A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Gazdasági környezet
a vállalat működését befolyásoló gazdasági tényezők összessége, a gazdaság általános fejlettsége és fejlődési üteme, a tőzsde és a bankrendszer fejlettsége és megbízhatósága, gazdasági ciklusok, kamatlábak, cserearányok, inflációs ráta, megtakarítások aránya, külkereskedelmi mérleg, fizetési mérleg, költségvetési hiány vagy többlet stb.
Gazdasági társaság
olyan szervezet, ami üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jön létre, önálló cégnévvel rendelkezik. Cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhet.
Gazdaságpolitika
a kormányzat tudatos beavatkozása a gazdaság működésébe, a gazdasági folyamatok tervezett befolyásolása a társadalmi igazságosság és gazdasági hatékonyság értékeinek mentén.