3. Az állam szerepe a piacgazdaságban

Leegyszerűsített modellünket ki kell egészíteni még két szereplővel: az állammal és a külfölddel.

Az állam szerepvállalása szerteágazó: tapasztaljuk, hogy törvényeket alkot és tartat be, meghatározza és beszedi az adót, iskolákat, egészségügyi intézményeket, rendőrséget, katonaságot tart fenn, autópályát, hidat épít, erőforrásokat fordít a környezet védelmére.

Az állam egyrészt mindkét piacon vevőként és eladóként is megjelenhet. Ugyanis vannak állami tulajdonú termelővállalatok, valamint az állam által fenntartott intézmények (pl. televízió, minisztériumok) amelyek a fogyasztási cikkek piacán vásárolnak (benzint, papírt, élelmiszert stb.). Az állam másik fontos szerepe, hogy a képződött jövedelmeket újra elosztja. Az állam adókat és járulékokat (pl. SZJA, ingatlanadó, ÁFA, TB járulék) von el a háztartásoktól és a vállalatoktól, és juttatásokat (pl. nyugdíj, munkanélküli járulék, GYES, segélyek, stb.) nyújt a háztartásoknak, illetve különféle támogatásokat egyes vállalkozásoknak (ártámogatás, stb.). Ezeket az állami juttatásokat és támogatásokat összefoglalóan állami transzfereknek nevezzük.

Az állam, mint szereplő nem csak a központi intézményeket (minisztériumok, NAV stb.) jelenti, hanem a települések önkormányzatait is kifejezi.