Így jelennek meg a mindennapi pénzügyek az érettségi vizsgákon

2022. június 20.
 

Több mint 114 ezer diák tett ebben a tanévben érettségi vizsgát. A hamarosan véget érő középfokú szóbelik apropóján pedig érdemes elgondolkodni, hogy vajon milyen tudásról és készségekről ad számot a vizsgán a tanuló. Pénzügyei mindenkinek vannak, ennek ellenére az érettségin inkább elméleti gazdasági tartalom jelent meg az utóbbi években.

Évek óta egyre hangsúlyosabb szerepet kap a pénzügyi ismeretek oktatása az iskolákban, horizontálisan (tantárgyakban elszórtan) a Nemzeti Alaptantervben is megjelennek pénzügyi, gazdasági témakörök. A diákoknak olyan ismeretekre van szükségük, melyek segítenek eligazodni a bankkártyák, bankszámlák kínálatában, felkészítik őket, hogyan készítsenek majd családi költségvetést, hogyan számolják ki, mekkora törlesztőrészletet bír el a családi kassza, vagy például hogyan döntsenek a befektetési lehetőségek között. Ennek apropóján tekintettük át a 2015 és 2022 közötti időszak kétszintű írásbeli érettségi feladataiban előforduló, a mindennapok pénzügyeihez kapcsolódó kérdéseket.

A vizsgált időszak érettségi feladatsoraiból jól kirajzolódott, hogy a matematika, történelem és földrajz érettségi sorokban van jelen gazdasági tartalom. Azt gondolnánk, hogy a mindennapi pénzügyi feladatok aránya a matematikában lesz a legmagasabb, hiszen ez az egyik tantárgy, melybe a legkönnyebben beilleszthetők a pénzügyi, gazdasági kérdések.

A helyzet azonban az, hogy a matematika középszintű feladatsorokban a vizsgált nyolc évből mindössze hat alkalommal jelent meg bármiféle gazdasági tartalom, s ezek legnagyobb részt inkább elméleti, makrogazdasági elemzésekre korlátozódtak. Többnyire csak emelt szinten kapnak a diákok a valós életre jobban hasonlító példákat. 2022-ben matematikából középszinten egyetlen gazdasági jellegű feladattal találkozhattunk, mely egy autókereskedő vállalkozás üzleti döntését alapozta meg, így nem kapcsolódott a sokak számára hasznos mindennapi pénzügyekhez. Emelt szinten, pedig az ígéretesnek induló hétköznapi vásárlási szituáció számítási példájában mindössze annak első része gyakorlatias, a feladat b, és c részei már inkább elméleti, matematikai problémát boncolgatnak.

A történelem középszintű érettségi sor tekintetében nagyon hasonló a helyzet. A gazdasági tartalom itt is jelen van, azonban az általános pénzügyi tartalom aránya középszinten még a matematikát is alulmúlja. Örvendetes tény azonban, hogy emelt szinten fejlődés figyelhető meg: míg 2015-2017 között egyáltalán nem volt jelen a mindennapi pénzügyek témaköre, addig 2018-tól már minden évben találkozhatunk vele. Az idei középszintű történelemérettségiben egyetlen gazdaságpolitikai témájú elemző esszéfeladat jelent meg, de figyelemre méltó az emelt szintű feladatsor, melyben a megadott forrás alapján a lehetséges befektetési formák között kellett választania a vizsgázónak.

Igen előremutató, hogy a földrajz érettségiben évről-évre jelen vannak az általános gazdasági ismereteket feldolgozó kérdések. Ez a tárgy azonban nem kötelező érettségi tantárgy, így a végzős diákoknak csak kisebb része találkozhat az ismeretekkel. 2021-ben például középszinten alig több mint 6000 vizsgázó, míg emelt szinten kicsivel több mint 1000 diák adott számot tudásáról földrajzból. Itt is igaz azonban, hogy a pénzügyi-gazdasági témákat felsorakoztató feladatok inkább a lexikális tudásra építenek, jellemzően fogalommeghatározást kérnek. Emelt szinten azonban már találunk mindennapi pénzügyi feladatokat is: a 2020. évi májusi emelt szintű érettségi során például devizaárfolyamok összehasonlítását és átváltását kellett elvégezni. Idén középszinten a gazdasági feladatok sorában két makroszintű elemző feladat, míg emelt szinten forráselemzések és fogalommeghatározások várták az érettségizőket.

Örvendetes és előremutató, hogy az új Nat.-hoz kapcsolódó érettségi vizsgakövetelmények 2024-től a korszerű értékelési módszerek beépítésével teret adnak majd a tanulók önálló problémamegoldásának és kreativitásának. Földrajzból és a többi természettudományos tantárgyból például projektmunka is beadható lesz középszinten. A pénzügyi ismeretek emelt matematika fókusza átkerül középszintre, így ezek az ismeretek reményeink szerint több diákhoz juthatnak majd el. Bízunk benne, hogy a jövőben a lexikális tudás mellett minden tantárgy még több, gyakorlati életben hasznosítható feladattal gyarapodik majd.