2. Kezdjük az alapvető fogalmakkal!

  • Termék (Hasznos dolog, jószág, termékek = javak): Szükséglet kielégítésre alkalmas dolog, mai formájában áru, melyet a cégek (termelők) állítanak elő annak érdekében, hogy a fogyasztóknak eladják. Pl. CD, Túró Rudi, autó, stb.

  • Szolgáltatás: Cégek által értékesítésre felkínált tevékenység, amelynek leginkább az eredménye fontos. Megfoghatatlan, de értékkel rendelkező dolgok. (Pl. fodrászok, orvosok, jogászok, utazási irodák, bankok, biztosítók nyújtanak szolgáltatásokat).

  • Erőforrások (termelési tényezők): azok a dolgok, melyeket áruk és szolgáltatások előállítására (azaz termelésre) használunk. Négy fajtája van, melyek mindegyike szükséges a termeléshez: természeti erőforrás, tőke, munkaerő és a vállalkozói készségek. De egyre gyakrabban mondjuk, hogy az információ önálló termelési tényezővé vált.
Erőforrások
Tartalmuk
Jövedelmük
Munkaerő (emberi erőforrás, humán tőke)

Fizikai és szellemi erőfeszítések, melyekkel a természet javait, vagy a mások által előállított termékeket új termékké, szolgáltatássá alakítjuk

Munkabér
Természeti erőforrások

Természeti kincsek, energiák, folyamatok, amelyeket az ember a termelés során felhasznál

Két fő típusa:
  • Kimerülő, korlátozott mennyiségű (ásványkincsek)

  • Megújuló (termőföld, vízenergia)
Járadék, bérleti díj
Tőkejavak

Olyan termelési eszközök, amelyeket az ember állított elő annak érdekében, hogy velük új javakat hozzon létre (gép, autó, pénz, üzem stb.)

Kamat, osztalék, bérleti díj
Vállalkozó

Az a szervezőtevékenység, amelyik biztosítja a termelés kezdeményezését, a termelési tényezők kombinálását, a termelés irányítását.

Profit

 

A gazdaság két legfontosabb szereplője a fogyasztó és a termelő. A fogyasztó képviseli a gazdaság hajtóerejét, azaz a szükségleteket, a termelő pedig a szükségletek kielégítésére alkalmas javakat állítja elő.

  • Fogyasztó: bárki, aki szükségletei kielégítésének céljából termékeket/szolgáltatásokat vásárol.

  • Termelő: bárki, aki a szükségletek kielégítéséhez termékeket/szolgáltatásokat állít elő és értékesít.