Elfogadás, játékos tanulás, példaképek – a tiszabői modell

2020. augusztus 5.
 

A Tiszabő és térsége hátrányos helyzetű településein élő diákok felzárkóztatására, érettségi- és továbbtanulási lehetőségeik kiterjesztésére indult el az Út az érettségihez program, melynek keretében több éve működik együtt sikeresen a Magyar Nemzeti Bank, a Pénziránytű Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat. A Szolnok-megyei tanulók júliusban egy olyan balatoni táborban kapcsolódtak ki, ahol a nyaralás mellett a pénzügyi és gazdasági ismereteiket is gyarapították.

Az „Út az érettségihez” program fő célja, hogy a Tiszabő és térsége településein élő hátrányos helyzetű diákok számára esélyt teremtsen szakmaszerzésre, a tanulmányok korai befejezése helyett érettségit tehessenek, sőt támogatást kapjanak egyetemi továbbtanulásukhoz. Az ismeretek mellett a program nagy hangsúlyt helyez a fiatalok képesség- és készségfejlesztésére, kulturális szemléletük, attitűdjeik és a tanulás iránti motivációjuk fenntartására. Az önismereten, az erősségek, a tehetségek feltérképezésén alapuló program során a hátrányos helyzetű fiatalok lelki megerősítést, önbizalmat kapnak, egyben hitet, hogy van számukra lehetőség a vágyott célok, az érettségi, egy sikeres szakma vagy akár az egyetem elérésére. Mindezt olyan támogató közegben, amely nem választja el őket kultúrájuktól, a saját identitásuk megtartásával válhatnak értelmiségivé. Saját közösségükben inkább példát mutatnak kitartásukkal, lojalitásukkal, elkötelezettségükkel.

A program sikerekkel és fantasztikus eredményekkel bizonyította, hogy kitartással, gondosan választott módszerekkel és a folyamatos támogató jelenlét segítségével az álmok megvalósulhatnak. Az idei évben 8 érettségizett fiatal kezdheti meg tanulmányait az általa választott egyetemen, vagy tanul szakmát érettségi utáni képzésben. A Szegedi Tudományegyetem gyógyszerész szakára nyert felvételt például Márkó, aki a doktori címig meg sem szeretne állni, Zsolt pedig a Debreceni Egyetem Egészségügyi karán a mentőtiszti képzés elvégzése mellett biológia szakos tanárnak is készül, mivel annyira megtetszett neki az elmúlt években a tanítás. A mentorok tervei szerint a jövőben ők lehetnek majd az új példaképek, akik erősitik a többi fiatalt, hogy valóban higgyenek magukban és lássák, hogy a célok kitartó munkával megvalósulhatnak.

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű Alapítvány támogatásának köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű települések diákjainak a rendszeres anyagi hozzájárulás mellett oktatással, neveléssel, kulturális programok, táborok szervezésével szellemi, lelki támogatást is nyújt. A koronavírus következtében kialakult nehéz helyzetben a diákoknak óriási lehetőséget jelentettek a korábban kapott laptopok és a hozzájuk kapcsolódó internet előfizetések, így a diákoknak nem okozott gondot a digitális oktatás, s mentoraikkal is folyamatosan tudták tartani a kapcsolatot online.

A programban dolgozó tanárok rendszeres látogatásaik során nemcsak a szaktárgyi tudást erősítik, hanem a mindennapi életben szükséges ismeretekkel is felvértezik támogatottjaikat. A ma már elengedhetetlen pénzügyi tudatosságra a Pénziránytű Alapítvány tankönyvei, játékai segítségével készülhetnek fel a fiatalok. A program egyik eleme a július közepén Balatonföldváron zajló pénzügyismereti tábor, mely során a diákok a családi költségvetés készítésével, a fenntartható gazdálkodással és a vállalkozás alapítás rejtelmeivel is megismerkedhettek. A Szolnok-megyei diákoknak csak ritkán van lehetőségük elhagyni a falujukat, így a kirándulások, valamint a pénzügyismereti táborok meghatározó élményt jelentenek és egy új világot is megnyitnak számukra.

A példaképek, az elfogadás, az erősségek kiemelése, az önbizalom fejlesztése, a célok kialakítása, a folyamatos támogató jelenlét eredményesen segíti a diákok motivációjának fenntartását.

Az „Út az érettségihez program tovább folytatódik. A most végzett diákok helyére új, a középiskolát kezdő tanulók kerülnek, így újabb hátrányos helyzetű fiatalok számára nyílik lehetőség, hogy a programhoz csatlakozva kibontakoztassák képességeiket.