A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Haszonáldozat
annak a terméknek, jövedelemnek vagy bármely tevékenységnek az értéke, amelyről le kell mondani valamely kiválasztott gazdasági cél érdekében. Amiről lemondunk az a második legjobb alternatíva, hiszen ennek feladása nélkül nem lehetne a kívánt célt megvalósítani. A szűkösség velejárója a döntés, a döntésé pedig a haszonáldozat.
Határidős betétszámla
olyan betétszámla, ami előre meghatározott időtartamra szól és előre meghatározott megtakarítás erejéig.
Határidős piac
a tőzsdei kereskedés azon területe, ahol valamilyen jövőbeli időpontra köthetnek vételi vagy eladási üzletet a befektetők. Ennek a piacnak a legfontosabb szereplői a spekulánsok és a kockázatfedezők. Más néven származékos vagy származtatott kereskedésnek is nevezik.
Határidős ügylet
olyan jövőbeli ügylet, amelyben a résztvevő felek meghatározott mennyiségű és minőségű termék, meghatározott áron (árfolyamon), adott időben és helyen történő adásvételére vállalnak kötelezettséget az üzletkötés időpontjában. A határidős ügylet lényege, hogy egy jövőbeni teljesítésre vonatkozó megállapodást kötnek, aminek a feltételeit a jelenben határozzák meg. Ebben az esetben elképzelhető, hogy olyan termékre kötöttek a felek üzletet, amit még meg sem termeltek, és a fizetésre is csak a teljesítés megtörténte után kerül sor.
Háztartás
azoknak a személyeknek az összességét értjük, akik közösen jövedelemmel rendelkeznek, és ezt a jövedelmet közösen használják fel, vagyis közösen fogyasztanak. A háztartások tagjait többnyire rokoni szálak kötik össze, egy-egy család általában egy-egy háztartást alkot.
Háztartásstatisztika
a statisztikának az az ága, ami az adatok tükrében vizsgálja a családok fogyasztását, életmódját, jövedelmének alakulását.
Helyettesítő termék
azonos szükségletet kielégítő termékek, amelyek bizonyos körülmények mellett a fogyasztásban képesek kiváltani egymást. Ilyenek például a vaj és margarin, vagy fagylalt és jégkrém termékpárok.
Helyi adók
az önkormányzatok által kivetett adók, amelyet az adózók a lakóhelyük önkormányzatának fizetnek. A helyi adók mértékének határait központilag rögzítik, de egyes esetekben a tényleges adónagyságot már a helyi önkormányzatok határozzák meg. Dönthet úgy is egy önkormányzat, hogy egy adót nem vet ki. Helyi adók a vagyoni, kommunális jellegű adók, de helyi adó az iparűzési- és gépjárműadó is.
Hiperinfláció
az infláció legmagasabb fokozata, amely az árszínvonal egyre gyorsuló emelkedésében nyilvánul meg, jellemzően rendkívüli gazdasági helyzet pl. háború következményeként. A hiperinfláció mértéke szélsőségesen különbözhet, lehet százalékban mérve három-négy számjegyű. Hiperinfláció esetén a pénzvagyon napok, órák leforgása alatt is semmivé válhat. A gazdaság szereplői úgy védekeznek, hogy a közvetlen árucsere felválthatja a pénzzel való kereskedelmet.
Hitel
a kölcsöntőke ideiglenes átengedése kamat ellenében.
Hitelbírálati díj
a hitelkérelem elbírálásáért fizetett díj.
Hitelező
az, akinek az adóssal szemben pénzügyi, vagy pénzben kifejezett követelése van.
Hitelkártya
olyan bankkártya, ami mögött hitelkeret áll, a hitelkártyához tartozó számlán az ügyfélnek nincs betétje, az ügyfél a bank pénzét költi. A hitelkártya igénylésének legfontosabb feltétele, hogy az ügyfél hitelképes legyen, rendelkezzen rendszeres jövedelemmel, és igazolni tudja, hogy rendszeresen teljesíti pénzügyi kötelezettségeit.
Hitelkeret
a bank által jutalék ellenében az ügyfél rendelkezésére álló keretösszeg, amelyből a lejárati időn belül az ügyfél igényelheti a teljes összeget, vagy annak egy részét.
Hitelszámla
olyan bankszámla, amelyen a bank és az ügyfél számára meghatározott feltételek teljesülése esetén felhasználható forrásokat bocsát rendelkezésre, és amelyeket meghatározott feltételek mellett visszakér. A hitelező (bank) és az adós (ügyfél) között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret áll rendelkezésre. A hitel felhasználásának, illetve visszafizetésének nyilvántartását szolgálja ez a számlafajta.
Homogén termék
olyan termékek, amelyek között nincs lényeges különbség, ezért a fogyasztók sem tesznek különbséget a minőség alapján.
Hozam
egy befektetésből származó nyereség, amit a befektetett összeg százalékában határoznak meg, és ami a befektetés megtérülését mutatja meg.
Humán tőke
az emberi erőforrás a végzett munkával kapcsolatos tudását, képzettségi szintjét, kompetenciáit, innovációs képességét, a munkához való hozzáállását (attitűdjét) együttesen nevezzük így. Az emberi tőke az emberekbe történő befektetéssel szerezhető meg, két részből tevődik össze: az öröklött és a megszerzett képességekből. Az emberi képességeket növelő tevékenységek például az egészségügyi szolgáltatások, amelyek növelik az emberek erejét, állóképességét, de idetartoznak a különböző oktatási tevékenységek, az alap-, közép-, és felsőfokú képzések, valamint a felnőttképzési programok, a munka közbeni képzések is.