A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Deficit
hiány, kiadási többlet, az államháztartással összefüggésben azt jelenti, amikor az állami kiadások meghaladják a bevételeket. Ebben az esetben az állam megtakarítása negatív. Az állami túlköltekezést lehet hitellel finanszírozni, de lehet kötvénykibocsátással is.
Defláció
tartós, általános árszínvonal csökkenés. Az infláció ellentettje, ilyenkor az inflációs ráta negatív, a pénz vásárlóereje nő.
Degresszív adó
olyan adó, amikor az adókulcs, így az adó mértéke is az adóalap változásának függvényében változik, ha nő az adóalap, akkor csökken, ha viszont csökken, akkor az adókulcs, és az adó mértéke is nagyobb lesz.
Demateralizált
elektronikusan nyilvántartott, kinyomtatásra nem kerülő. Az értékpapírok jelentős része már csak ilyen formában létezik.
Deviza
külföldi valutára szóló követelés.
Devizaárfolyam
egy devizának egy másik devizában kifejezett ára.
Devizapiac
a deviza eladásának és vételének színtere, vagyis ahol a devizájukat átváltani szándékozó gazdasági szereplők találkoznak egymással.
Diákhitel
a felsőoktatásban résztvevő diákok által felvehető hitel, aminek célja, hogy esélyt, lehetőséget teremtsen mindenki számára a felsőoktatásban való részvételre. Rendkívül előnyös hitelforma, szabadon felhasználható, a hitel igényléséhez nem kell jövedelem, nem kell semmilyen fedezet, megválasztható a futamidő, és a törlesztés módja is.
Diszkont kincstárjegy
az állam által kibocsátott, egy éven belül lejáró, névérték alatt kibocsátott, és névértéken beváltható értékpapír.
Diszkontálás
a jövőbeli pénz jelenbeli értékének a meghatározása.
Diszkontálás (vagy magyarul jelenérték számítás)
a jövőbeli pénz jelenbeli értékének a meghatározása.
Dolgozói részvény
olyan részvény, amit a részvénytársaság a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói számára bocsát ki, ingyenesen, vagy kedvezményes áron. A dolgozói részvényhez kapcsolódhatnak különböző elsőbbségi jogok is, ilyen például az osztalékelsőbbségi jog.