Pénziránytű Iskolahálózat

Általános- és középiskolásoknak

Napjaink komoly kockázatokat rejtő, sokszor kiszámíthatatlan gazdasági környezetében megkerülhetetlenné vált a pénzügyi alapismeretek szakmailag megalapozott iskolai oktatása. A tapasztalatok szerint a pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek közvetítésére és a szemléletformálásra a közoktatás biztosíthatja a megfelelő kereteket. Mi a biztosíték arra, hogy a mai diákok az iskolapadokból kikerülve képesek lesznek tájékozódni a gyakorlati pénzügyek világában? Hogyan hoznak majd felelős, jövőjüket megalapozó döntéseket, ha nincsenek birtokában az ezekhez szükséges háttértudásnak? És mit tehet az a pedagógus, aki bár érzékeli a hiányosságot, kidolgozott tananyag és oktatási koncepció nélkül nem tud megfelelő támpontokat adni diákjainak?


A Pénziránytű Iskolahálózat 2015-ben indult útjára a pénzügyi nevelést fontosnak tartó középiskolák számára. Az iskolahálózati tagság lehetőségét 2022-től megnyitjuk az általános iskolák számára is.
2023. december 31-ével a Pénziránytű-BankVelem Program beolvadt a Pénziránytű Alapítvány általános iskolai programjába. A programhoz korábban csatlakozott általános iskolák és pedagógusaik a továbbiakban is megkapnak minden segítséget, támogatást a hatékony pénzügyi nevelő munkához és szemléletformáláshoz. Ennek érdekében célszerű regisztrálniuk a Pénziránytű Iskolahálózatba.


Ingyenes pénzügyi-gazdasági oktatási programunkhoz csatlakozva minden magyar általános- és középiskola valamint kollégium számára elérhetővé válnak a Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő digitális oktatási anyagaink; valamint workshopok szervezésével, intézményi, tanári és diákpályázati lehetőségekkel, országos tudásversenyekkel, a jó gyakorlatok megosztásával hozzásegítjük az iskolákat egy értékes, közösségi tudásbázis létrehozásához. Mivel az Iskolahálózat egyik legfontosabb célja, hogy tagjai számára korszerű, digitális tananyagot biztosítson, pályázatainkon rendszeresen digitális eszközökkel díjazzuk a legaktívabb intézményeket, valamint tanáraikat és diákjaikat.

A programhoz minden magyar általános iskola és középfokú oktatási intézmény ingyenesen csatlakozhat, amennyiben vállalja, hogy a helyi adottságoknak leginkább megfelelően beépíti tanrendjébe a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatását.

Az intézményvezető regisztrációját követően tudnak az iskola, illetve kollégium tanárai is csatlakozni a hálózathoz.

A tanári regisztráció előnye - amellett, hogy hírleveleinkből első kézből értesülhetnek az aktuális programokról és pályázati lehetőségekről -, hogy exkluzív tartalmakhoz férhetnek hozzá a honlapon, például a tanítást segítő ppt-ket, valamint a tanárképzéseinken született kiváló óraterveket tölthetnek le.