Pénziránytű Tanári Díj 2020/2021

A Pénziránytű Tanári Díj meghirdetésére a PÉNZ7 és a Fenntarthatósági témahét apropóján a zöld szemlélet és a pénzügyi tudatosság találkozásának metszetében került sor. A Fenntarthatósági Témahéttel együttműködésben kialakított pályázaton általános- és középiskolai tanárok is elnyerhették a Pénziránytű Tanári Díj kitüntető címet és a vele járó 100.000 Ft támogatást.

Innovatív projekttervekkel nyertek az idei Pénziránytű Tanári Díjas pedagógusok

Az idei Pénziránytű Tanári Díjat két középiskolai és egy általános iskolai tanár nyerte el gondosan kidolgozott, magas színvonalú munkájáért:
Csikó Szilvia, a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája pedagógusa felső tagozatosoknak készített mintaprojektet „A mi kis ökofalunk-Fenntartható közösségek a 21.században” címmel.

Csikó Szilvia:Sokan csak későn eszmélnek rá, hogy mennyire fontos gyermekük pénzügyi nevelése, pedig a kicsi gyerekek is fogékonyak az új ismeretek elsajátítására. Ezért érdemes minél előbb, a különböző életkoroknak megfelelően, játékos feladványok segítségével bevezetni náluk a pénzügyi ismereteket. Az életben való maximális eligazodáshoz ugyanis nélkülözhetetlen a megfelelő pénzügyi tudás akár a számlák kifizetésére, akár a pénz beosztására vagy a megtakarításokra gondolunk.
Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünkből tudatosan gondolkodó felnőtt váljon, érdemes kiskorától kezdve gondoskodnunk a pénzügyi ismeretek helyes elsajátításáról.
A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás pedig a kreszből vett fogalommal élve véleményem szerint a kötelező haladási irány nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek számára is
.”

 


Grubits Márta, a Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum közgazdász tanára középiskolásoknak készült, „Fenntartható háztartás” című mintaprojektjével nyerte el a díjat és a vele járó támogatást. Márta ezzel már másodszor lett a Pénziránytű Tanári Díj birtokosa, amelyhez külön gratulálunk.

Grubits Márta:2003 óta tanítok közgazdász tanárként a SZC Soproni Fáy András Két Tanítási Nyelvű Technikumban. A tanítás előtt a versenyszférában dolgoztam, ez az időszak olyan szemléletmódot adott, amit a tanítás során leginkább a projektoktatás keretében lehet kamatoztatni akár pár órás keretben, de akár hosszabb projektek keretében is.
Életünk során legtöbb döntésünk kapcsolódik a pénzhez, ezért fontos, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk. A pénzügyi tudatosság a jól tervezhető jövő alapfeltétele, ennek a nevelésnek a kulcsa szerintem a tanulók korához igazodó eszköztár alkalmazása.
Tapasztalataim szerint a tanulók szívesen vesznek részt a hagyományos tanóráktól eltérő olyan foglalkozásokon, ahol kötetlenebb légkörben, változatos módszerekkel és eszközökkel dolgoznak fel egy adott projektet, témát. A tanulók motiváltak, aktív részeseivé válnak az eseményeknek, az elsajátított ismereteken kívül számos kompetenciájuk is fejlődik.
„Nem értünk rá tanulni,
mert folyton tanítottak.”
(Karinthy Frigyes)”


Sánchez Adrienn, a BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum tanára középiskolásoknak szóló, „A Szabó család kizöldül” mintaprojektjével pályázott sikeresen.

Sánchez Adrienn: 17 éve dolgozom közgazdász tanárként, pénzügyi alapismereteket 5 éve tanítok. Látom a fejlődő tendenciát, hogy a több irányból érkező pénzügyi tudatosságra nevelésnek van foganatja. Egyre több diák kerül ki úgy az iskolapadból, hogy tisztában van azzal, hogyan lehet pénzügyileg helyes döntést hozni, mik azok a csapdák, melyekbe nem szabad belesétálni, hogyan kell hosszú távra tervezni. A célom, hogy tovább haladjunk ezen az úton! És mindehhez a gyermekeink jövője érdekében kapcsoljuk hozzá a zöld szemléletet is! A projektalapú oktatás előnyeit kihasználva, ha mindezt játékos formában tesszük – a projektemben egy családtag bőrébe bújnak a csoportok és infografikán mutatják be ötleteiket -, akkor meggyőződésem, hogy tényleg rögzülni fognak a helyes irányvonalak! Legyünk mi egy pénzügyileg tudatos, fenntartható közösség!

 


Pénziránytű Tanári Különdíjasok a 2020/2021. tanévben

Tantárgyakon átívelő, de elsősorban a szakképző intézményekben megvalósítható projektjéért az Alapítvány Pénziránytű Szakképzési Projekt Különdíjban részesítette Balogh Imolát, a Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakképző Iskola tanárát középiskolásoknak szóló, „A fenntartható családi közösség” című mintaprojektjéért.

Balogh Imola: „Természetesen a jövőben is szívesen készítek pénzügyi témákat érintő projekteket az iskolámban. Mint közgazdásztanár, kiemelten fontosnak tartom a pénzügyi tudatosságra nevelés elkezdését minél fiatalabb korban, hiszen alapvető pénzügyi ismeretek nélkül nem lehet hatékonyan sem dolgozni, sem jövőt tervezni napjainkban.
Tanulóink szívesen vesznek részt gyakorlatorientált feladatok megoldásában, így a projektmódszer kitűnő választás számukra új ismeretek megszerzésére, ill. a Pénziránytű Alapítvány számos publikációja nagyban segíti az oktatót is a tartalmas feladatok elkészítésében
.”

 


Pénziránytű Esélyegyenlőségi Különdíjban részesült Kis Zoltánné, a keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola és EGYMI pedagógusa, „Bankoljunk okosan!” című, hátrányos helyzetű 8. osztályosoknak készült óravázlat sorozatáért.

Kiss Zoltánné: „6 éve dolgozom gyógypedagógusként Keszthelyen, a Zöldmező Utcai Általános Iskola EGYMI-ben, speciális szükségletű gyerekekkel.
Tanmeneteinkben, nevelési céljainkban kiemelt jelentőséggel bír a pénzügyi tudatosságra nevelés. Gyermekeink többsége hátrányos helyzetből érkezik hozzánk, tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak. A családból hozott minta az önálló életvitelhez nagyon kevés. Ők itt, az iskolában tanulják meg, hogyan tudnak majd boldogulni a nagybetűs életben. Mivel szakiskolában tanulmányi eredményeik után ösztöndíjban részesülnek, rendelkezniük kell bankkártyával. Nekünk kell megtanítani nekik pénzük reális felhasználását, elköltését. Nagyon motiváltak a pénzügyi, gazdasági jellegű témák iránt
.”

 


Gratulálunk a kiváló pedagógusoknak és köszönjük, hogy együtt tehetünk a diákok pénzügyi kultúrájának és fenntartható gondolkodásának fejlesztéséért!

A díjazott pályamunkák és a témaheteket színesítő, zöld családi gazdálkodás témakörben készült további óravázlatok hamarosan elérhetők lesznek a Pénziránytű Alapítvány honlapjának Tudástárában, valamint letölthetők a PÉNZ7 és a Fenntarthatósági Témahét oldaláról is.

 

Pénziránytű Tanári Díj 2021 pályázati kiírás

Az előző tanévekhez hasonlóan idén is díjazzuk azokat az innovatív pedagógusokat, akik a pénzügyi nevelés iránt elkötelezettek, egyben tanártársaik számára is értékes, módszertanilag és szakmailag friss tudásukat szívesen megmutatják. Az előző tanévben a Pénziránytű Alapítvány a Digitális Témahéttel közösen kialakított szabadulószoba pályázaton díjazta a kiváló tanárokat, a 2020/2021-es évben pedig a Fenntarthatósági Témahéttel együttműködésben várja az általános- és középiskolai pedagógusok pályaműveit. A Pénziránytű Tanári Díj elnyerésére mindazon pedagógusok esélyesek, akik a Fenntarthatósági Témahét keretében kiírt Mintaprojekt és óraterv készítő pályázatra olyan projekttervet nyújtanak be, amely kapcsolódik a témahét valamely témájához és az idő legalább 40%-ában foglalkozik a családok pénzügyeivel, mint például a költségvetés készítés, tervezés, vagy takarékoskodás.

A Fenntarthatósági témahét ebben a tanévben három fő témát jár körbe:

1. az erdő, mint ökoszisztéma (pl. erdővédelem, erdőgazdálkodás, természetvédelem);

2. fenntartható, zöld gazdaság (pl. körforgásos gazdálkodás, fenntartható közlekedés, fenntartható divat);

3. fenntartható közösségek (pl. család/iskola/nemzet kapcsolati hálózatának fenntartása, kisközösségek fenntartása).

E témák közül a fenntartható zöld gazdaság, és a fenntartható közösségek témaköreibe nagyon könnyen beilleszthető a pénzügyi tudatosságra és a megfontolt, tervező szemléletre való törekvés, így azok a pályaművek, melyek a projektre szánt idő minimum 40 %-ában a családok pénzügyeit is górcső alá veszik, a Pénziránytű Tanári Díjért szállhatnak versenybe.

A Pénziránytű Alapítvány is három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) egyikének szóló pályaműveket értékel, melynek eredményeként maximum 9 pedagógust díjazunk majd a kitüntető címmel és a vele járó nyertesenkénti 100.000 Ft-os támogatással. A pályázatra 2021. január 18-ig várjuk az innovatív általános- és középiskolai tanárok projektjeit, amelyeket a Fenntarthatósági Témahét honlapjára kell feltölteni.

A pályázat a 2021. április 19-23. között megvalósuló Fenntarthatósági Témahét keretén belül kerül meghirdetése, kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a témahetet szervező PontVelem Nonprofit Kft.

A pályázat a pénzügyi tudatosság és a fenntartható szemléletre nevelés mellett a projektpedagógia módszertanát is népszerűsíteni kívánja. A digitális és hagyományos munkarendben is nagyon hatékonyan alkalmazható, a diákok önállóságára, kezdeményezőképességére építő, s a XXI. században elengedhetetlen képességeket fejlesztő projektorientált óraszervezés és projektmódszertan egyre több iskola és tanár eszköztárát színesíti. Az Alapítvány a Pénziránytű Tanári Díj pályázaton keresztül is teret kíván adni a jó gyakorlatok minél szélesebb körű megosztásának, így a nyertes projektleírásokat elérhetővé tesszük majd honlapunkon.

A pályázattal kapcsolatos további információk, a kiírás, a projektterv sablonja és a pályázat benyújtása a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek oldalon érhetők el.

Az előző évi pályázat ITT érhető el.