Ingyenes tanárképzések a jövő generációnak pénzügyi neveléséért

2023. szeptember 27.
 

Egyre több diák, tanár és szülő ért egyet azzal, hogy a jövő generációinak pénzügyi nevelését minél korábban érdemes elkezdeni. Segít a jó családi példa, de a tanuló érdeklődésének felkeltésében, gondolkodásmódjának alakításában a pedagógusoknak is döntő szerepük van. A tanárok ingyenes, akkreditált képzéseinken minden segédeszközt megkapnak, hogy magabiztosan adhassák át a gyakorlatias pénzügyi ismereteket tanóráikon.

A Pénziránytű Alapítvány pedagógusképzésein már több mint 4000 tanár vett részt. Képzéseink célja, hogy módszertani segítséget és szakmai háttérismereteket adjunk mindenkinek, aki tantárgyában (pl. matematika, földrajz, történelem, állampolgári ismeretek, környezetismeret), vagy tanítóként, osztályfőnökként, pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatójaként, vagy akár szakköri keretek között foglalkozik a diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztésével.

Akkreditált tanárképzéseink segítségével a pedagógusok nemcsak a tudás átadásában, de saját pénzügyeikben is magabiztosabbá válhatnak. Milyen kortól kezdhető meg a pénzügyi nevelés és mely tantárgyakba integrálhatók a mindennapi pénzügyi ismeretek?

Mindennapi pénzügyek tantárgyakba ágyazva

Már az alsó tagozatos gyerekeket is érdekli az általuk mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek ára, sőt, a 3., 4. osztályosok közül már sokan valami nagyobb dologra is gyűjtenek a zsebpénzükből. Mindennapi szituációkat elemezve, például a testvérek, barátok között a csokoládé, játék, vagy akár a zsebpénz szétosztásán keresztül már az általános iskolások megérthetik a törtrész fogalmát, és amikor a büfében elcsábulnak, de pénz hiányában a barátjuk vesz nekik szendvicset, az adósság rádöbbentheti őket a negatív számok jelentőségére is. Mindez remekül beépíthető a matematika órákba már kisiskolás korban, majd a felső tagozatos és a középiskolás matematika tanterv további remek lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek megértsék a devizaváltás, vagy a hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos legalapvetőbb döntések kulisszatitkait is.

Az energia- és pénztakarékosságra való nevelés szorosan kapcsolódik a környezet-, természetismeret vagy földrajz tananyaghoz. A gazdaságföldrajz területére való kitekintés pedig segíthet a globális gazdasági trendek átlátásában és megértésében is.

Ettől a tanévtől kezdve az állampolgári ismeretek tananyag része 8. és 12. osztályban is a pénzügyi ismeret, melyhez kiterjesztett valóság megoldással színesített munkafüzeteket is készítettünk Állampolgárok pénzügyei címmel. A tantárgy így alkalmas arra, hogy gyakorlati példákon keresztül készüljenek fel a diákok az aktuális és felnőttkorukban rájuk váró pénzügyi döntésekre.

Emellett csak a tanári kreativitás szab határt, hogy a pénzügyekkel hogyan foglalkozik egy pedagógus a kémia, a magyar, vagy akár a nyelvórák keretében. Ehhez adnak remek ötleteket és nyújtanak hatékony segítséget tanárképzéseink.

Pénzügyi és módszertani ismeretek egyaránt

Az új lehetőségek a pénzügyi nevelésben című, 40 órás, akkreditált, ingyenes, blended képzésünk a mindennapi pénzügyek szinte minden területét áttekinti és a pénzügyi és módszertani ismeretek széles tárházát adja át az általános- és középiskolai tanítóknak, tanároknak és a szakképzésben oktatóknak egyaránt. A 20 óra személyes jelenléttel, bázisiskoláinkban országszerte megvalósuló képzés mellett a tanárok -e-learning portálunk segítségével - 20 óra egyéni ütemű otthoni előrehaladással teljesíthetik a 40 órát. Az ingyenes, IKK és OH által is akkreditált - a sikeres teljesítést követően 40 órás tanúsítványt adó - képzés tantárgyakba integrálható, élményalapú, modern gazdasági és módszertani ismereteket kínál, hogy a pedagógusok segítségével diákjaik gyakorlatias, mindennapi pénzügyi ismeretekkel gazdagodhassanak.

A 20 órás Pénziránytű Online Digitális Akadémia (PODA) képzés célja, hogy a legkorszerűbb IKT eszközök és digitális oktatást segítő módszerek megismertetésével támogassa a köznevelésben és a szakképzésben dolgozó, a pénzügyi kultúra fejlesztését célul kitűző pedagógusok munkáját. A program segíti ezen eszközök és módszerek használatának elsajátítását, és egyben megkönnyíti például a 2024-es PÉNZ7-re való felkészülést is, amelynek egyik témája a hitelezés lesz. A továbbképzést online platformon keresztül tartjuk. A korábbi években is nagy sikert aratott képzés egyik újdonsága, hogy kitekintést ad a mesterséges intelligencia oktatási lehetőségeire is. Az IKK akkreditált képzés sikeres teljesítéséről a szakképzésben dolgozó oktatók tanúsítványt kapnak és a köznevelésben tanító pedagógusoknak is beszámítható a továbbképzési kötelezettségbe.

A szakképzésben tanuló diákok ösztöndíja (és munkabére) számos új, sokszor ismeretlen helyzet elé állítja a tanulókat: bankszámlájuk, bankkártyájuk lesz, saját pénzre tesznek szert, amellyel jól kellene tudni bánni. A Középiskolások pénzügyei című, 10 órás, blended, IKK akkreditált továbbképzés célja, hogy a szakképzésben tanuló diákok osztályfőnökei, szaktanárai, oktatói hatékony támogatást tudjanak adni diákjaiknak az önálló jövedelem okos felhasználásához, megismertetve a korszerű pénzkezelés eszközeit, valamint a pénzügyi tervezés és megtakarítások lehetőségeit a középiskolás korosztállyal. Az 5 óra online jelenléttel és további 5 óra egyéni ütemű otthoni előrehaladással teljesíthető képzés sikeres elvégzéséről a szakképzésben oktatók továbbképzési kötelezettségébe elszámolható 10 órás tanúsítványt adunk.

A Pénziránytű Alapítvány tanárképzéseivel kapcsolatos további információkért, a nyitott képzések időpontjaiért érdemes felkeresni https://www.penziranytu.hu/tanartovabbkepzesek oldalt!