Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy (gimnázium, szakgimnázium) kerettantervéhez illeszkedő online oktatási anyagaink

 

 


Ingyenes online anyagaink elérhetősége:

 

Történelem és pénzügyek feladatgyűjtemény: https://penziranytu.hu/tortenelem-es-penzugyek

Iránytű a pénzügyekhez tankönyv és tankönyv kiegészítés pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk: https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez

 

E-learning portál elérése regisztráltaknak: https://elearning.penziranytu.hu/

Tanár regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar

Diák regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg

 

Az e-learning portálon található tananyagok önellenőrző tesztekkel, a megértést segítő interaktív feladatokkal és animációkkal lehetővé teszik az önálló tanulást és a tanárok számára azt is, hogy kövessék diákjaik haladását a tananyagban.

 

 

1.    A történelem, illetve társadalomismeret érettségi pénzügyi-gazdasági témaköreire felkészítő Történelem és pénzügyek feladatgyűjtemény pdf változata (közvetlen elérése a fenti keretezett részben).

 

2.    Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk, illetve a könyv e-learning változata és a kapcsolódó animációk.

A kerettantervhez illesztve az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv kapcsolódó leckéi és a témákhoz tartozó animációk:

 


Tematikai egység


Pénzügyi és gazdasági kultúra


 


Előzetes tudás


A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok.


A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai


Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése.

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása.


Ismeretek


Tankönyvi lecke (pdf,

e-learning)


Magyarázó animáció


Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai.

 

 

 

 

 

 

 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok megvalósításában.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében.

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata.

Az üzleti terv.


36-37. Szereplők és kapcsolataik a piacgazdaságban

 

 

 

53-54. Az állam szerepvállalása

 

 

 

29-30. Adófizetési kötelezettségeink

 

 

 

55-56. Az állam pénztárcája – költségvetési politika

 

 

 

 

 

 

60-61. A jegybank – a monetáris politika fellegvára

 

 

-------------------------------------------

41-42. Egy kis pénztörténet

 

 

 

43. A pénz szerepe a gazdaságban

 

58-59. Bankrendszer a mai gazdaságban

 

 

64-65. A pénzügyi közvetítők

 

 

 

 

 

------------------------------------------

36-37. Szereplők és kapcsolataik a piacgazdaságban

 

 

 

47-48. Pénz vagy tőke?

 

 

 

49-50. A garázscégtől a multinacionális nagyvállalatokig

51. Az üzleti terv

 


Kik a piacgazdaság szereplői és milyen kapcsolatban állnak egymással?

https://youtu.be/SN620qNCSqo

 

Állami szerepvállalás a gazdaságban

https://youtu.be/hm-301pnYlc

 

A munkabérhez kapcsolódó levonások és a legfontosabb társadalmi jövedelmek

https://youtu.be/4Du1AXm_1IQ

 

Az államháztartás

https://youtu.be/yUOZmPm04Wc

Az állami költségvetés kiadásai és forrásai

https://youtu.be/j3bqzO3FcSs

 

 

A jegybank

https://youtu.be/bc7mRbAVSdc

A hitel gazdasági szerepe

https://www.youtube.com/watch?v=HaZF_dO7MZU

 

-------------------------------------------

A kauri kagylótól a modern pénzig

https://youtu.be/7haIpxoRekQ

 

A pénz funkciói

https://youtu.be/0FzjlDd6Sec

 

A bankok szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/gQWeqQCB5xM

 

A pénzügyi közvetítők szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/_29l1ca1cic

 

A bankok szerepe a gazdaságban

https://youtu.be/gQWeqQCB5xM

 

-------------------------------------------

Kik a piacgazdaság szereplői és milyen kapcsolatban állnak egymással?

https://youtu.be/SN620qNCSqo

 

Az üzleti vállalkozás

https://youtu.be/Njlek_FsDgA

         

 

3.    Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf-es tankönyv kiegészítése és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk, illetve a kapcsolódó e-learning anyag és animációk.

 

A kerettantervhez illesztve az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyvhöz tartozó pdf-es „Tankönyv kiegészítés” kapcsolódó leckéi és a témákhoz tartozó animációk:

 


Tematikai egység


Munkavállalás


 


Előzetes tudás


Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.


A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai


Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása.

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jellemzőjének megismertetése.

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, elfogadása.


Ismeretek


Tankönyv kiegészítés lecke (pdf)


Magyarázó animáció


Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák.

A munkaszerződés tartalma.

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés).

 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba.


 

66-67. A munka világa

 

68-69. a munkapiac működése

 

 

 

Megjegyzés: A téma feldolgozható a Pénziránytű e-learning portál „Pénzügyi ismeretek szakgimnazistáknak” c. tananyagának vonatkozó részeivel is (3.,4.,5.,6. lecke).


 

A munkaviszony jogi keretei

https://youtu.be/KABxQEIRIZs

 

Az álláskeresés folyamata

https://youtu.be/N8A2H2VFd9w

 

Hogyan válasszunk bankkártyát?

https://youtu.be/tbRZlykDhRc

 

A munkabérhez kapcsolódó levonások és a legfontosabb társadalmi jövedelmek

https://youtu.be/4Du1AXm_1IQ

 

         

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online anyagaink elérhetősége:

Történelem és pénzügyek feladatgyűjtemény: https://penziranytu.hu/tortenelem-es-penzugyek

Iránytű a pénzügyekhez tankönyv és tankönyv kiegészítés pdf változata és kapcsolódó feladatlapok, prezentációk: https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez

E-learning portál elérése regisztráltaknak: https://elearning.penziranytu.hu/

Tanár regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg/tanar

Diák regisztráció: https://elearning.penziranytu.hu/reg