Tanártovábbképzés

 

Tanártovábbképzés
ÚJ LEHETŐSÉGEK A PÉNZÜGYI NEVELÉSBEN

40 órás, akkreditált, ingyenes, blended képzés általános- és középiskolai tanároknak jelenleg online formában!

A 40 órás blended tanfolyam elérhetővé teszi azokat az ismereteket, melyek a gazdasági-pénzügyi nevelés alapjait képezik, és bemutatják azokat az eszközöket, digitális fejlesztéseket, amelyek segítik az iskolában megvalósuló pénzügyi nevelést.

A 2020-ban módosított Nat. kiemelt fejlesztési feladatként jelölte meg a gazdasági- és pénzügyi nevelést, amely elsősorban nem önálló tantárgyként, hanem tantárgyközi szerepben jelenik meg a köznevelés rendszerében.


Itt a lehetőség, hogy tantárgyakba integrálható, élményalapú, modern gazdasági és módszertani ismereteket szerezzen, így az ön segítségével diákjai gyakorlatias, mindennapi pénzügyi ismeretekkel gazdagodhassanak.


Miért érdemes eljönnie Önnek is?

• Ingyenes, akkreditált képzés.
• A résztvevőknek a 40 órás OH akkreditált képzés sikeres elvégzéséről a köznevelésben dolgozók továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható tanúsítványt adunk. (A szakképzésben dolgozó oktatók esetében a képzés OTR-be vétele folyamatban van, ennek lezárultáig sajnos nem áll módunkban a négyéves továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez elfogadott igazolást kiadni.)
• Blended képzés: 20 kontaktóra (a pandémia ideje alatt online), 20 óra egyéni, de online tréneri konzultációs lehetőséggel támogatott tanulás.
• Átfogó, gyakorlatias pénzügyi ismeretek, melyekkel ön is magabiztosabban intézi majd mindennapi pénzügyeit.
• Otthonról bejelentkezve tanulhat, online platformon zajlik a képzés.

A képzés felépítése és tematikája:

A képzés négy 10 órás tanulási részből áll, így összesen 40 órából épül fel. Az első, tréner által vezetett 10 órás csoportos online kurzust, egy az e-learning rendszerünkkel támogatott, szintén 10 órás önálló tanulási időszak követ, majd egy újabb 10 órás, csoportos, tréner által vezetett, online jelenléten alapuló kurzus, végül egy önálló újabb 10 órás e-learning időszak következik. A kurzust 2 db záróteszttel és egy kidolgozott, benyújtott óratervvel, illetve foglalkozási tervvel teljesíthetik a résztvevők.

4x10 óra:
• 10 online kontaktóra (2 egymást követő napon, naponta 4 óra időtartamban 5 tanóra)
• 10 óra egyéni tanulás (az egyéni feladatok elvégzésére 2 hét áll rendelkezésre; egyszeri, csoportos, 60 perces online konzultációs lehetőség)
• 10 online kontaktóra (2 egymást követő napon, naponta 4 óra időtartamban 5 tanóra)
• 10 óra egyéni tanulás és a zárófeladat elkészítése (ezeket az utolsó online kontakt foglalkozást követő 10 napon belül kell teljesíteni; ebben az időtartamban is egyszeri csoportos 60 perces online konzultációs lehetőség)
A képzés kontaktórái a járványhelyzetre való tekintettel online formában, Zoom platformon valósulnak meg. Az online órákon tréneri előadás, csoportmunka (döntési játék, esettanulmányok, adatgyűjtés és elemzés) valamint interaktív egyéni feladatok, kvízek, játékok biztosítják a gyakorlatias ismeretszerzést.

A blended képzési formában a tananyag e-learning portálunk segítségével követhető az online kontaktórákon és az önálló és egyénre szabott haladást is e-learning rendszerünk támogatja.

A továbbképzés foglalkozik a család (háztartások) gazdálkodásával: költségvetés, pénzügyek, hitelfelvétel, befektetések, biztosítások; a kapcsolódó pénzügyi intézményekkel, a nemzetgazdasággal (az állam szerepével), a fenntarthatóság kérdéskörével. Az egyes témák feldolgozása egyesíti az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazás követelményét.
A képzésen a tanórai és tanórán kívüli, valamint a hagyományos és digitális munkarendbeli alkalmazási lehetőségekre is fordítunk időt.
A tanfolyam során a bemutatott új ismeretek megértését folyamatos oktatói-résztvevői visszajelzésekkel ellenőrizzük, de az egyes témákhoz kapcsolódó csoportmunkában végzett esettanulmányok, esetjátékok kiértékelése is biztosítja az ellenőrzést, visszajelzést. Az e-learning tanulás során önellenőrző tesztek és a megértést segítő animációk, videók támogatják az önálló és eredményes munkát. Az e-elarning rendszer alkalmas a résztvevők haladásának távellenőrzésére, de a kontaktórákon kívül két alkalommal online konzultációs lehetőséget is biztosítunk.

A tanúsítvány megszerzésének feltételei

1.) 2 db folyamatba épített, egyenként 15 kérdéses záróteszt kitöltése az e-learning rendszerben (egyenként min. 70% szinten). A tesztek a továbbképzés egyes részegységeinek tartalmához arányosan igazodó összesen 15-15 db igaz - hamis állításból és feleletválasztó kérdésből állnak.
2.) a képzést követően 10 napon belül benyújtandó óraterv/foglalkozási terv elkészítése (min. 51% szinten)
3.) Részvétel az online kontakt órák minimum 90 %-án (18 óra).

Ha a két folyamatba épített záróteszt eredménye legalább 93 %-os (összesen mindössze két hibát tartalmaz) és az óraterv minősítése kiváló (85-100%), akkor a Tanúsítványon a kiválóan teljesítette minősítés szerepel.

Ebben az évben az utolsó képzési időpont:

2021. november 19-20.(p-szo) és 2021. december 3-4. (p-szo).
Pénteki napokon 15-19, szombati napokon 9-13 óra között.

Jelentkezés: https://online-kerdoiv.com/index/v/h/UJLEHnovember

Jelentkezési határidő: 2021. november 10.

További információ:
Szigeti Zsuzsa:  szigeti.zsuzsa@penziranytu.hu, +36 20 365 6299

 

 

Tanártovábbképzés
Pénziránytű Online Digitális Akadémia

A továbbképzés célja, hogy a legkorszerűbb IKT eszközök és digitális oktatást segítő módszerek megismertetésével támogassa a közoktatásban résztvevő, és a pénzügyi kultúra fejlesztését célul kitűző pedagógusok munkáját. A program segíti ezen eszközök és módszerek használatának elsajátítását, és ezzel megkönnyíti a 2022-es PÉNZ7-re való felkészülést, amelynek témája várhatóan a PÉNZÜGYI TERVEZÉS lesz. A továbbképzést a ZOOM online platformon keresztül tartjuk.

 

A továbbképzés díját a Pénziránytű Alapítvány fedezi, a résztvevők számára teljesen ingyenes.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a képzés létszámkorlátos, a regisztrációt időrendi sorrendben tudjuk fogadni.  Túljelentkezés és nagyobb érdeklődés esetén a később jelentkezők várólistára kerülnek. Őket tájékoztatni fogjuk további képzési időpontokról.

A továbbképzésre a résztvevőknek kell biztosítani a távoktatásban való részvételük feltételeit:

 • saját részre stabil internet kapcsolat,
 • saját laptop vagy számítógép (minimum: Windows 8.1 operációs rendszer, Office 2013; optimum: Windows 10 operációs rendszer, Office 2016),
 • az online kapcsolathoz kamera és mikrofon – ezek használata feltétlenül szükséges a képzésen való részvételhez (mikrofonos fülhallgató használata javasolt)
 • lehetőség szerint okostelefon vagy tablet (Android vagy iOS operációs rendszer),
 • gmail.com-os e-mail cím.

A képzéshez szükséges/ajánlott ismeretek:

 • e-mailek kezelése, mellékletek küldése, fogadása, mentése
 • internetes keresés, képek mentése, videók megtekintése Youtube-on
 • Facebook/Messenger használata
 • szövegszerkesztő és prezentációkészítő ismerete
 • regisztráció internetes felületen
 • mobiltelefon használata, applikáció telepítése

A továbbképzésen résztvevők a jelentkezéssel vállalják, hogy a képzés során, valamint a képzés elvégzését dokumentáló igazolás kiadásának feltételéül előírt, általuk előállított produktumokat a Pénziránytű Alapítvány - időbeli korlátozás nélkül – nonprofit tevékenységéhez kapcsolódóan oktatási célra szabadon felhasználhatja (elsősorban tanárok és diákok számára hozzáférhetővé teheti).

A 20 órás Pénziránytű Online Digitális Akadémia képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele a képzés zárófeladatának elkészítése és részvétel az online foglalkozások legalább 90%-án (18 óra). A résztvevők a feladatok elkészítéséhez szükséges minden információt megkapnak a képzésen.

A képzés trénerei: Dr. Főző Attila László digitális oktatási szakértő és a Pénziránytű Alapítvány egyik munkatársa.

A képzéssel kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartási e-mail cím: iskolahalozat@penziranytu.hu

A KÉPZÉS TARTALMA:

Pénzügyi téma – elméleti alapozás 5 órában:
 Pénzügyi tervezés és megtakarítások – digitális köntösben – előkészítve a 2022-es PÉNZ7 témáját
    • Miért fontos tervezni?
    • A pénzügyi tervezés folyamata.
    • A családi költségvetés és a pénzügyi tervezés kapcsolata.
    • A pénzügyi helyzet és a pénzügyi célok – meddig érhet a takaró?
    • Hogyan készítsünk pénzügyi tervet?
    • Mit kezdjünk a váratlan helyzetekkel?
    • Hogyan gazdálkodjunk megtakarításainkkal? – Megtakarítás vs befektetés.

A képzés során a résztvevők ráhangolódnak a 2022-es PÉNZ7 központi tematikájára, és megismerik, felelevenítik azokat a tudnivalókat, összefüggéseket, amelyek a téma digitális módszertani támogatással való feldolgozásának alapjait adják.

Digitális módszertani megoldások 15 órábanA digitális pedagógia korszerű eszközei

A digitális pedagógia módszertani kérdései az online tanítás fényében (2 óra)
     • Mire tanított minket az online oktatás?
     • Az online tanítás hatékony eszközei a jelenléti oktatásban

Az interaktív tanítás és a tanulói együttműködés (3 óra)
     • Hogyan tegyünk interaktívvá az előadásokat?
     • Hogyan támogathatjuk digitális eszközökkel az együttműködést, a vitát, az ötletbörzéket?
     • Eszközök: Wakelet, Mentimeter, Nearpod, Jamboard, Padlet, Allourideas, Flipgrid

Tartalomkészítés (segédanyagok, tevékenységek) (5 óra)
     • Grafikai anyagok, illusztrációk készítése Canva segítségével
     • Interaktív és multimédiás feladatok, bemutatók, illusztrációk készítése Genially-val

Értékelés, visszajelzés, játékos tanulás (5 óra)
     • Játékos feladatok és kvízek készítése
     • Népszerű alkalmazások új szolgáltatásai
     • Eszközök: Symbaloo Learning Paths, Kahoot!, Quizizz

Képzési időpontok, jelentkezés:

2021. november 8-9-10. 16:00-20:00. és november 12. 15:00-19:00. (hétfő-szerda, péntek)

REGISZTRÁCIÓ az alábbi LINK-en október 24. éjfélig.

 

2021. december 6-7-8. és 10.

december 6. hétfő: 15:00-20:00, december 7. kedd 15:00 - 18:00, december 8. szerda 15:00 - 19:00, december 10. péntek 15:00 - 19:00.

REGISZTRÁCIÓ az alábbi LINK-en november 21. éjfélig.

 

2022. január 10-11-12-13. (h-k-sze-cs): 16:00-20:00

REGISZTRÁCIÓ az alábbi LINK-en december 19. éjfélig.

 

Minden képzésünkre korlátozott létszámú férőhelyek érhetők el, akik ezen felül jelentkeznek, várólistára kerülnek és a következő képzésnél elsőbbséget élveznek.

A regisztráció elfogadásáról, várólistára kerülésről és a képzés részleteiről a regisztrációs időszak lezárulta után e-mailen értesítjük a résztvevőket.

Szeretettel várjuk ingyenes képzésünkön!

Tanártovábbképzés
Tematikus 5 órás képzések

MATEMATIKA, KÖRNYEZETISMERET ÉS PÉNZÜGYEK

A Pénziránytű Alapítvány szakmai és anyagi támogatásával a 3. és 4. osztályos matematika- és környezetismeret munkafüzetekbe is bekerültek a gyerekek mindennapi pénzügyeihez kapcsolódó gyakorlatias feladatok, melyek hatékony oktatásához az Alapítvány és a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola (BIG) közös szervezésében és megvalósításában 5 órás, ingyenes online képzéseket hirdetünk általános iskolai tanítóknak.

A képzés célja, hogy a tanítók számára olyan segédeszközöket, módszereket, digitális technikákat kínáljon, melyek segítségével hatékonyan, egyben játékosan, élvezetesen sajátíthatják el a diákok a mindennapi élethez szükséges pénzügyi ismereteket.

A továbbképzés a résztvevők számára teljesen ingyenes.

A továbbképzésre a résztvevőknek kell biztosítani a távoktatásban való részvételük feltételeit:

 • saját részre stabil internet kapcsolat,
 • saját laptop vagy számítógép (minimum: Windows 8.1 operációs rendszer, Office 2013; optimum: Windows 10 operációs rendszer, Office 2016),
 • az online kapcsolathoz kamera és mikrofon – ezek használata feltétlenül szükséges a képzésen való részvételhez (mikrofonos fülhallgató használata javasolt)
 • lehetőség szerint okostelefon vagy tablet (Android vagy iOS operációs rendszer),
 • gmail.com-os e-mail cím.

Kinek ajánljuk a képzést?

 • Innovatív, digitális eszközökre is nyitott tanítóknak,
 • akik szeretnék a mindennapi pénzügyi ismeretekkel megismertetni kisdiákjaikat,
 • akik hívei a gyakorlatorientált, egyben játékos és élménypedagógiai módszereknek.

A képzés leírása:
 

A képzés segíti a tanítókat az ismeretek matematika- és környezetismeret tantárgyakba integrált tanórai alkalmazásában, a gyerekek mindennapi élethez elengedhetetlen, megfontolt, pénzügyileg tudatos magatartásának korai kialakításában. A képzésen szakmai, módszertani és digitális kitekintést is kaphatnak a résztvevők a kisdiákok játékos, attitűdformáló oktatásához.

A képzés az EKE-OFI által fejlesztett újgenerációs 3. és 4. osztályos matematika- és környezetismeret munkafüzetek pénzügyi fejezeteinek oktatásához nyújt szakmai és módszertani segítséget:

 

 • Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak (FI-503010303/1)
 • Matematika munkafüzet 4. osztályosoknak (FI-503010403/1)
 • Környezetismeret 3. munkafüzet (FI-505010302/1)
 • Környezetismeret 4. munkafüzet (FI-505010402/1)

 

 

 

A képzés trénere: Titi Katalin közoktatási szakértő

A képzés elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.

A képzés online, ZOOM platformon kerül megrendezésre, a csatlakozáshoz szükséges információkat a jelentkezés elfogadását követően visszaigazoló levelünkkel együtt küldjük meg.

Jelentkezés és időpontok:

A képzés egyelőre lezárult, amennyiben szeretne részt venni a tréningen egy későbbi időpontban, kérem, jelezze a igényét e-mailen a képzés szervezőjénél.

További információért keresse a képzés szervezőjét:
 

Szigeti Zsuzsa (Pénziránytű Alapítvány) iskolahalozat(at)penziranytu.hu 06/20 365 6299

 

Pénzügyi-befektetési ismeretek tanítása a matematikában

A Pénziránytű Alapítvány honlapjáról letölthető a Számoljunk a befektetésekkel című matematika példatárunk, amely a gyakorlatias oktatást segíti a 9-12. évfolyamon, a matematika kerettantervnek megfelelő témák feldolgozásával. A pozitív fogadtatásra tekintettel augusztusban minden magyarországi középiskolába eljuttattuk a példatárat, így ebben a tanévben minden középiskolai diák és matematika tanár részére rendelkezésére áll és színesítheti a tanórákat.

A fenti kiadványhoz kapcsolódóan szeretnénk a matematika tanárok figyelmébe ajánlani egy napos (5 órás), ingyenes képzéseinket, amelyek elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.

A továbbképzés 5 tematikus órából áll, melyeken a számítási feladatok megoldásához szükséges 5 fő témakör legfontosabb elméleti hátterével ismertetjük meg a résztvevőket interaktív módon. Célunk, hogy a munkafüzet közös felfedezése által a kollégák magabiztossá, az egyszerű befektetési számítások gazdasági vonatkozásaiban jártassá váljanak, hogy saját szaktudásukat kiegészítve hatékonyan tudják beépíteni hétköznapi gyakorlatukba a munkafüzet által kínált új típusú feladatokat.
5 fő témakörünk:
Egyszerű és kamatos kamatozás
Valuta és deviza számítások
Kötvény-befektetések
Részvény-befektetések
Ingatlan-befektetések

 

Pénzügyi-gazdasági ismeretek tanítása a történelemben

 
A Pénziránytű Alapítvány honlapjáról is letölthető a Történelem és pénzügyek feladatgyűjtemény, mely a történelemérettségi gazdasági - pénzügyi témaköreit dolgozza fel. A történelem tanárok munkáját segítő, hiánypótló kiadványt szintén augusztusban juttattuk el minden magyarországi középiskolába, a teljes érettségiző évfolyam és tanáraik részére.

A fenti kiadványhoz kapcsolódóan szeretnénk – elsősorban érettségire felkészítő - történelem tanárok figyelmébe ajánlani az egy napos (5 órás), ingyenes képzéseinket, amelyek elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.

A képzés célja az új feladatgyűjtemény megismertetése az egyes témakörök feladattípusainak megoldásával, háttérismeretek megvilágításával.

 

Mindennapi pénzügyek a matematikában – általános iskola 5-6-7-8. osztály

A Pénziránytű Alapítvány ingyenes, öt órás képzés keretében segíti a matematika tanárokat, az EKE- OFI új generációs, 5-6-7-8. évfolyamos matematika munkafüzetének Mindennapi pénzügyek fejezetében található feladatok tanórai alkalmazásában. A képzést tartó tréner a munkafüzet és a használatot támogató tanári kézikönyv készítésében is részt vett. Segítségével a feladatok megoldásán túl a közgazdasági összefüggések és a feladatok hátterét is tisztábban fogják látni a tanfolyam résztvevői.
A képzés elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.
 

 

Tanártovábbképzés
Általános iskolai tanároknak

2016 őszétől általános iskolai tanárok számára is elindult a pénzügyi - gazdasági képzés. A „Pénzügyek a hétköznapokban – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az általános iskola felső tagozatán” című akkreditációt elnyert 30 órás program révén az 5-8. osztályokban tanító pedagógusok szakszerű felkészítést kaphatnak a gazdasági és pénzügyi témák oktatásához.

A tanártovábbképzés célja, hogy segítse a felsős osztályokban tanító pedagógusokat a Nemzeti Alaptanterv különböző műveltségterületein belül megjelenő gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint az ehhez kötődő készségek fejlesztésével kapcsolatos feladataik ellátásában. Az általános iskolák 5-8. osztályában az Életvitel és gyakorlat, a Földünk és környezetünk, illetve az Ember és társadalom műveltségterület tartalmaz gazdasági és pénzügyi ismereteket – a gyakorlatban azonban ezek gyakran kimaradnak a tanrendből. A Pénziránytű Alapítvány tapasztalatai szerint ennek elsődleges oka az, hogy a szaktanárok nem érzik magukat megfelelően felkészültnek a témakör oktatásához. Az ingyenesen elérhető, 30 kreditértékű továbbképzési program ezt a hiányosságot pótolja, s hozzásegíti a pedagógusokat, hogy magas színvonalon adhassák tovább a hétköznapi életben nélkülözhetetlen ismereteket.

A továbbképzés hangsúlyosan foglalkozik a család és a háztartások gazdálkodásával, így például kitér a családi költségvetés szerepére, a hitelfelvétel és a befektetések témájára, illetve a munkapiaci kapcsolatok működésére. A következő lépcső a nemzetgazdaság szintje: ebben a témakörben a résztvevők a vállalkozások és az állam szerepével ismerkedhetnek meg. Végül a tanfolyam betekintést nyújt a nemzetközi gazdaság összefüggéseibe; elsősorban az Európai Unió működésébe, a fenntarthatóság kérdéskörébe és egyéb globális problémák hátterébe. A 30 órás tanfolyam a pénzügyi-gazdasági ismereteken túl jól használható módszertani ötleteket is nyújt, ezzel is segítve a résztvevő tanárok gyakorlati munkáját.

A képzés költségeit az Alapítvány fedezi, így a tanárok és az iskolák számára a részvétel ingyenes.

 

A képzésekkel kapcsolatos további információ: Szigeti Zsuzsa – Szigeti.Zsuzsa@penziranytu.hu

Az akkreditált, 30 órás képzésre a szervezők az http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon várják a jelentkezéseket.