A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lakossági folyószámla
pénzforgalmi bankszámla, ami a lakosság fizetési forgalmának a lebonyolítását szolgálja, a megbízások fogadására, teljesítésére, nyilvántartására, könyvelésére hivatott. A mennyiben a felek megállapodnak a számlanyitáskor a hitelkeretben, akkor a számlatulajdonos automatikus hitelben részesülhet.
Letét
megőrzést biztosító szolgáltatás, amit a bankok is kínálnak ügyfeleiknek, de ügyvédi és közjegyzői letétről is beszélhetünk.
Letéti díj
valamilyen érték megőrzésének díja.
Letéti jegy
egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amit az adós bocsát rendelkezésére a hitelezőnek, és amelyben vállalja, hogy adósságát a letéti jegy tulajdonosának meghatározott időben, és módon, meghatározott kamat mellett megfizeti.
Letétkezelés
olyan pénzügyi szolgáltatás, amely keretében a bank az alapkezelő megbízásából őrzi, kezeli a befektetési alap értékpapírjait.
Likvidációs joggal kapcsolatos elsőbbség részvény
olyan részvény, amely tulajdonosai a társaság felszámolása esetén a törzsrészvényesek előtt részesednek a felszámolás után rendelkezésre álló vagyonból.
Lineáris adó
állandó (fix) az adókulcs, ezért az adó nagyságát az adóalap változása határozza meg.
Lízing
valamilyen (termelő) eszköz hosszú lejáratú bérbe vétele. A meghatározott futamidejű bérlet során a bérelt tárgy a futamidő végén a bérlő tulajdonába kerül. A lízing előnye, hogy hosszabb időszakra osztja el az állóeszközök költségeit, viszont általában kedvezőbb feltételekkel jut a vállalkozás az eszközhöz, mintha a kereskedelmi bankoktól hitelt venne fel. A lízing igazi jelentősége azonban abban van, hogy a futamidő alatt saját maga termeli ki önmaga árát.
Lízingtársaság
olyan társaság, amely valamilyen vagyontárgyat ad bérbe meghatározott időtartamra, meghatározott lízingdíj ellenében.
Lombardhitel
értékpapír fedezet mellett nyújtott hitel. A hitel záloga értékpapír, ez a konstrukció lehetővé teszi, hogy az értékpapír tulajdonosa likviditási nehézségek esetén úgy jusson pénzhez, hogy az értékpapírt lejárata előtt nem kell eladnia, és így nem esik el a várható hozamtól, amiből a hitelkamat is törlesztésre kerülhet.
Luxus jószág
az a termék vagy szolgáltatás, amely keresletének növekedése nagyobb, mint a jövedelemnövekedés mértéke, ezért a keresletük jövedelemrugalmassága egynél nagyobb pozitív szám.