Ötből négy család képes válságálló pénzügyi stratégiát kidolgozni

2022. augusztus 10.
 

Válság idején válik igazán fontossá a pénzügyi tudatosság. Nemcsak tudásra, hanem a nehéz helyzetekben megfelelő pénzügyi attitűdre is szükség van ahhoz, hogy valóban válságálló legyen pénzügyi magatartásunk. Már közel 50 ezren töltötték ki a Pénziránytű Alapítvány pénzügyi személyiségtesztjeit. A beérkezett válaszok alapján nemcsak a tesztkitöltők kapnak értékes látleletet pénzügyi magatartásukról, hanem kirajzolódnak a magyarok pénzügyi szokásai, attitűdjei, legjellemzőbb problémái és megküzdési stratégiái is. Az eddigi teszteredményeket feldolgozó kutatás a lakosság pénzügyi attitűdjeinek javulását és a pénzügyi nevelő munka eredményességét bizonyítja.  

Mint ahogy életünk minden területén, attitűdjeink, akár már fiatalkorban rögzült szokásaink pénzügyi magatartásunkat is alapvetően befolyásolják. Pénzügyi személyiségünk mozgatórugóinak megismeréséhez nyújtanak segítséget a Pénziránytű Alapítvány pénzügyi személyiségtesztjei, melyet eddig már közel 50 ezer felnőtt, valamint középiskolás és felső tagozatos diák töltött ki. A magyar viszonylatban egyedülállóan magas számú minta feldolgozásával frissen elkészült kutatás mindhárom korosztályban meghatározta a magyarok pénzügyi személyiségprofiljait. Ezek alapján kiderült, mely csoportok pénzügyi magatartása alkalmazkodik legjobban a válság kihívásaihoz és kikre kell különös gonddal odafigyelni.

A felnőtteknél nyolc jól elkülöníthető személyiségcsoportot azonosított a kutatás. A három legnagyobb szegmensbe a válaszadók 15-15 százaléka tartozik. A Szorgalmas beosztók kevesebb jövedelemből gazdálkodnak, de pénzügyeikben rendre törekednek, takarékosan gazdálkodnak. A Reagálók elsősorban akkor cselekednek, amikor már gond van, ilyenkor viszont dolgosan és takarékosan állnak a problémához, valamint döntéseikben család- és otthoncentrikusak. A Rend értéket teremt csoport tagjai rendet tartanak nemcsak környezetükben, hanem pénzügyeikben is, előre terveznek, felkészülnek a váratlan helyzetekre, melyekre képesek azonnal reagálni. Ez a három csoport a válaszadók közel felét teszi ki és az ő pénzügyi stratégiáik a legválságállóbbak.

A Költekezők számára nagyon fontos a család, általában magas jövedelemmel rendelkeznek és szeretik a magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat. A Kiegyensúlyozottak kerülik a szélsőségeket pénzügyi döntéseik során is. Az Egyszer hopp másszor kopp csoportba tartozók bár hajlamosak a meggondolatlan költekezésre, időnként igyekeznek azonban megtakarítani is. A három csoport a lakosság harmadát teszi ki. Tagjaik kis odafigyeléssel, szokásaik megváltoztatásával képesek akár válság idején is megtartani a családi költségvetés egyensúlyát.

A Pénznyelők azonban nem tudnak ellenállni a fogyasztói társadalom csábításának, jellemző rájuk a carpe diem szemlélet jövedelemszinttől függetlenül. A Kispénzű sérülékenyek alkotják a felnőttek legkisebb hányadát, sajnos ők sem pénzügyi tudással, sem megfelelő attitűddel és megküzdési stratégiával nem rendelkeznek. Válság idején e két utóbbi – a válaszadók 22%-át kitevő - csoport tagjai a legveszélyeztetettebbek.

A középiskolások esetében a kutatás összesen hét, míg az általános iskolásoknál négy jól elkülöníthető személyiségtípust azonosított. Az eddigi eredmények elemzése rávilágít arra is, hogy az iskolai pénzügyi nevelő munka hatására a diákok gyakran tudatosabban gondolkodnak a mindennapi pénzügyekről, mint a felnőttek. A három korcsoportban végzett kutatás eredményeit összehasonlítva elmondható, hogy beosztó magatartás tekintetében a gyerekek érték el a legmagasabb átlagot. A felső tagozatos, de különösen a középiskolás korosztály a feltételezettnél magasabb szintű pénzkezelési képességekkel, kiforrott pénzügyi szokásokkal rendelkezik, hajlandóak a pénzért dolgozni, pontosan tudják, mennyi pénzük van, és ők döntik el mire akarják elkölteni. Ugyanakkor különösen az általános iskolás korosztály a felnőttekhez képest inkább ki van téve a fogyasztásra ösztönző csábításoknak. Van még egy fontos kérdés, amiben jelentősen eltér a gyerekek és a szülők véleménye: a tinédzserek lényegesen kevésbé várják el a szülőktől, hogy mindent megadjanak nekik, mint a szülők saját maguktól.

A három korosztály számára készült pénzügyi személyiségtesztek egyedülállóak abban a tekintetben, hogy nemcsak a tudományos kutatás szempontjából szolgálnak értékes eredményekkel. A mindennapi élethelyzetekre szabott kérdéseket tartalmazó tesztek a pénzügyi önismeret fejlesztéséhez és a megfelelő pénzügyi stratégia kidolgozásához nyújtanak kiváló segítséget. A hasznos tanácsokat és azonnali értékelést kínáló teszteket bárki elérheti a Pénziránytű Alapítvány honlapjáról: https://penziranytu.hu/penzugyi-szemelyisegtesztek