A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--Szuperbruttósítás
az adó megállapításakor nem pusztán a munkavállaló bruttó bérét, hanem a munkáltató által fizetett járulékot (27 %-ot) is hozzá kell számítani az összevont adóalapba. Szuperbruttó bér = bruttó bér x 1,27
A szuperbruttó bér az élőmunka összes költségét tartalmazza.
Saját forrás
a vállalkozás korábbi megtakarításból (készpénz, bankbetét, ….nyereségből fel nem használt rész stb.), illetve meglévő tulajdonból (ház, autó, számítógép, mezőgazdasági gép, földterület, értékpapír stb.) történő finanszírozása.
Sávos adó
azt jelenti, hogy a törvény évente jövedelmi sávokat jelöl ki, melyekhez különböző adókulcsok tartoznak. Az adókulcsok csak az adott sávra érvényesek.
Stabilizáció
az egyensúly megteremtését szolgáló lépések együttese.
Stabilizációs feladatkör
az állam egyik szerepköre, amelyben lépéseket tesz a gazdasági egyensúly létrejötte érdekében, mert az önszabályozó piac ezt nem minden esetben biztosítja. Kezeli a munkanélküliség, infláció, gazdasági visszaesés, deficit problémáját a gazdaságpolitikai célkitűzéseknek megfelelően.
Stagfláció
olyan gazdasági helyzet, amikor megtorpanó gazdasági növekedés mellett egyidejűleg magas infláció a jellemző.
Statisztika
a társadalmi és gazdasági jelenségek, folyamatok számadatok segítségével történő megismerése, leírása és elemzése.
Szállító
a vállalat külső környezetében működő vállalatok, akitől a vállalat beszerzi a nyersanyagokat, kereskedelmi árukat.
Számlakivonat
a bank értesítése a számlatulajdonos felé, amiben közli az ügyféllel, hogy milyen jóváírásokat hajtott végre, illetve milyen összegekkel terhelte meg számláját. A számlakivonatnak tartalmaznia kell a banki művelet azonosítását lehetővé tevő adatokat.
Számlapénz
a pénz azon megjelenési formája, amikor fizikailag nem tapintható, gyakorlatilag csak számlákon nyilvántartott adat (manapság leginkább számítógépes jel).
Szavazatelsőbbségi részvény
olyan részvény, ami a szokásosnál nagyobb arányú szavazati jogot biztosít tulajdonosának. A köznyelvben „aranyrészvény”-nek nevezik azokat a szavazatelsőbbségi részvényeket, amelyek a társasági határozatokkal kapcsolatban vétójogot biztosítanak tulajdonosuknak.
Személybiztosítások
a biztosításoknak az a típusa, amely esetén emberi élettel, egészséggel kapcsolatos biztosítási események bekövetkeztekor, a biztosító a szerződésben előre meghatározott általában egyösszegű szolgáltatást nyújt. Ilyen az élet, a baleset és az egészségbiztosítás.
Személyi jövedelemadó
olyan adó, amit magánszemélyek (természetes személyek) fizetnek a belföldön megszerzett jövedelmük után. Kötelesek az adózók az adóévben (minden egyes naptári évben) jövedelmüket és az azt terhelő adót megállapítani, bevallani és megfizetni. A befizetendő, vagy visszatérítendő összeget az adóelőleg levonásával kell megállapítani.
Személyi jövedelemadó (SZJA)
olyan adó, amit magánszemélyek (természetes személyek) fizetnek a belföldön megszerzett jövedelmük után. Kötelesek az adózók az adóévben (minden egyes naptári évben) jövedelmüket és az azt terhelő adót megállapítani, bevallani és megfizetni. A befizetendő, vagy visszatérítendő összeget az adóelőleg levonásával kell megállapítani.
Személyi kölcsön
szabad felhasználású, tehát bármilyen céllal felvehető kölcsön, a kölcsöntörlesztés alapjául a jövedelem szolgál. A személyi kölcsön lehet forint, illetve deviza alapú.
Szolgáltatás
olyan tevékenység, amelynek közvetlen célja a szükségletek kielégítése, vagyis az előállítás és a fogyasztás szimultán, egy időben történik, mely mind az előállítótól, mind pedig a fogyasztótól aktív közreműködést igényel. A fodrász, akinek munkája eredménye, hogy újjávarázsolta a frizuránkat, vagy az orvos, aki gyógyulást hozott betegségünkre mind szolgáltatást végeznek. A bankok is szolgáltatnak, hiszen pénzügyi ajánlataikkal leveszik a terhek egy részét a pénztulajdonosok válláról, ilyen például a pénzügyi átutalások lebonyolítása, amivel számos időt, energiát takaríthatunk meg, nem beszélve az idegeskedésről.
Szufficit
költségvetési többlet, az államháztartással összefüggésben azt jelenti, amikor az állami bevételek meghaladják a kiadásokat. Ebben az esetben az állam megtakarítása pozitív.
Szűkösség
a gazdaságot jellemző általános jelenség, a közgazdaságtan alapproblémája, mely szerint a termeléshez rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítésére. Ez az ellentmondás készteti a gazdaság szereplőit döntések meghozatalára.
Szükséglet
anyagi javak és szolgáltatások iránti igény, ami hiányérzetet vált ki az emberben, ezért cselekvésre ösztönöz önmaga megszüntetése érdekében. A fogyasztói magatartás legfontosabb mozgatórugója.