A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Járulékok
olyan adójellegű befizetések, elvonások melyek a társadalombiztosítási alapok (Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Alap) kiadásainak fedezésére szolgálnak. Ezeket a befizetéseket a központi költségvetéstől elkülönülten kezelik, és csak meghatározott célra fordíthatók.
Javak
termékek és szolgáltatások, amelyek szükségletek kielégítésére alkalmasak.
Jegybank
egy ország központi bankja, ami kétszintű bankrendszer esetén, az első szinten áll, és ezért „bankok bankjának” is nevezik. Irányítja és szabályozza a pénz kínálatát, a pénzpiacot, és az egész bankrendszert.
Jegybanki alapkamat
kamat, amit a jegybank fizet a kereskedelmi bankoknak, a nála elhelyezett betétek után.
Jegybankpénz
korlátlan hatókörrel rendelkező pénz, minden fizetés lebonyolítható vele. Megjelenését tekintve készpénz és számlapénz.
Jegyzett tőke
a tulajdonosok által tartósan és megkötés nélkül a vállalkozás rendelkezésére bocsátott tőke.
Jelenérték
egy jövőben esedékes pénzösszeg mai értéke, vagyis az az összeg, amivel a jövőbeni pénzösszeg a mai napon egyenértékű. A jelenérték-számítás műveletét diszkontálásnak nevezzük.
Jelzálogbank
olyan bank, ami jelzálogüzletek kötésével foglalkozik, vagyis többnyire ingatlanfedezetre nyújt jelzáloghitelt.
Jelzáloghitel
olyan hitel, amikor a hitel fedezetéül ingatlant helyeznek jelzálogjog alá.
Jelzálogjog
a hitelező azon joga, hogy ha az adós nem törleszti számára adósságát, akkor a hitelező a zálogtárgyból ellentételezheti a követelését. A zálogtárgy lehet például ingatlan vagy gépjármű. A zálogjog célja, hogy a hitelező kockázatát csökkentse.
Jelzáloglevél
hitelviszonyt megtestesítő, átruházható értékpapír, amit Magyarországon kizárólag jelzálog-hitelintézet bocsáthat ki a Jelzálogtörvény alapján.
Jogi személy
egy sajátos, mesterségesen –jogszabály által - létrehozott személy. A vállalkozási formák közül vannak jogi személyiséggel rendelkezők. Ezek közös lényege, hogy az őket létrehozó tagjaitól elkülönült vagyonnal és szervezettel rendelkeznek. A jogi személyek mindig természetes személyeken keresztül (emberek, ügyvezetők) képviseltetik magukat.
Jogi személyiség nélküli társaság
olyan társasági forma, amely a tagoktól elkülönült, önálló szervezettel nem rendelkezik. A megkülönböztetésnek a jelentősége abban rejlik, hogy bizonyos tevékenységeket kizárólag jogi személyiséggel rendelkező - korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat - társaságok folytathatnak.
Jóváírás
az ügyfél számlaegyenlegének a megadott összeggel való növelése.
Jövedéki adó
olyan adó, amelyet luxus, vagy egészségre ártalmas termék után kell fizetni, amely beépül az ÁFA alapjába. Ellenőrzött termelés, illetve import mellett szedhető be ez az adófajta, ami bevételt biztosít az államnak és az egyes javak fogyasztásának befolyásolását teszi lehetővé.
Jövedelem
a háztartás bevétele, ami lehet pénzbeli és természetbeli juttatás. Míg a munkabér pénzbeli jövedelem, addig a gépkocsi-használat, mobiltelefon-használat természetbeli juttatásnak minősül.
Jövedelemtől függő adó
az az adó, ami az adóalap változásával együtt változik. Ilyen például a személyi jövedelemadó is, mert a magánszemélyek által megszerzett jövedelemmel (a jövedelem az adóalap) együtt változik a befizetett adó nagysága.
Jövedelmi folyamatok
a körforgás modellben a reálfolyamatokkal egy időben, de ellentétes irányban lezajló folyamatok összessége, aminek során a pénz áramlása történik meg. A vevők kifizetik a termékek és szolgáltatások ellenértékét a vállalatoknak, a vállalatok pedig fizetnek a munkadíjat, bérleti díjat és kamatot a termelési tényezőtulajdonosoknak.
Jövőérték
egy jelenbeli pénzösszeg, jövőben esedékes értéke, vagyis a jelenbeli összeg kamattal megnövelve.
Jövőérték számítás
egy jelenbeli pénzösszeg, jövőben esedékes értékének a meghatározása, ami a kamatszámítás módszerével történik. A kamatszámítás többféle módszerrel történhet, például egyszerű vagy kamatos kamatozással.