A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

--NAV
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (az APEH és a VPOP jogutódja). A NAV önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a központi költségvetésben önálló fejezetet képez. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
a) adóigazgatási jogkörében végzett feladatok;
b) vámigazgatási jogkörében végzett feladatok;
c) jövedéki igazgatási jogkörében végzett feladatok;
d) bűnüldözési és nyomozó hatósági jogkörében végzett feladatok;
e) rendészeti és igazgatási jogkörében végzett feladatok;
f) nemzetközi tevékenysége keretében végzett feladatok;
g) egyéb feladatok.
Nettó jelenérték
a befektetések esetén a jövőbeli Cash Flow jelenértékének és a jelenbeli ráfordításnak a különbsége. Az a jobb befektetés, amelyiknek nagyobb a nettó jelenértéke az adott hozamelvárás esetében (azonos kockázatot feltételezve).
Nettóbér
az az összeg, amit a munkavállaló „hazavisz”, amiből vásárolhat, megtakaríthat, stb. Úgy kapjuk meg, hogy a bruttóbérből levonjuk a munkavállalót terhelő befizetéseket (SZJA előleg is és a társadalombiztosítási járulékok).
Névérték
az értékpapírokon feltüntetett összeg, ami részvény esetén a jegyzett tőkéből való részesedést mutatja meg, kötvény esetén pedig a hitel, illetve tartozás mértékét határozza meg.
Névleges kamat
az a tényleges (nominálisan, pénzben meghatározott) összeg, ami a tőke ára, amit az adós ígér a hitelezőjének.
Névleges kamatláb
az a kamatláb, ami a névérték százalékában határozza meg értékpapírok esetén a várható hozamot. A tényleges kamatláb eltérhet a névleges kamatlábtól, attól függően alakul, hogy az értékpapír milyen árfolyamon kel el.
Névre szóló részvény
olyan részvény, aminek jellemzője az, hogy a tulajdonosa ismert, ennél a típusnál a tulajdonos nevét bejegyzik a részvénytársaság részvénykönyvébe, melyet az igazgatótanács vezet. Akkor alkalmazzák, ha biztosítani kívánják, hogy ne kerüljenek a papírok nemkívánatos befektetők pl. külföldi tőkecsoport tulajdonába.
Normál jószág
azok a termék vagy szolgáltatás, amely kereslete nő a jövedelemnövekedés hatására és keresletének jövedelemrugalmassága ezért pozitív szám.
Nyereség (más néven profit)
a vállalatok célja, a teljes árbevétel és a teljes költség különbsége.
Nyílt letét
a bank az értékmegőrzés során nem garantálja, hogy a letét elhelyezője ugyanazt a letétet kapja vissza, csupán azt, hogy ugyanakkora értéket szolgáltat vissza. Vagyis bankjegy elhelyezése esetén nem feltétlenül ugyanazt a bankjegyet, csupán ugyanolyan értékű bankjegyet szolgáltat vissza.
Nyílt piaci műveletek
monetáris eszköz, ami az értékpapír forgalomhoz kötődő jegybanki eszköztár egyike. Az értékpapírok felvásárlásával növelhető a fogalomban lévő pénzmennyiség, eladásával pedig csökkenthető.
Nyilvánosan működő részvénytársaság
olyan részvénytársaság, amelynek részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra, illetve amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, illetve a szabályozott piacra bevezették.
Nyugdíj
az aktív életszakaszban járulékfizetéssel megszerzett jog az időskori jövedelemre.
Nyugdíj-előtakarékossági számla
olyan betétszámla, mely gyakorlatilag egy öngondoskodáson alapuló nyugdíjcélú megtakarítási forma. Az ide történő befizetéseket az állam adótámogatással ösztönzi.
Nyugdíjrendszer
a társadalombiztosítási rendszer egyik eleme, aminek célja, hogy a nyugdíjas kort elérve biztosítsa a járadékot, aminek feltétele a jogosultság megszerzése, vagyis a keresőkorban befizetett járulékok. A kifizetéseket az állami, a magán, és az önkéntes nyugdíjpénztárak végzik, tehát a magyar nyugdíjrendszer 3 pillérű.