A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--OBA
az Országos Betétbiztosítási Alap 1993 óta működik Magyarországon, mint a piacgazdaság fontos intézménye. Az Alap legfontosabb feladata, hogy a fizetésképtelenné váló tagintézeteinél elhelyezett névre szóló betétek után 100 000 euró erejéig kártalanítást fizessen forintban. A biztosítás hitelintézetenként külön-külön érvényes. Székhely: Budapest, II. Csalogány utca 9-11.
Opció
jog, ami a jövőben érvényesíthető, lehet vételi, vagy eladási.
Opciós díj
az az összeg, amit az opció jogosultja fizet az opció kötelezettjének, vagyis az opciós díj az opció vevőjének kiadása, és eladójának a bevétele.
Opciós ügylet
egy opciós díj fejében megköthető határidős ügyletet, amely esetén a határidő bekövetkeztekor kell csak dönteni arról, hogy az opció jogosultja élni kíván-e a termék vételi, vagy eladási jogával. A kereskedés tárgya ez esetben a piacra lépés joga.
Operatív lízing
a lízing egyik fajtája, aminek során a bérelt eszköz (gép) mindvégig a lízingtársaság tulajdonában marad. A gyártók, vagy a lízingcég vállalhatja továbbá az eszközök modernebbre cseréjét, esetleg a karbantartást/üzemeltetést is. A futamidő alatt nem feltétlenül csökken nullára a lízingelt tárgy értéke.
Osztalék
a részvény tulajdonosának hozama, amit a vállalat fizet adózott eredményéből a részvényesének. Az osztalék kifizetéséről a közgyűlés dönt.
Osztalékelsőbbségi részvény
általában fix, előre rögzített nagyságú osztalékot ígér. A törzsrészvényeseknek csak akkor fizetnek osztalékot, ha az elsőbbségi részvények osztalékát már kifizették. Így előfordulhat olyan is, hogy a törzsrészvényeseknek „nem jut” osztalék
Outputok
a termelés eredményeképpen létrejött termékek, szolgáltatások elnevezése.

Óvási jog
a részvényesnek az a tagsági joga, hogy joga van megtámadni a közgyűlés határozatát, ha az törvénysértő, vagy ellentétes a részvénytársaság alapszabályaival.

--Önkéntes nyugdíjpénztár
olyan, külön törvényben szabályozott önszerveződő intézmény, amely lehetőséget teremt tagjai számára, hogy aktív éveik alatt, aktív éveik jövedelméből, biztonságos és hatékony módon előtakarékoskodjanak nyugdíjas éveikre. A nyugdíjpénztári tagok éveken, évtizedeken át rendszeres befizetéseket teljesítenek a pénztár felé, majd a nyugdíjkorhatár elérését követően különböző nyugdíjszolgáltatásokban részesülnek a pénztártól, melynek fedezetéül a tag által befizetett összegek és azok kamatai szolgálnak. A pénztári tagok a nyugdíjkorhatár elérésekor többféle kifizetési mód között választhatnak. Kérhetnek egyösszegű kifizetést, vagy rendszeres havi, negyedéves vagy éves járadékot. A járadék időtartama lehet határozott (pl. 5 évre szóló) vagy határozatlan (életjáradék). Az önkéntes nyugdíjpénztárban gyűjtött megtakarítás 10 év tagsági jogviszonyt követően bizonyos feltételekkel a nyugdíjazás előtt is hozzáférhetővé válik. A pénztári rendszer jelenleg Magyarországon az állami nyugdíjellátás kiegészítésnek lehetősége.
Önadózás
az adózásnak az a formája, amikor az adóalany saját maga számítja ki, vallja és fizeti be az adóját, az adóhatóság csak ellenőrzi.