A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--MNB
Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Köztársaság központi bankja. Feladata az árstabilitás biztosítása, a törvényes fizetőeszköz kibocsátása, a monetáris politika meghatározása és megvalósítása. Címe: Budapest, V. Szabadság tér 8-9.
Maastrichti Kritériumok
az euró bevezetését szigorú feltételekhez kötik, e feltétel együttest hívják maastrichti kritériumoknak. Aki ezt teljesíti, bevezetheti az eurót, s lecserélheti pénzét a közösség világszerte ismert, elfogadott és stabil valutájára.
Maastrichti Szerződés
az Európai Uniót létrehozó szerződés neve. 1992. február 7-én írták alá a dél-hollandiai Maastricht városában. Ez a szerződés fektette az egységes európai pénz kialakulásának feltételeit, illetve a tagországok által betartandó kritériumokat.
Magántulajdon
a tulajdonviszonyok egyik formája, amely emberek, és dolgok viszonyában azt jelenti, hogy míg valaki szabadon rendelkezik egy dolog felett, addig mások ezt nem tehetik meg, tehát kizárhatóak a tulajdonlásból.
Másodlagos piac
az értékpapírpiac azon része, ahol a már kibocsátott értékpapírok adás-vétele történik.
Megtakarítás
el nem költött jövedelem, amit a gazdasági szereplők nem fordítottak fogyasztásra. A megtakarítások kezelésére számtalan pénzintézet szakosodott, amelyek segítenek a befektetési döntések meghozatalában.
Modell
a vizsgálandó valóság méretarányos mása, ami a vizsgálat szempontjából fontos tényezőket kiemeli, a lényegtelentől pedig elvonatkoztat. Ez lehet például egy matchbox, ami egy közlekedési eszköz kicsinyített mása, vagy épületek geometriailag hű szemléltetését szolgáló makett, agyag vagy viaszforma, amely után a szobrot kifaragják, de lehet akár Barbie baba is, ami a kor nő ideálját hivatott megmutatni. A modellek lehetnek elméleti rendszerek is, amelyek például a közgazdaságtanban a gazdasági jelenségek lényeges jellemzőinek kiemelésén alapulnak, és a fontos összefüggések, törvényszerűségek felismerését, megfogalmazását szolgálják.
Monopolisztikus piac
az a piaci forma, amikor néhány nagy cégen kívül, sok kis cég is megjelenik a piac kínálati oldalán. Jellemzően ilyen például a kozmetikai termékek piaca.
Monopólium
olyan piaci forma, amikor egy terméknek egyetlen gyártója van, vagyis egyetlen vállalat biztosítja egyéni kínálatával a piaci összkínálatot.
Munkabér
a munka, mint termelési tényező ára. A munkabér a munkavállalót illeti meg, amit a munkáltatótól kap. A munkabérre vonatkozó megegyezést a felek a munkaszerződésben rögzítik a munkaviszony alapján. A munkabér több elemből állhat össze, ezek lehetnek például az alapbér, bérpótlék, prémium, jutalék, nyereségrészesedés, és még számos egyéb forma.
Munkaerő
fizikai és szellemi erőfeszítések, amivel a természet javait, vagy mások által előállított termékeket új termékké, szolgáltatássá alakítják az emberek.