A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Felelősségbiztosítás
a biztosítások egyik legelterjedtebb típusa, amelyben a biztosított által harmadik személynek okozott károk megtérítése a cél. Legismertebb típusai: gépjármű kötelező felelősségbiztosítás.
Felhalmozási eszköz
a pénz ebben a szerepben jelenik meg, amikor kikerül a forgalom területéről, és később kerül felhasználásra, egy későbbi nagyobb értékű fogyasztásnak, vagy beruházásnak a feltételeit megteremtve, esetleg váratlan kiadások terhének csökkentésére.
Felügyelő bizottság
a társaság (részvénytársaság, kft.) egyik testülete, ami ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatják. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, vagy a társaság határozataiba ütközik, továbbá egyébként sérti a társaság, illetve a tagok érdekeit összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
Finanszírozás
a vállalkozás pénzzel való ellátása. A finanszírozás biztosítja az induláshoz, a befektetéshez szükséges pénzforrást, ami történhet saját forrásból és idegen forrásból is.
Fiskális politika
a gazdaság befolyásolásának eszköze, amikor az állam a bevételek (döntően adók) és kiadások (útépítés, intézmények működtetése, épületek felújítása stb.) alakításával, illetve ezek szerkezetének alakításával hat a gazdaság működésére.
Fiskális politika (költségvetési politika)
a gazdaság befolyásolásának eszköze, amikor az állam a bevételek (döntően adók) és kiadások (útépítés, intézmények működtetése, épületek felújítása stb.) alakításával, illetve ezek szerkezetének alakításával hat a gazdaság működésére.
Fizetési eszköz
a pénz ebben a szerepkörében önálló életet él, időben elszakad az áruk és szolgáltatások áramlásától, például, amikor hitelre vásárolunk, és később a hitel törlesztésére kerül sor, vagy az adó befizetésére.
Fogyasztási cikkek
a háztartások által keresett termékek és szolgáltatások összessége.
Fogyasztási cikkek piaca
a végső fogyasztásra kerülő termékek és szolgáltatások piaca, ahol vevőként a fogyasztók (háztartások), eladóként pedig a termelők (vállalatok) jelennek meg.
Fogyasztási hitel
a háztartások szereplői (természetes személyek) által igénybevett kölcsön, amit a mindennapi élet kiadásainak finanszírozására fordíthatnak. Különböző formái léteznek, ilyenek a személyi hitel, a folyószámlahitel, a hitelkártya, az áruházakban, kereskedelmi egységekben igényelhető, gyors elbírálású, áruhitel.
Fogyasztó
bárki, aki szükségletkielégítés céljából termékeket/szolgáltatásokat vásárol, a fogyasztók lehetnek nemcsak az egyének, hanem közösségek, intézmények is. A mikroökonómia a fogyasztó és a háztartás kifejezéseket nem különbözteti meg egymástól, aminek az az oka, hogy a háztartás a fogyasztás alapvető színtere, hiszen számos fogyasztói döntés meghozatalára együttesen, közösen kerül sor, és magára a fogyasztásra is.
Folyó költségek
a termeléssel kapcsolatban felmerülő olyan ráfordítások, amelyek egy termelési periódusban (akár egy nap alatt!) merülnek fel és a termékek értékesítésével meg is térülnek.
Folyószámla
olyan bankszámla, ami az ügyfél pénzforgalmának a lebonyolítását szolgálja. A folyószámlára utalják a munkáltatók a munkabért, erről fizethetik a számlatulajdonosok a közüzemi számláikat. A számlán lévő pénz után a bank folyószámla-kamatot fizet, ami azonban jóval alacsonyabb a betétszámlán lekötött pénzek után fizetett betéti kamatnál.
Folyószámlahitel
átmeneti pénzhiány fedezetére szolgáló hitel, ami a folyószámlához kapcsolódik, és meghatározott összegig külön engedély nélkül igénybe vehető.
Forgalmi adó
olyan adó, melyet az áru- és szolgáltatásforgalomra vetnek ki.
Forgalmi eszköz funkció
a pénzt ebben a funkciójában használjuk, amikor közvetíti a cserét, így nem kell egyszerre jelen lennie, egy piacon az eladni, és a megvenni kívánt árunak, mert az eladásra kínált árut először pénzre és ezt a pénzt akár egy másik piacon, egy másik árura lehet cserélni.
Futamidő
időtartam, ami hitel esetén a hitel folyósítása és lejárata között eltelt időszakot jelenti, míg befektetések esetén, például kötvényvásárláskor, a kötvény kibocsátása és visszafizetése közötti időszakról van szó.