„A pénzzel okosan kell bánni” – Bemutattuk az Iránytű a pénzügyekhez című tankönyvet

2016. április 29.
 

Alapítványunk ünnepélyes keretek között, 2016. április 28-án mutatta be a hazai köznevelés első, középiskolásoknak szánt, egységes logika szerint felépülő pénzügyi-gazdasági tankönyvét. Az iskolai képzés egyik régi hiányosságát pótló, akkreditált tananyag kidolgozása – a 2008-as alapítás óta – a Pénziránytű Alapítvány egyik vágyott célja volt, így a tankönyv megjelenése egyedülálló eredmény mind az alkotók, mind a magyar közoktatás számára. A közel egyéves, intenzív fejlesztőmunka révén megalkotott kötet megjelenése, reményeink szerint, áttörést hozhat a pénzügyi-gazdasági ismeretek hazai oktatásában.

Az ünnepélyes könyvbemutató rendezvényen mások mellett részt vett a Pénziránytű Alapítvány valamennyi alapítójának vezetője: Bugár Csaba, a Diákhitel Központ vezérigazgatója, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke és Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke. Felszólalt továbbá Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) oktatási államtitkára, Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke és Odrobina László, az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára.

A pénzügyi kultúra fejlesztése a gazdaságban versenyképességi tényező, ehhez a jegybank saját eszközeivel a jövőben is hozzájárul – mondta a tankönyvet bemutató beszédében Matolcsy György. A Magyar Nemzeti Bank elnöke hangsúlyozta: az MNB a jegybanktörvényben rögzített feladatának tesz eleget, amikor a pénzügyi intézményekre kirótt bírságokból származó bevételeket a lakosság, elsősorban a fiatal korosztályok gazdasági ismereteinek bővítésére és pénzügyi tudatosságuk erősítésére használja fel. A jegybank elnöke szerint a következő tanévben középiskolákba kerülő kiadvány mérföldkövet jelent a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatásában, terjesztésében.

A jegybank elnöke kiemelte: „a pénzzel okosan kell bánni”, a családoknak, az egész társadalomnak szüksége van megfelelő eligazodásra, jártasságra a pénzügyekben – erre alaposan rávilágított a gazdasági-pénzügyi válság, majd a lakosság számára a devizahitelek visszafizetésének nehézségei. Megjegyezte: a világ számos országában a központi bankok a jegybanki alaptevékenységhez szervesen kapcsolódó feladatnak tekintik a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztését, és abban aktív szerepet vállalnak. Kiemelte, hogy az új tankönyv a gyakorlati ismeretekre helyezi a hangsúlyt, különböző élethelyzetekben mutatja be a családok, illetve egyének számára a pénzügyi kérdések megfelelő kezelését. Az Oktatási Hivatal idén április 13-án az Iránytű a pénzügyekhez című könyvet akkreditált tankönyvvé nyilvánította.

Palkovics László, az EMMI oktatási államtitkára hangsúlyozta: a pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek közvetítésére és a szemléletformálásra elsősorban a közoktatás biztosíthatja a megfelelő kereteket. Elmondta: ezzel a kiadvánnyal a példaértékű szakmai összefogásnak köszönhetően már a következő tanévben egy hiánypótló, a pénzügyi-gazdasági képzést a közoktatás rendszerén belül elősegítő tankönyvet bocsáthatnak az iskolák és a pedagógusok rendelkezésére. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke szerint az egész társadalom számára óriási lehetőséget jelent, ha a lakosság a pénzügyekben jártasságra tesz szert, a pénzügyi ismeretek hiánya azonban óriási kockázatot jelent. Arról is szólt, hogy az ÁSZ egyik legutolsó felmérésének tanulsága szerint még a felsőfokú tanintézményekben, egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatók sem rendelkeznek megfelelő pénzügyi ismeretekkel, ráadásul a válság hatására idegenkedés, sőt bizonyos félelem alakult ki köztük a pénzügyek kezelésével kapcsolatban.

Az ÁSZ elnöke rámutatott: ezért fontos szerepet játszanak az olyan oktató könyvek, mint a mostani kiadvány, amely az életből vett gyakorlati, mindennapi példákkal igyekszik bemutatni, milyen hasznos a pénzügyekben való eligazodás.

Domokos László hangsúlyozta: napjainkban már közügynek tekinthető a lakosság pénzügyi, közpénzügyi, közteherviselési ismereteinek bővítése, a cél ugyanis az, hogy az egyének nem kellően megalapozott pénzügyi döntéseiből fakadó nemzetgazdasági, makrogazdasági kockázatok mérséklődjenek. Kiemelte: az Állami Számvevőszék ilyen irányú tevékenységét az Országgyűlés is megerősítette 2014. évi határozatával, mely elismeri és támogatja a számvevőszék társadalmi szerepvállalását a pénzügyi kultúra fejlesztésében és előmozdításában.

Bugár Csaba, a Diákhitel Központ vezérigazgatója beszédében kiemelte a pénzügyi edukáció fontosságát, hiszen kutatásaik azt támasztják alá, hogy a középiskolások tájékozatlanok a pénzügyek tekintetében. A társaság fontos társadalmi szerepének tartja, hogy folyamatosan képezze a 18-26 éves korosztályt – amit osztályfőnöki órák keretében, illetve pályázatokon keresztül, játékos formában valósítják meg.

Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke elmondta: a magyar gazdaság „alulbankosított”, a magyar bankrendszer teljesítménye nőni fog a jövőben, az itteni hitelállomány GDP-hez mért aránya például jóval alacsonyabb, mint a fejlett nyugati országokban mért hányad, a magyar hitel/GDP arány 50 százalék körül van. Megjegyezte: a magyar lakosság pénzügyi ismereteit javítani, bővíteni kell, az elmaradást jellemzi, hogy Magyarországon például a lakosság tulajdonában lévő mobiltelefonok száma jóval meghaladja a lakossági bankkártyák számát.

 

(Pénziránytű Alapítvány, MTI)

A könyvbemutatón elhangzott: az első 40 ezer példányhoz az érdeklődő és pénzügyeket tanítani kívánó iskolák – a Pénziránytű Alapítvány támogatásának köszönhetően – ingyenesen juthatnak hozzá. A kiadványokat az iskolákhoz a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közreműködésével juttatják el.