2. Számlanyitás előtt tisztázzuk!

Ki nyithat bankszámlát?

Az egyik fontos tudnivaló, hogy 18 év alatt csak szüleink (vagy törvényes képviselőnk, pl. gyám) hozzájárulásával nyithatunk bankszámlát. A bankok már egészen korai életszakaszra is ajánlanak banki termékeket. Szülői felelősségvállalás mellett a jövedelemmel nem rendelkező kisiskolásoknak is lehet bankszámlájuk, sőt akár bankkártyát is kaphatnak. A 18. életévet betöltve azonban már önállóan nyithatunk bankszámlát, igényelhetünk bankkártyát.

Léteznek olyan szereplők és esetek is, amikor kötelező bankszámlát nyitni. Ide tartoznak a gazdasági vállalkozások, így az egyéni vállalkozók is. Ezen vállalkozások és személyek pénzforgalmának lebonyolítását szolgáló bankszámlát pénzforgalmi bankszámlának nevezzük.

Milyen számlát nyissunk?

Ezt a kérdést valószínűleg először a bankban teszik fel nekünk, ezért jó, ha már előbb tisztában vagyunk azzal, hogy az eddig általában bankszámlának nevezett szolgáltatást szakszerűen lakossági folyószámlának nevezik. Tudjuk, hogy ez a számla elsődlegesen pénzforgalmunk lebonyolítására szolgál, ezért a szükségesnél több pénzt nem érdemes itt tartani, mivel erre a számlára a bank általában alacsony kamatot fizet.

A pénzforgalmi célú bankszámlákon túl vannak egyéb banki szolgáltatásokat (pl. megtakarítási termékeket vagy hitelfelvételt) támogató bankszámlák is, amelyeket – lévén, hogy ezen egyéb szolgáltatásokat is a bank nyújtja – bankszámlának minősülnek. Ilyenek például:

 • a betétszámla (betétben elhelyezett megtakarításaink őrzésére, kezelésére),

 • a hitelszámla (a bankkal kötött kölcsönszerződés alapján a hitel folyósítására szolgál).

Léteznek továbbá egyéb, speciális pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, technikai jellegű számlatípusok is, melyek nem tartoznak szorosan a bankszámlák körébe. Ilyenek például:

 • az értékpapírszámla (értékpapír befektetéseink nyilvántartására),

 • a befektetési számla (olyan folyószámla, amely mögött folyamatos értékpapír ügyletek állnak, a szabad pénz rögtön értékpapírba vándorol, vagy azok eladásával válik pénzzé),

 • a nyugdíj-előtakarékossági számla (amellyel a nyugdíjas évekre takarékoskodhatunk).

Életkorunktól és élethelyzetünktől függően ezek közül is választhatunk. A továbbiakban mi a lakossági folyószámlára koncentrálunk.

Mire fogjuk használni?

Mielőtt lakossági folyószámlát nyitunk, érdemes végiggondolni az alábbiakat:

 • Várhatóan milyen nagyságrendű pénzösszeg(ek) és milyen rendszerességgel érkezik (érkeznek) a számlánkra? Pénz nélkül nyilván nincs értelme a számlát életben tartani.

   • Ösztöndíj?
   • Zsebpénz?
   • Munkajövedelem?
   • Egyéb?
 • Milyen ügyleteket és milyen gyakorisággal fogunk számlánkon keresztül intézni, kifizetni?

   • Vannak-e rendszeres, fix összegű kiadásaink (pl. albérlet, újság, internet előfizetés)?

   • Vannak-e rendszeres, de változó összegű kifizetéseink (pl. mobilszámla)?

   • Milyen egyszeri kifizetéseink vannak és kiknek (pl. nyaralás előtt szállásköltség kifizetése)?

 • Hogyan szeretnénk ezen ügyleteket intézni?

   • Akarjuk-e mobiltelefonunk egyenlegét feltölteni? Ha igen, akkor bankjegykiadó automatán (ATM-en) keresztül?

   • Vásárolni készpénzzel vagy inkább kártyával szeretnénk?

   • Akarunk-e interneten vásárolni?

   • Akarunk-e eseti vagy rendszeres megbízás alapján egyik számláról a másikra pénzösszeget eljuttatni? (Pl.: lakás-bérleti díj átutalása)

   • Akarjuk-e csoportos beszedési megbízás kiegyenlítésére bankunkat felhatalmazni? (Pl. közüzemi számlák kiegyenlítése)

   • Szükségünk van-e készpénzfelvételre a „sárga csekk” befizetéséhez? Vagy inkább bankkártyával fizetnénk a postán is?

   • Előfordulhat-e, hogy külföldön szeretnénk fizetni, így ott készpénzt felvenni vagy kártyával fizetni?

   • Akarjuk-e, hogy elektronikusan otthonról is, internetről vagy akár telefonról intézhessük pénzügyeinket?

   • Hogyan szeretnénk készpénzt felvenni: bankfiókban személyesen vagy bankkártyával ATM-ből?

 • Akarunk-e a számlánk egyenlegéről, illetve a számlánkon zajló műveletekről folyamatosan tájékozódni? Ha igen, akkor hogyan?

 • Akarjuk-e megtakarításainkat is a számlavezető bankban tartani, kamatoztatni?

A fentiek alapján kirajzolódik, hogy milyen banki szolgáltatásokra lehet szükségünk, valamint szükségünk van-e a folyószámlánkhoz bankkártyára. Ebből kiindulva érdemes az általunk (majdan) gyakran használt banki szolgáltatásokról tájékozódni. Ezekre vonatkozóan nemcsak a bankok általános szerződéses vagy üzleti feltételeiben találunk információt, hanem érdemes a Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (www.pszaf.hu) honlapján is tájékozódni.