KÖZGAZDASÁGI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA követelményeihez igazodó online oktatási anyagaink

 

 

 

 

 

 

1.       Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk, illetve a könyv e-learning változata és a kapcsolódó animációk.

2.       Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak e-learning tananyaga és a kapcsolódó animációk.

3.       Az idei és korábbi évekre készült, PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozói témahét tanárfelkészítő tananyagait jó szívvel ajánljuk a szakmai (érettségi) vizsgákra készülő középiskolás diákoknak önálló feldolgozásra. Jelenleg az alábbi témakörben érhetők el a tesztekkel és animációkkal színesített tananyagok:

·         hitelek (Hitelesen a hitelekről)

·         befektetések (Okosan a befektetésekről)

·         biztosítások (Biztosítások – PÉNZ7 2020)

Az érettségi követelményekhez illesztve az Iránytű a pénzügyekhez és Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak című tananyaghoz kapcsolódó leckék és animációk:

 

TÉMAKÖRÖK

Gazdasági és jogi alapismeretek


Témák


Iránytű a pénzügyekhez tankönyvi lecke (pdf, e-learning)

 


Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak e-learning lecke


Magyarázó animáció


Mikrogazdasági alapok

 

A szükségletek és a javak fogalma, csoportosítása

A gazdasági folyamat elemei, a munkamegosztás szerepe

A piaci alapfogalmak és szereplők

A kereslet és kínálat kölcsönhatása, a különböző piaci állapotok grafikus ábrázolása


 

 

1-2. Mit jelent gazdálkodni?

 

 

36-37. Szereplők és kapcsolataik a piacgazdaságban

 

 

38-39. Az áruk és a pénz világában élünk

 

 


 

 

1.       A gazdaság szereplői

 

 

2.       A háztartások gazdálkodás

 


 

Kik a gazdaság alapvető szereplői?

https://youtu.be/SN620qNCSqo

 

 

Kik a piacgazdaság szereplői és milyen kapcsolatban állnak egymással?

https://youtu.be/wGV6u3dwXt4

 

Hogyan alakul ki az egyensúly egy áru piacán?

https://youtu.be/LLJHSmiCMlg


A vállalat termelői magatartása és a kínálat

 

A vállalat fogalma, környezete, piaci kapcsolatai, tevékenységének alapvető formái


 

 

 

 

47-48. Pénz vagy tőke?

 

 

 

 49-50. A garázscégtől a multinacionális nagyvállalatokig


 


 

 

 

 

Az üzleti vállalkozás

https://youtu.be/Njlek_FsDgA


A nemzetgazdaság

 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjait (vállalat, háztartás, állam, külföld)

Ismerje

Az állam feladatai

A nemzetgazdaság teljesítményét kifejező különböző kategóriák

 

 


 

 

36-37. Szereplők és kapcsolataik a piacgazdaságban

 

 

53-54. Az állam szerepvállalása

 

 

 

57. Növekedés és fenntarthatóság


 

 

13. Az állam feladatai napjainkban


 

 

Kik a piacgazdaság szereplői és milyen kapcsolatban állnak egymással?

https://youtu.be/wGV6u3dwXt4

 

 

Állami szerepvállalás a gazdaságban

https://youtu.be/hm-301pnYlc

 

A GDP, avagy hogyan mérjük egy nemzetgazdaság fejlettségét

https://youtu.be/nIa1Ok9DhnU

 


Jogi alapismeretek

 

A kis- és középvállalkozások jellemzői, az üzleti vállalkozás sajátosságai

Az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozás jellemzőit, alapításának, szüneteltetésének és megszűnésének főbb szabályai

A gazdasági társaságok felelősség szerinti csoportosítása

Munkaviszony, munkaszerződés


 

 

49-50. A garázscégtől a multinacionális nagyvállalatokig


 

 

 

 

 

 

 

 

4. A munkaviszony jogi keretei

5. Munkába állás: munkaviszonnyal kapcsolatos jogok, kötelezettségek

6. Munkaviszony megszűnése, megszüntetése


 

 

 

 

 

 

 

 

A munkaviszony jogi keretei

https://youtu.be/KABxQEIRIZs

Az álláskeresés folyamata

https://youtu.be/N8A2H2VFd9w

 

 

Pénzügyi alapismeretek

 


Témák


Iránytű a pénzügyekhez tankönyvi lecke (pdf, e-learning)

 


Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak e-learning lecke


Magyarázó animáció


Pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások

 

Pénztörténet

A pénz funkciói

 

A banki műveletek

 

Kétszintű bankrendszer

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye

A monetáris és a fiskális politika jellemzői

 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), és az általuk végzett pénzügyi szolgáltatásokat (pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások)

A nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak)

 Betétvédelmi szabályok


 

 

41-42. Egy kis pénztörténet

43. A pénz szerepe a gazdaságban

 

58-59. Bankrendszer a mai gazdaságban

 

 

60-61. A jegybank – a monetáris politika fellegvára

 

55-56. Az állam pénztárcája

 

62-63. lecke A tőkepiac és termékei – a világ pénzügyi piacai

 

64-65. A pénzügyi közvetítők

25-26. lecke A biztosítások

 

27-28. Nyugdíjas évek


 

 

 

 

 

11. A háztartás, mint hitelfelvevő

 

7. Bankrendszer a mai gazdaságban

 

16. A költségvetési és monetáris politika eszköztára

 

 

 

15. Az állami gazdaságpolitika céljai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. A háztartás, mint megtakarító – a megtakarítástól a befektetésig


 

A kauri kagylótól a modern pénzig

https://youtu.be/7haIpxoRekQ

A pénz funkciói

https://youtu.be/0FzjlDd6Sec

 

A bankok szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/gQWeqQCB5xM

A jegybank

https://youtu.be/bc7mRbAVSdc

Az államháztartás

https://youtu.be/yUOZmPm04Wc

A kötött felhasználású lakossági hitelek

https://youtu.be/T7xjcllXKGk

A szabad felhasználású lakossági hitelek

https://youtu.be/BnZ3utL0yHE

A hitelbiztosítékok

https://youtu.be/IjH_qK7sTNg

A THM (teljes hiteldíj mutató)

https://youtu.be/ZY31Qr7Y87Q

Az adósságfék szabályozás

https://youtu.be/Wo8tcfynqYU

A hitel gazdasági szerepe 

https://youtu.be/HaZF_dO7MZU

A pénzügyi közvetítők szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/_29l1ca1cic


Pénzforgalom

 

A pénzforgalom

általános szabályai, a fizetési

számlák fajtáit

 

Fizetési módok

 


 

 

8. lecke korszerű pénzkezelés

 

9-10. Bankkártyát, de okosan!

 

11. Pénzforgalom bankszámlán


 


 

 

Hogyan válasszunk bankkártyát?

https://youtu.be/tbRZlykDhRc


Pénzügyi piac és termékei

 

A pénzügyi piacok csoportosítása, jellemzői

 

 

 

Az értékpapírok megjelenési formái, jellemzői (részvény, kötvény, állampapírok, banki értékpapírok).


 

 

62-63. lecke A tőkepiac és termékei – a világ pénzügyi piacai

 

64-65. lecke A pénzügyi közvetítők

 

16-17. lecke Amit az értékpapír-befektetésekről tudni érdemes

 

18. lecke Kockázatok és hozamok


 

 

8. A pénzügyi piac és termékei

 

 

9. Pénzügyi közvetítők

 

 

 

10. A háztartás, mint megtakarító – a megtakarítástól a befektetésig

35. Életpályánk pénzügyi döntései


 

A pénzügyi közvetítők szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/_29l1ca1cic

 

Befektetési lehetőségek

https://youtu.be/kPiMoOrMYZo

Életpályánk pénzügyi döntései

https://youtu.be/mVPzEABaVPA

Mi a különbség a részvények és a kötvények között

https://youtu.be/9DtT2vcVn0w

Milyen kockázatok merülnek fel egy befektetés során

https://youtu.be/_u8tGoHQ_q8


Biztosítási alapismeretek

 

A biztosítási alapfogalmak, a biztosítás szerepe, jelentősége

 


 

 

25-26. lecke A biztosítások

 

 

 


 


 


Pénz időértéke

 

Jelen és jövőérték

 


 

 

19-20. lecke A befektetésekhez kapcsolódó pénzügyi számítások


 


 

Mit jelent a pénz időértéke?

https://youtu.be/lEh7ZbCG1-M

A pénz időértéke a matematika nyelvén

https://youtu.be/_JdntReIilg

 


Valuta, deviza árfolyama

 

A valuta, a deviza és árfolyam fogalma


 

 

44-45. lecke Ahány ország-annyiféle pénz - devizapiac


 

 

12. Nemzetközi pénzpiac alapfogalmai, intézményei


 

 

A devizapiac

https://youtu.be/Ch3WtNddntw

 

Adózási alapismeretek


Témák


Iránytű a pénzügyekhez tankönyvi lecke (pdf, e-learning)

 


Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak e-learning lecke


Magyarázó animáció


Az államháztartás rendszere

 

Az állam szerepe a modern gazdaságban

Az államháztartás alrendszerei

 

Főbb költségvetési bevételek, költségvetési kiadások

A költségvetés egyenlege

 


 

 

55-56. lecke Az állam pénztárcája - költségvetéspolitika


 

 

13. Az állam feladatai napjainkban

 

 

 

14. Az állam bevételei – a költségvetés


Állami szerepvállalás a gazdaságban

https://youtu.be/hm-301pnYlc

 

 

Az államháztartás

https://youtu.be/yUOZmPm04Wc

Az állami költségvetés kiadásai és forrásai

https://youtu.be/j3bqzO3FcSs


Adók, adónemek

 

A háztartások által fizetett adók


 

 

29-30. lecke Adózási kötelezettségeink

 

55-56. lecke Az állam pénztárcája - költségvetéspolitika


 

 

 

3.       Bérek, járulékok napjainkban


A munkabérhez kapcsolód levonások és a legfontosabb társadalmi jövedelmek

https://youtu.be/4Du1AXm_1IQ

 

Az állami költségvetés kiadásai és forrásai

https://youtu.be/j3bqzO3FcSs

 

 

Online anyagaink elérhetősége:

Iránytű a pénzügyekhez tankönyv és tankönyv kiegészítés pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk: https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez

Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak e-learning tananyag és a kapcsolódó animációk: https://elearning.penziranytu.hu/fejezetek/7

A PÉNZ7 anyagai: https://penziranytu.hu/kiadvanyok

E-learning portál elérése regisztráltaknak: https://elearning.penziranytu.hu/

Tanár regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar

Diák regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg