2. A piacgazdaság egyszerűsített modellje

A piacgazdaság két főszereplője a fogyasztó(k) és a termelő(k). Két fontos piacon találkoznak, a fogyasztási cikkek piacán és a termelési tényezők (erőforrások) piacán. A fogyasztó (háztartások) modellünkben a fogyasztás képviselője, az elkészült termékek és szolgáltatások megvásárlásával tudja szükségleteit kielégíteni. Ezeket a cikkeket a fogyasztási cikkek piacán szerzi be. A vásárlás egyben gazdasági szavazat, amely versenyre készteti a termelőket

A termelők (= vállalatok) a termelési tényezők piacán szerzik be a termelés elindításához szükséges javakat: tőkét, természeti tényezőt, munkaerőt. (A termelési tényezők piaca további fontos részpiacokra bontható: a munkapiacra, a tőkepiacra, a pénzpiacra, az ingatlanpiacra, a földpiacra, hogy a legfontosabbakat említsük. Ezek közül a szereplők megtakarításait gyűjtő és közvetítő pénzügyi piacokkal még az alábbiakban foglalkozunk.)

A Termelők a megvásárolt termelési tényezők, erőforrások segítségével termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő, amelyeket a Fogyasztási cikkek piacán értékesítenek. A cseréket a pénz közvetíti, jövedelmet és ezzel vásárlási lehetőséget biztosítva a szereplőknek.

A körforgás modellben a két szereplő egymásra utalt. A termelők jóléte, sikere azon múlik, hogy sikerül-e a fogyasztók igényeit kielégíteni. A fogyasztók elégedettsége pedig az általuk megvásárolt termékek, szolgáltatások választékán, minőségén nyugszik. Tiltakozásukat, elégedetlenségüket a vásárlás/nem vásárlás döntésével jelezhetik.