után és rövidebb ideig fizetünk járulékot, akkor a várható nyugdíjunk is alacsonyabb lesz. Fontos tudni tehát, hogy NEM az utolsó évek jövedelme lesz a nyugdíjszámításunk alapja, hanem a teljes életpályánk során szerzett járulékköteles jövedelmünk.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak ún. tőkefedezeti elven működnek. Ez azt jelenti, hogy a befizetéseket a tagok számára elkülönített egyéni számlákon írják jóvá, s a felhalmozott tőke és az annak befektetéséből származó hozamok jelentik a járadék kifizetések fedezetét. A befektetések hozamának kell biztosítania a befizetések értékállóságát, sőt az is elvárás a pénztáraktól, hogy a tagok befizetései reálértékben is gyarapodjanak az évek során. Vagyis annál nagyobb jövedelemre számíthatunk a nyugdíjpénztártól, minél nagyobb lesz a nyugdíjba lépéskor az egyéni számlánkon nyilvántartott,  összeg.

Könnyen belátható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár általtörténő járadék jellegű kifizetés annál nagyobb lesz

 • minél nagyobb összeget fizetünk be;

 • minél hosszabb ideig fizetünk a nyugdíjpénztárba;

 • minél kisebb költséggel működik a pénztár;

 • minél magasabb befektetési hozamot írnak jóvá az egyéni számlánkon.

Az önkéntes nyugdíjpénztár költségei azért befolyásolják a várható nyugdíjak alakulását, mert nem az összes befizetés kerül a pénztártagok egyéni számláira. A pénztárak ugyanis a befizetésekből fedezik működési kiadásaikat, valamint likviditási célú tartalékot is képeznek. Ezen levonások mértéke ugyanakkor behatárolt, mivel a pénztárak számára törvény szabályozza azt a legkisebb hányadot, amelyet az egyéni számlán mindenképpen jóvá kell írni. Az egyes pénztárakból várható nyugdíjak közötti különbségeket alapvetően az elért befektetési hozamok különbsége befolyásolja. Ebből következőleg saját érdekünk, hogy figyeljünk arra, hogy a választott önkéntes nyugdíjpénztárunk milyen hozamot ér el, hiszen ez jelentősen befolyásolja a majdani nyugdíjkifizetés nagyságrendjét.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakba nemcsak mi hanem a munkáltatónk is befizethet. Az önkéntes nyugdíjpénztárba történő befizetést adókedvezmény is kiegészíti, ami ezt a hosszú távú megtakarítási formát az öngondoskodáson kívül is vonzóvá teszi. (Az önkéntes pénztárak sajátossága, hogy a befizetésekből egy bizonyos várakozási idő - min. 10 év - után nem nyugdíj jellegű kifizetéseket is kérhetünk.)

Az idős korban elérhető járadék jellegű nyugdíj két eleme és az egyes elemeket meghatározó tényezők

  A társadalombiztosításból származó nyugdíj Az önkéntes nyugdíjpénztárból származó nyugdíj
A nyugdíjat meghatározó tényezők

Elismert szolgálati idő (+)

A járadék alapjául szolgáló jövedelem (+)

A befizetés időtartama (+)

A befizetés mértéke (+)

A pénztár működési költsége (+)

A pénztári befektetések hozama (+)

Fontos döntés  

A pénzárválasztás, esetleges váltás

A befizetés időtartama és mértéke

Több pénztárban való tagság lehetősége

A pénztárak közti választáson túlmenően befolyásolhatjuk nyugdíjpénztári megtakarításaink befektetési összetételét is. Több pénztár tagjai számára többféle befektetési összetétel (portfolió) közötti választási lehetőséget biztosít, melyek között az elsődleges különbséget a részvénybefektetések aránya jelenti.

További lehetőségek

A nyugdíjas kori jövedelmek növelésének további lehetséges módjai:

 • hosszú távú befektetések (hosszú lejáratú értékpapírok, tulajdonszerzés stb.);

 • élet- illetve nyugdíjbiztosítás kötése;

 • életjáradék vásárlása (ingatlanfedezet mellett)…

  TBSZ, azaz tartós befektetési számla nyitása,

 • NYESZ, azaz nyugdíj-előtakarékossági számla nyitása, amely szintén az öngondoskodáson alapuló nyugdíjcélú megtakarítási formák közé tartozik, a befizetéseket az állam adókedvezménnyel is ösztönzi. A NYESZ keretében történő befektetések a befizetők döntése alapján magasabb kockázatvállalást, ezzel párhuzamosan pedig hosszabb időtávon jelentősebb hozam elérését is lehetővé teszik.

Megszívlelendő tanácsok

Bárhogyan is döntünk, néhány alapelvet mindig szem előtt kell tartanunk:

 • Minél előbb kezdjük el a nyugdíj célú takarékoskodást!

 • Ha elég korán kezdjük, akkor már viszonylag kis összegek rendszeres befektetésével a nyugdíjkor eléréséig jelentős vagyont halmozhatunk fel.

 • Idő előtt ne nyúljunk nyugdíjcélú megtakarításainkhoz!

 • Idő közben felmerülő pénzügyi problémáinkat lehetőleg próbáljuk meg más forrásokból megoldani!

 • Mindig megbízható intézményt válasszunk nyugdíjcélú megtakarításaink kezelésére!