A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--Pénzügyi válság
a pénzpiacokon megjelenő válság, amely a hitelintézetek, tőzsdék működését és ezen keresztül az egész gazdaságot érinti. Kísérőjelenségek: bankcsődök, vállalati csődök, hitelezési tevékenység befagyása, befektetések hozamának esése, devizaárfolyamok súlyos ingadozása, a gazdasági növekedés megbénulása stb. Az állam gazdaságpolitikai tevékenysége aktivizálódik. Veszélye: államok eladósodása. (2007-től kezdődő pénzügyi válság az amerikai jelzálog hitelezés összeomlásából indult ki.)
--PSZÁF
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Magyar Köztársaság pénzügyi közvetítőrendszerének működését felügyelő független állami szerv. Ennek keretében feltárja és elemzi a pénzügyi szektor működését veszélyeztető kockázatokat, részt vesz a kockázat csökkentésében. Szolgáltatásaival védi a fogyasztók érdekeit, segíti pénzügyi tudatosságukat, erősíti a pénzpiacok iránti bizalmat, nemzetközi pénzügyi fórumokon képviseli a magyar érdekeket.
Passzív banki ügylet
olyan banki ügylet, amelyek során a banknak tartozása keletkezik, mint például betétgyűjtés esetén, ahol a bank a nála elhelyezett összeg visszafizetését vállalja, tehát tartozása keletkezik mindaddig, amíg erre sor nem kerül.
Pénz
az általános, egyenértékes szerepét tartósan betöltő csereeszköz.
Pénzforgalmi bankszámla
olyan bankszámla, ami pénzforgalom lebonyolítását teszi lehetővé. A bank és az ügyfél bankszámlaszerződése alapján kerül megnyitásra, a pénzforgalmi rendelkezésekben meghatározott feltételeknek kell eleget tennie.
Pénzláb
fémpénz esetén a pénz fémtartalmát meghatározó szabvány, ami azt mutatja meg, hogy egységnyi nemesfémből hány darab pénzérmének kell elkészülnie.
Pénzmultiplikátor
pénzmegsokszorozódás, amikor a pénzteremtés újabb pénzteremtéshez járul hozzá, és így a forgalomban lévő pénzmennyiség a bankrendszerben megtöbbszöröződik.
Pénztőke
a tőketényező pénzben megjelenő formája. A vállalkozások indulásakor általában pénztőke formájában van jelen az induló tőke.
Pénztőke piac
itt gyűlnek össze a gazdaságban azok a hosszabb-rövidebb ideig szabad pénzeszközök, amelyeket tulajdonosuk (háztartások, vállalatok, állam, külföld) egyelőre más célra nem használ fel. Ugyancsak ezen a piacon jelennek meg a forrást kereső, igénylő szereplők (szintén háztartások, vállalatok, állam és a külföld).
Pénzügyi lízing
a legelterjedtebb lízingfajta, amelynek keretében a lízingtársaság lízingdíj fejében meghatározott időre átadja az eszközt a bérbevevőnek. Noha a lízing lejártáig a lízingtársaság marad a tulajdonos, a karbantartás általában a bérlőt terheli. A pénzügyi lízing esetén vagy az eszköz teljes értéke leírásra kerül, vagy a lízing lejártakor a maradványérték megfizetésével a bérbe vevő tulajdonába kerül az eszköz.
Piac
a csere színtere, ahol a vevő és az eladó, a kereslet és a kínálat találkozik egymással, ahol kialakul a termékek, szolgáltatások, termelési tényezők ára. A piac lehet egy konkrét, tényleges hely, de egy régió, vagy egy ország piacára is értelmezhetjük, sőt beszélhetünk a világpiacról is. Ugyanakkor értelmezhetjük egy termék, vagy szolgáltatás, vagy akár a termelési tényezők piacát is.
Piacgazdaság
olyan gazdaság, amiben a gazdasági tevékenységeket a piac szervezi, koordinálja. A vevő a piacon jut hozzá a neki szükséges termékekhez és szolgáltatásokhoz, az eladó itt szembesül azzal, hogy el tudja-e adni a megtermelt javakat, milyen eredménnyel teheti meg ezt. A piac értékeli, hogy a vevők jövedelme mire elég, és hogy az eladók profitja mekkora lehet. Mindezzel folyamatosan szervezi az erőforrások elosztását is.
Piaci automatizmus
a piaci önszabályozás működése, aminek során a piaci egyensúly hiánya az árak adta jelzéseken, és a magángazdasági szereplők döntésein keresztül a változások, az egyensúly irányába tereli a gazdaságot.
Piaci egyensúly
az a kitűntetett piaci helyzet, ahol a vevők szándéka találkozik az eladók szándékával, és a vevők pontosan ugyanannyi terméket kívánnak megvenni, mint amennyit az eladók el akarnak adni.
Piaci kamatláb
egy adott pillanatban, adott körülmények között, adott gazdaságban elvárható hozam nagyságát megmutató számérték. Ilyen számérték az elfogadott bankközi kamatláb, ami rendszeresen publikálásra is kerül.
Portfolió
vagyonösszetétel, azoknak a befektetéseknek az összessége, amellyel a befektető, mint magánszemély vagy vállalat rendelkezik. A befektetőknek érdemes különböző kockázatú, hozamú befektetésekből válogatni, a kockázat megosztása érdekében.
Profit
a vállalkozó jövedelme, a teljes bevétel és teljes költség különbsége, vagyis a vállalkozás nyeresége.
Progresszív adó
az adókulcs, így az adó mértéke is az adóalap változásának függvényében változik, ha nő az adóalap, akkor nő, ha viszont csökken, akkor az adókulcs, és az adó mértéke is kisebb lesz.