Pénziránytű Tanári díj 2018/19

Határidő: 2018. december 14. (péntek) 14:00 óra

A Pénziránytű Alapítvány a pénzügyi nevelésben kiemelkedő munkát végző középiskolai pedagógusok számára elnyerhető díjat hirdet a 2018/2019-es tanévre.

A Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért díjra olyan, magyarországi középfokú közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok jelentkezhetnek, akik a jelenben, illetve a közelmúltban kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a diákok gazdasági- és pénzügyi ismereteinek és tudatosságának fejlődéséhez, bemutatható jó gyakorlattal rendelkeznek a pénzügyi nevelésben.

Kategóriák

Az elismerés a következő kategóriákban nyerhető el:

A. Közgazdász tanár
B. Nem közgazdász tanár

Feltételek
 

Az érvényes jelentkezéshez szükséges:
• jelentkezési adatlap kitöltése
• a pénzügyi nevelési tevékenység bemutatása (rövid szakmai önéletrajz, pénzügyi nevelési tevékenység rövid bemutatása, valamint egy tanórai vagy tanórán kívüli jó gyakorlat részletes bemutatása)
• két referenciaszemély írásbeli ajánlása
• oktatási intézménnyel fennálló jogviszony igazolása és a végzettséget igazoló diplomamásolat
• a jelentkezőt munkáltató középfokú oktatási intézmény tagja a Pénziránytű Iskolahálózatnak, vagy legkésőbb a jelentkezés benyújtásáig regisztrál

A pénzügyi nevelési tevékenység bemutatásának mellékleteként az azt alátámasztó dokumentumok csatolása is szükséges. Ez egy részletesen kidolgozott – egy vagy több tanórára vagy bármilyen tanórán kívüli tevékenységre vonatkozó – óravázlat tanári útmutatóval vagy részletes programleírás, a szükséges kellékekkel, megoldásokkal (és ha releváns, értékelési, jutalmazási szempontokkal).

Referenciaszemély lehet a jelentkezővel most vagy korábban azonos köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, köznevelési intézmény vezetője vagy vezető helyettese vagy a tevékenyégét ismerő köznevelési szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezési adatlap kitöltésével a jelentkező vállalja, hogy tevékenységét, jó gyakorlatát a Pénziránytű Alapítvány valamely rendezvényén és/vagy egyéb kommunikációs csatornáján (pl. díjátadás, iskolahálózati workshop, honlap, sajtóhír stb.) ingyenesen bemutatja.
Korábbi nyertes jelentkező a díjazását követő két évben Pénziránytű Tanári Díj elnyerésére nem jogosult.

Díjazás

A díjazottak maximális létszáma kategóriánként 3-3 fő, a díjjal járó támogatás összege pedig díjazottanként 100 000 forint. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázatoktól függően ettől eltérjen.

A díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerződés keretében kerül kifizetésre.

 

Nyertesek:
Közgazdász tanár

  • Grubits Márta
  • Hegyesi Katalin
  • Kelemenné Móczár Éva

Nem közgazdász tanár

  • Kertiné Szakáll Anna Éva
  • Kozma Sándor

A program részletes felhívása letölthető ITT.
A jelentkezési adatlap letölthető ITT.

Az előző évi pályázat ITT érhető el.