DIGITÁLIS OKTATÁS – MATEMATIKA

 

 

A MATEMATIKA IS SEGÍTHET A HÉTKÖZNAPI PÉNZÜGYEKBEN VALÓ ELIGAZODÁSBAN

 

A Matematika tantárgy kerettantervéhez kapcsolódó témakörök kiválóan gyakorolhatók a pénzügyi készségeket is fejlesztő feladatokkal, így tovább növelhető a tanulók motivációja a digitális oktatás idején is.

 

Matematika tantárgy

online oktatási anyagaink évfolyamonként, témakörönként

 

1.   Felső tagozat, 5-8. osztály:

 

Az 5-6-7-8. évfolyamon a matematika munkafüzet utolsó fejezete a Mindennapi pénzügyek témájában kínál az adott évfolyam matematika kerettantervi követelményeinek alkalmazására, gyakorlására szolgáló praktikus, a családi gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat.

A munkafüzetek évfolyamonként letölthető pdf-ben érhetők el a következő oldalon: https://penziranytu.hu/tankonyvek

Milyen, az adott évfolyam matematika kerettantervéhez kapcsolódó témakörök gyakorolhatók a pénzügyi készségeket is fejlesztő feladatokkal?

 

5. osztály: négy alapművelet, kerekítés, törtek és tizedestörtek, tájékozódás a számegyenesen, a derékszögű koordináta-rendszer, pontok ábrázolása, táblázatok és grafikonok, statisztikai adatgyűjtés, átlag, szöveges feladatok megoldása

 

6. osztály: négy alapművelet, törtek, tizedestörtek és százalékszámítás, szöveges feladatok megoldása egyenlettel, téglalap területe, arányosság

 

7. osztály: négy alapművelet, normálalak, egyszerű és összetett feladatok százalékszámítással, grafikon készítése és leolvasás grafikonról, szöveges feladatok megoldása

 

8. osztály: négy alapművelet, többtagú kifejezések szorzása, egyszerű és összetett feladatok százalékszámítással, grafikon készítése és leolvasás grafikonról, szöveges feladatok megoldása, komplex játék és projektfeladat

 

2.   Középiskola

Középiskolásoknak gyakorlásként ajánljuk a Számoljunk a befektetésekkel! példatárat, amely a mindennapi pénzügyi ismeretek megalapozása mellett évfolyamonként az adott év kerettantervi követelményeinek megfelelő matematikai készségeket fejleszti. A munkafüzet és a feladatok megoldása pdf formában letölthető a https://penziranytu.hu/szamoljunk-a-befektetesekkel oldalról, a kapcsolódó magyarázó animációk pedig elérhetők a YouTube-on: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbJ7uiKPH8KSU_WHJz9uAG3BbOKOfm328

Milyen, az adott évfolyam matematika kerettantervéhez kapcsolódó témakörök gyakorolhatók a pénzügyi készségeket is fejlesztő feladatokkal?

 

9. osztály: százalékszámítás, hatványozás, függvényértelmezés

10. osztály: százalékszámítás, hatványozás, másodfokú függvény és négyzetgyök függvény alkalmazása, grafikonok értelmezése

11. osztály: százalékszámítás, hatványozás, exponenciális és logaritmus függvény alkalmazása, grafikonok értelmezése

12. osztály: komplex feladatok a 9-11. évfolyam témaköreiből, számtani és mértani sorozat alkalmazása, valószínűségszámítás

 

Ajánljuk továbbá Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyvünk alábbi fejezeteit, amelyek elérhetők e-learning portálunkon és honlapunkról pdf-ben is (elérés a táblázat alatt).

.


Fejezet (lecke) neve


Fejezet (lecke) száma


A fejezethez tartozó animációk


A befektetésekhez kapcsolódó pénzügyi számítások


19-20. lecke


Mit jelent a pénz időértéke?

https://youtu.be/lEh7ZbCG1-M

A pénz időértéke a matematika nyelvén

https://youtu.be/_JdntReIilg


Hitelekhez kapcsolódó pénzügyi számítások


23-24. lecke


A hiteltörlesztés

https://youtu.be/AOM65ML31ZU

 

 

Online anyagaink elérhetősége:

Iránytű a pénzügyekhez tankönyv pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk: https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez

E-learning portál elérése regisztráltaknak: https://elearning.penziranytu.hu/

Tanár regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar

Diák regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg